Strony

Jeśli masz sklep online Shopify, możesz tworzyć strony internetowe na swoim panelu administracyjnym Shopify. Strony internetowe zawierają informacje, które rzadko się zmieniają lub do których klienci często się odwołują, np. strony „O nas” lub „Kontakt”.

Możliwe jest również dodanie bloga do swojego sklepu online, aby regularnie otrzymywać aktualne treści lub zachęcić odwiedzających do wyrażania opinii.


Dodaj nową stronę internetową do sklepu online

Kroki:

 1. W edytorze strony internetowej, w dostępnych polach tekstowych wpisz tytuł i treść.

  Nadawany tytuł strony internetowej powinien być opisowy i prosty w przekazie. Tytuł strony internetowej jest wyświetlony na karcie lub pasku tytułu przeglądarek. Jest on również wykorzystywany jako tytuł w wynikach wyszukiwarki. Dowiedz się więcej o pozycjonowaniu (SEO) strony internetowej.

 2. W polu Widoczność można ustalić, czy publikować stronę internetową. Domyślnie nowa strona internetowa będzie widoczna po kliknięciu przycisku Zapisz. Wybierz opcję Ukryte, jeśli chcesz ukryć nową stronę internetową sklepu online lub kliknij przycisk Ustaw konkretną datę publikacji, aby móc sterować czasem publikacji strony internetowej:

  Shopify - utwórz strony

 3. Kliknij Zapisz.

 4. Opcjonalnie: Aby opublikowana strona internetowa pojawiła się w nawigacji sklepu online, dodaj do niego link w menu.

Dodaj zawartość do strony internetowej

Edytor tekstu sformatowanego wyświetla tekst w polu Zawartość w takim samym stylu, w jakim będzie wyświetlany online. Można sformatować tekst i zmienić jego kolor, wybierając opcje w edytorze tekstu sformatowanego. Na stronie internetowej można również wstawić następujące elementy:

 • linki
 • tabele
 • obrazy
 • filmy

Dowiedz się więcej o edytorze tekstu sformatowanego.

Aby edytować kod HTML strony, kliknij przycisk Pokaż HTML, aby wyświetlić HTML i dokonać zmian:

Shopify - pokaż edytor strony html

Pamiętaj, aby kliknąć Zapisz po dokonaniu zmiany w zawartości strony internetowej, którą chcesz zachować.

Można dodać link do strony internetowej, aby skierować klientów do innej strony internetowej dostępnej w sklepie online lub w innym miejscu w Internecie.

Kroki:

 1. W polu Zawartość wprowadź tekst, który można przekształcić w link:

  Shopify - link do strony

 2. Wyróżnij tekst linku i kliknij przycisk Wstaw link:

  Shopify - wstaw link do strony

 3. Wprowadź adres internetowy w polu Link do Wprowadź opisowy tytuł linku, aby pomóc w pozycjonowaniu stron i zapewnić jego dostępność.

 4. Kliknij Zapisz.

Dodaj mapę Google do strony internetowej

Istnieje możliwość dodania mapy Google danego adresu do strony internetowej w sklepie online. Na przykład, dobrą koncepcją jest dodanie mapy do strony O nas, aby wskazać lokalizację sklepu:

 1. W Google Maps wprowadź adres, który chcesz zamapować.

 2. Kliknij ikonę Udostępnij, aby otworzyć opcje udostępniania.

 3. Kliknij przycisk Osadź mapę, aby utworzyć kod osadzenia:

  Shopify - osadzone google maps na stronie

 4. Wybierz żądany rozmiar mapy, a następnie skopiuj kod do pola tekstowego. Kod zaczyna się od <iframe src= i jest tagiem zapisanym w HTML, który osadza mapę.

 1. Kliknij tytuł strony internetowej, na której chcesz wyświetlić mapę.

 2. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Pokaż HTML, aby wyświetlić kod HTML dla Twojej strony internetowej:

  Shopify - pokaż pasek narzędzi HTML

 3. Wklej kod skopiowany z Map Google do pola Zawartość. Możesz umieścić mapę na dole strony, wklejając kod za dowolną istniejącą zawartością lub w innym miejscu na swojej stronie internetowej.

 4. Kliknij Pokaż edytor, aby wrócić do edytora strony internetowej z przeglądarki HTML i wyświetlić podgląd mapy.

 5. Kliknij Zapisz.

Edytuj stronę internetową

Możesz edytować stronę internetową w Shopify, jeśli chcesz poprawić literówki, dodać nowe informacje lub wprowadzić zmiany w treści.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony internetowej, którą chcesz edytować.

 2. Wprowadź zmiany w istniejącej zawartości lub ustawieniach strony internetowej.

 3. Kliknij Zapisz. Odwiedź stronę internetową swojego sklepu online, aby się upewnić, że zmiany zostały zastosowane. Może być konieczne ponowne załadowanie przeglądarki, aby wyświetlić zapisane zmiany.

Edytuj wpis w wyszukiwarce dla strony internetowej

Możesz edytować sposób wyświetlania strony w wynikach wyszukiwarki, aby pomóc klientom znaleźć Twoją stronę i zachęcić ich do kliknięcia linku.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony internetowej, którą chcesz edytować.

 2. W sekcji Podgląd wpisu w wyszukiwarce kliknij opcję Edytuj pozycjonowanie stron (SEO):

Przycisk Edytuj pozycjonowanie stron (SEO)

 1. W polu Tytuł strony wpisz opisowy tytuł. Ten tytuł będzie wyświetlany jako link w wynikach wyszukiwarki. Tytuł może zawierać maksymalnie 55 znaków.

Edytuj tytuł strony (SEO)

 1. Wprowadź opis dla wpisu w wyszukiwarce. Pamiętaj o uwzględnieniu odpowiednich słów kluczowych, które pomogą nowym klientom znaleźć Twój link, oraz nazwy firmy. W opisie możesz wprowadzić maksymalnie 320 znaków.

Edytuj metaopis

 1. W sekcji adres URL i uchwyt możesz edytować adres internetowy. W większości przypadków nie będzie konieczne wprowadzanie zmian w adresie internetowym. Jeśli jednak dokonujesz zmian, pamiętaj o skonfigurowaniu przekierowań adresu URL ze starej strony internetowej. Adres URL nie może zawierać spacji. Uchwyty są używane przy projektowaniu szablonów.

Edytuj adres URL i uchwyt

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Kliknij przycisk Zapisz

Usuń stronę internetową

Kroki:

 1. Kliknij przycisk Usuń stronę na stronie, którą chcesz usunąć.

 2. Pojawi się okno potwierdzenia. Kliknij Usuń.

 3. Jeżeli usunięta przez Ciebie strona internetowa jest powiązana z nawigacją Twojego sklepu, usuń link.

Możesz również skorzystać ze zbiorczych czynności, aby jednocześnie usunąć więcej niż jedną stronę.

Publikuj zbiorczo lub cofnij zbiorcze publikowanie stron internetowych

Możesz łatwo sterować stronami internetowymi, które są publikowane w sklepie online za pomocą rozwijanego menu Czynności w Shopify. Pozwala to opublikować lub cofnąć publikację kilku stron jednocześnie, co jest pomocne, jeśli przechodzisz do Shopify z innej platformy e-handlu lub strony internetowej albo, jeśli przekazujesz serie wstępnie napisanych dokumentów.

Publikuj zbiorczo strony internetowe

Kroki:

 1. Zaznacz pole obok każdej strony internetowej, którą chcesz opublikować.

 2. Kliknij rozwijalne menu Czynności, a następnie wybierz opcję Publikuj wybrane strony. Teraz masz możliwość przeglądania swoich stron internetowych w sklepie online.

 3. Dodaj link do Twoich nowych stron internetowych w menu, aby klienci mogli je znaleźć.

Cofnij zbiorczo publikowanie stron internetowych

Kroki:

 1. Zaznacz pole obok każdej strony internetowej, której publikację chcesz cofnąć z Twojego sklepu online.

 2. Kliknij rozwijalne menu Czynności, a następnie wybierz opcję Cofnij publikację wybranych stron.

 3. Usuń linki do stron internetowych z menu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo