Utwórz kod QR do logowania się do POS

Zazwyczaj, aby użyć aplikacji Shopify POS do przetwarzania sprzedaży, pracownik punktu sprzedaży musi zalogować się do aplikacji za pomocą nazwy użytkownika administratora i hasła. Możesz jednak wygenerować kod QR, aby pracownicy POS, którzy nie mają poświadczeń administratora, mogli otworzyć aplikację Shopify POS, logując się na jednym urządzeniu w określonej lokalizacji za pomocą swojego kodu PIN. Aby wygenerować kod QR, musisz mieć przypisaną rolę z wszystkimi 13 wymaganymi uprawnieniami administratora.

Wygeneruj nowy kod QR

Przed wygenerowaniem kodu QR zweryfikuj następujące kwestie:

  • pracownik mający dostęp tylko do POS ma PIN do POS
  • lokalizacja ma subskrypcję POS Pro

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji KANAŁY SPRZEDAŻY kliknij Punkt sprzedaży > Lokalizacje.
  2. Wybierz lokalizację, dla której chcesz wygenerować kod.
  3. Kliknij opcję Skonfiguruj logowanie za pomocą kodu QR.
  4. W obszarze Wyślij kod QR e-mailem wyszukaj pracownika punktu sprzedaży, do którego chcesz wysłać kod, a następnie kliknij opcję Wyślij kod QR e-mailem.
  5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby Twój pracownik logował się do wielu urządzeń w tej samej lokalizacji lub jeśli kod wygasł, kliknij opcję Generuj nowy kod QR. Wygenerowanie nowego kodu nie ma wpływu na poprzednie kody i nadal będą one ważne.

Zaloguj się za pomocą kodu QR

  1. Na ekranie logowania Shopify POS naciśnij opcję Zaloguj się za pomocą kodu QR.
  2. Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu swojego urządzenia.
  3. Opcjonalnie: Jeśli nie możesz zeskanować kodu QR, naciśnij Użyj adresu URL, wprowadź adres URL i naciśnij Dalej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo