Rekompensuj emisje dwutlenku węgla za pomocą aplikacji Offset

Aplikacja Offset umożliwia kompensację emisji dwutlenku węgla (CO2) generowanych przez dostarczane przez Ciebie przesyłki. W aplikacji tej za pomocą modeli branżowych ustalana jest ilość CO2, która jest uwalniana do atmosfery przy każdej wysyłce, a następnie dla każdej wysyłki naliczana jest kwota kompensacji tych emisji. Średni koszt przypadający na wysyłkę to 0,0075 USD lub trzy czwarte centa. W przypadku wysyłki 100 zamówień miesięcznie koszt kompensacji obliczony na podstawie tej średniej wyniósłby 0,75 USD, czyli siedemdziesiąt pięć centów.

Koszt rekompensaty emisji jest ujmowany w miesięcznej fakturze Shopify. Środki są wykorzystywane na zakup kredytów węglowych, które neutralizują emisje poprzez projekty ochrony przed deforestacją.

Offset finansuje obecnie projekt Acapa - Bajo Mira y Frontera REDD+ Avoided Unplanned Deforestation project with Pachama. Jest to projekt certyfikowany według normy Verified Carbon Standard, który zostanie zweryfikowany przez Pachama za pomocą technologii monitorowania. Środki z Offsetu sa przeznaczone na ochronę istniejącego lasu, poprawę biomasy poprzez lepsze praktyki w zakresie zarządzania lasami i weryfikację postępu projektu.

Ogólna kalkulacja emisji

Aplikacja Offset łączy dane z Twojego sklepu z danymi branżowymi i zweryfikowanymi modelami, aby ustalić, ile CO2 Twoje przesyłki uwalniają do środowiska, a następnie współpracuje z organizacją Pachama w celu ustalenia kosztów zrekompensowania tych emisji.

Ponieważ celem aplikacji Offset jest zapewnienie, by generowane przez przesyłki emisje CO2 zostały całkowicie zrekompensowane, wszystkie wartości używane w modelach danych są zaokrąglane w górę.

W przypadku każdej dostarczanej przesyłki aplikacja Offset wykorzystuje następujące dane:

Wartości używane w kalkulacji emisji w zależności od ich dostępności
Czynnik Wartość główna Jeśli wartość główna nie jest dostępna
Waga Waga przesyłki Średnia waga przesyłki
Odległość Przebyta odległość zgodnie z danymi śledzenia Odległość w linii prostej między miejscem nadania a adresem docelowym pomnożona przez współczynnik niepewności
Typ transportu Emisje dwutlenku węgla przez samochody ciężarowe lub samoloty ustalone według prędkości i odległości Emisje przez samochody ciężarowe

Jeśli aplikacja Offset ma numer śledzenia od obsługiwanego przewoźnika, może dokładnie obliczyć wykorzystane emisje. Jeżeli jednak śledzenie nie jest dostępne lub przewoźnik nie jest obsługiwany, Offset mnoży szacunkowe emisje przez współczynnik niepewności wynoszący ok. 1,5. Zapewnia to zrekompensowanie wszystkich emisji. W przypadku niespójności lub braku jakichkolwiek danych aplikacja Offset używa odpowiedniej wartości maksymalnej.

Załóżmy na przykład, że wysyłasz paczkę z Bostonu do Nowego Jorku. Odległość w linii prostej wynosi 305,94 km, ale najkrótsza droga wynosi około 350 km. Jeśli podany jest numer śledzenia, aplikacja Offset używa dokładnej przebytej odległości. Jeżeli jednak nie podano numeru śledzenia, w kalkulacji bazowej wykorzystuje się 305,94 km, a wynikowe emisje są mnożone przez 1,5. W ten sposób uwzględnione zostają zmiany trasy, takie jak odległości od urzędów pocztowych i centrów dystrybucyjnych oraz trasa przebyta przez kuriera w celu dostarczenia paczki do drzwi klienta.

Informacje o opłatach

Podczas pierwszej instalacji aplikacji Offset możesz zapoznać się z miesięcznymi szacunkowymi kosztami rekompensaty opartymi na najnowszych danych z Twojego sklepu i średnich wartościach Shopify.

Na fakturze Shopify ujmowane są koszty rekompensaty emisji z dowolnego zamówienia, które jest uważane za „dostarczone" w ciągu ostatnich 30 dni. Jeśli dostępne są informacje o śledzeniu, zamówienie jest uznawane za „dostarczone", gdy status taki jest zawarty w tych informacjach. W przypadku braku informacji o śledzeniu zamówienie uznaje się za dostarczone 20 dni po jego zamówienia. Jeśli pozycja zostanie zwrócona do magazynu lub zamówienie zostanie anulowane w ciągu 20 dni, nie zostaną Ci na naliczone opłaty za rekompensatę emisji generowanych przez wysyłkę tych produktów.

Jeśli koszt kompensacji emisji za ostatnie 30 dni jest niższy niż 0,01 USD, opłata jest zaokrąglana w górę do 0,01 USD.

Ograniczenia

Zapoznaj się z następującymi ograniczeniami:

  • Modele i szacunki nie są dokładne, ale aplikacja Offset zawyża szacunek emisji, aby zapewnić ich całkowite zrekompensowanie.
  • Rekompensowane są tylko emisje CO2. Inne emisje, np. CH4, N2O lub GFG, nie są rekompensowane. Jednakże wpływ na klimat wynikający ze spalania paliw kopalnych na potrzeby transportu ma w 95% właśnie CO2.
  • Zamówienia wysyłane drogą morską nie generują danych wymaganych do dokładnego obliczenia emisji. Zamiast tego używane są alternatywne metody przyjęte w branży.
  • Obecnie aplikacja Offset skupia się na tylko na emisjach generowanych przez transport związany z wysyłką.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo