Skorzystaj z aplikacji Planet, aby Twoja przesyłka była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

Jeśli chcesz, aby Twoje przesyłki były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, możesz subskrybować aplikację Planet. Aplikacja Planet umożliwi Ci:

 • Zneutralizowanie emisji dwutlenku węgla generowanych przez Twoje przesyłki poprzez finansowanie innowacyjnych firm, które usuwają dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery i magazynują go.
 • Dodanie znaczka Planet do swojego sklepu online w celu zwrócenia uwagi klientów na Twoje zaangażowanie w działania mające na celu neutralizację emisji dwutlenku węgla generowanych przez Twoje przesyłki.
 • Uzyskanie dostępu do analiz, takich jak ślad węglowy, łączna droga pokonana przez dostarczany towar lub ilość usuniętego dwutlenku węgla.

Szacunkowy koszt aplikacji Planet wynosi od 0,035 USD do 0,15 USD za zamówienie w zależności od wybranego planu subskrypcji. Rzeczywiste koszty mogą się różnić w zależności od odległości pokonywanej przez przesyłkę, wagi paczki i rodzaju transportu.

Informacje na temat usuwania dwutlenku węgla

Aplikacja Planet umożliwia neutralizację emisji związanych z wysyłką towarów i usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery. Usuwanie dwutlenku węgla polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery, a następnie jego magazynowaniu.

Na przykład, jeśli ciężarówka lub samolot dostarczający przesyłkę uwolni do atmosfery 1 kg dwutlenku węgla (CO2), a Ty posiadasz subskrypcję aplikacji Planet, Shopify zapewnia pobranie z atmosfery również 1 kg CO2 i zmagazynowanie go przy użyciu rozwiązań i technologii dostępnych w ramach Funduszu Zrównoważonego Rozwoju Shopify.

Istnieje szybko rozwijający się i ewoluujący sektor, w którym wiele technologii usuwania dwutlenku węgla znajduje się na różnych etapach rozwoju. Technologie te obejmują rozwiązania oparte na przyrodzie, takie jak ponowne zalesianie i sekwestracja węgla w glebie, oraz bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, takie jak bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza i jego mineralizacja.

Plany subskrypcji aplikacji Planet

Aplikacja Planet ma trzy plany subskrypcji, które neutralizują emisje związane z wysyłką. Wszystkie rozwiązania i technologie, które wspierasz za pomocą aplikacji Planet, pochodzą z Funduszu Zrównoważonego Rozwoju Shopify i spełniają wysokie standardy jakości.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o planach subskrypcji aplikacji Planet:

Plany subskrypcji aplikacji Planet
Plan Cena szacunkowa Cena za tonę CO2 Opis
Decade 0,035 USD za zamówienie 35 USD za tonę CO2
 • Wysyłka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.
 • Finansuje naturalne rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla, takie jak ponowne zalesianie i sekwestracja dwutlenku węgla w glebie.
 • Finansuje takie firmy, jak DroneSeed, Grassroots Carbon i Pachama.
 • Century 0,08 USD za zamówienie 80 USD za tonę CO2
 • Wysyłka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.
 • Finansuje kombinację naturalnych i innowacyjnych metod usuwania dwutlenku węgla, takich jak bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza i mineralizacja.
 • Finansuje firmy takie jak 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide i Sustaera.
 • Millennium 0,15 USD za zamówienie 150 USD za tonę CO2
 • Wysyłka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.
 • Przede wszystkim finansuje innowacyjne rozwiązania, takie jak bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza i mineralizacja, a także niewielką część naturalnych metod usuwania dwutlenku węgla.
 • Finansuje firmy takie jak 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide i Sustaera.
 • Podana powyżej ceny za zamówienie są cenami szacunkowymi opartymi na danych Shopify dotyczących średnich emisji generowanych przez zamówienie. Rzeczywisty koszt przypadający na zamówienie w Twoim sklepie może się różnić w zależności od odległości pokonywanej przez przesyłkę, wagi paczki i sposobu transportu.

  Obliczanie emisji związanych z wysyłką

  Aplikacja Planet łączy dane z Twojego sklepu z danymi branżowymi i danymi z modeli zrecenzowanych przez inne firmy z Twojej branży w celu oszacowania ilości CO2 uwalnianej przez Twoje przesyłki do środowiska. Aby zapewnić całkowite usunięcie emisji CO2 spowodowanych przez wysyłkę, aplikacja Planet zaokrągla w górę wszystkie wartości, które są używane w modelach danych.

  Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o danych, które są wykorzystywane do ustalania emisji związanych z wysyłką:

  Obliczanie emisji związanych z wysyłką
  Czynnik Wartość główna Jeśli wartość główna nie jest dostępna
  Waga Waga przesyłki Średnia waga przesyłki
  Odległość Przebyta odległość zgodnie z danymi śledzenia Odległość w linii prostej między miejscem nadania a adresem docelowym pomnożona przez współczynnik niepewności 1,5
  Typ transportu Emisje dwutlenku węgla przez samochody ciężarowe lub samoloty ustalone według prędkości i odległości Emisje przez samochody ciężarowe

  Aby oszacować emisje, aplikacja Planet korzysta z danych śledzenia zamówienia powiązanych z numerem śledzenia przypisanym do przesyłki. Jeśli numer śledzenia nie jest dostępny lub przewoźnik nie jest obsługiwany, aplikacja Planet mnoży szacunkowe emisje przez współczynnik niepewności 1,5. Współczynnik niepewności pomaga zapewnić usunięcie wszystkich emisji. W przypadku niespójności lub braku jakichkolwiek danych aplikacja Planet używa uzasadnionej wartości maksymalnej.

  Załóżmy na przykład, że wysyłasz paczkę z Bostonu do Nowego Jorku. Odległość w linii prostej wynosi 305,94 km, ale najkrótsza trasa drogowa to około 350 km. Jeśli dostępne są dane śledzenia, aplikacja Planet wykorzystuje dokładną przebytą odległość.

  Jeśli jednak nie zostaną dostarczone żadne dane śledzenia, wówczas w obliczeniach bazowych zostanie użyta liczba 305,94 km, a wynikowe emisje zostaną pomnożone przez 1,5. Obliczenia te uwzględniają zmiany w przebiegu trasy, takie jak odległości pokonywane od urzędów pocztowych i centrów dystrybucji, a także trasę, jaką pokonuje kurier, aby dostarczyć paczkę do drzwi klienta.

  Informacje o opłatach

  Po zainstalowaniu aplikacji Planet wyświetlane są miesięczne szacunkowe koszty usuwania dwutlenku węgla oparte na najnowszych danych z Twojego sklepu i średnich Shopify.

  Opłata jest naliczana za każde zamówienie, które zostało uznane za dostarczone w ciągu ostatnich 30 dni. Jeśli dostępne są informacje o śledzeniu przesyłki, zamówienie jest uznawane za dostarczone, gdy informacje o śledzeniu wskazują, że zostało ono dostarczone. Jeżeli nie ma informacji o śledzeniu, zamówienie jest uznawane za dostarczone po upływie 20 dni od złożenia go przez klienta. Jeśli zamówienie zostanie anulowane przed realizacją, opłata za takie zamówienie nie zostanie naliczona.

  Emisje dwutlenku węgla wygenerowane przez Twoje przesyłki mogą zostać zneutralizowane przez Shopify dzięki innym metodom niż korzystanie z aplikacji Planet, np. poprzez usługę Shop Pay lub inne kampanie sezonowe. W przypadku neutralizacji emisji dwutlenku węgla związanych z zamówieniem za pomocą innej usługi niż Shopify opłata nie zostanie Ci naliczona za pośrednictwem aplikacji Planet.

  Jeśli koszt kompensacji emisji za ostatnie 30 dni jest niższy niż 0,01 USD, opłata jest zaokrąglana w górę do 0,01 USD.

  Informacje dotyczące korzystania z aplikacji Planet

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi korzystania z aplikacji Planet:

  • Modele i szacunki nie są dokładne. Aplikacja Planet zawyża szacunkowy poziom emisji, aby zapewnić ich całkowitą neutralizację.
  • Aplikacja Planet neutralizuje tylko emisje dwutlenku węgla (CO2), które są w 95% odpowiedzialne za zmiany klimatyczne spowodowane spalaniem paliw kopalnych związanym z transportem. Inne emisje, np. CH4, N2O i GHG, nie są neutralizowane.
  • Zamówienia wysyłane drogą morską nie generują danych wymaganych do dokładnego obliczenia emisji. Zamiast wykorzystywania takich danych do obliczania emisji stosuje się akceptowane w branży metody alternatywne.
  • Obecnie aplikacja Planet koncentruje się tylko na emisjach generowanych przez transport związany z wysyłką.

  Zainstaluj aplikację Planet

  1. Przejdź do strony aplikacji Planet w sklepie Shopify App Store.
  2. Kliknij opcję Dodaj aplikację.
  3. Sprawdź uprawnienia do aplikacji, a następnie kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

  Dodawanie znaczka Planet do sklepu online

  Jeśli chcesz pokazać swoim klientom, że Twoje zamówienia są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, możesz dodać znaczek Planet do swojego sklepu online.

  Znaczek aplikacji Planet

  Uwagi dotyczące dodawania znaczki Planet do sklepu online

  Zanim dodasz znaczek Planet do swojego sklepu online, zapoznaj się z następującymi uwagami:

  • Musisz zasubskrybować aplikację Planet, aby dodać znaczek Planet do swojego sklepu online.
  • Nie można przetłumaczyć znaczka Planet na inne języki.
  • Nie można dostosować znaczka Planet.

  Dodaj znaczek Planet do szablonu Online Store 2.0

  Jeśli korzystasz z szablonu Online Store 2.0, możesz dodać znaczek Planet do dowolnej strony swojego sklepu online bezpośrednio z poziomu edytora szablonów.

  Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Online store.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. Kliknij Szablony.

  5. W sekcji Bieżący szablon kliknij opcję Dostosuj.

  6. Wybierz stronę, na której chcesz dodać znaczek Planet, np. Strona główna lub Koszyk.

  7. Dodaj znaczek do już istniejącej lub nowej sekcji:

   • Aby dodać znaczek do istniejącej sekcji, kliknij opcję Dodaj blok, a następnie wybierz Shopify Planet.
   • Aby dodać znaczek do nowej sekcji, kliknij opcję Dodaj sekcję, a następnie wybierz Shopify Planet.
  8. Kliknij opcję Zapisz.

  Dodaj znaczek Planet do szablonu vintage lub szablonu niestandardowego

  Aby dodać znaczek Planet do szablonu vintage lub szablonu niestandardowego, musisz ręcznie edytować kod swojego szablonu.

  Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Planet.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. W sekcji Wyświetlanie znaczka Planet kliknij opcję Dodaj znaczek.

  5. Skopiuj poniższy fragment kodu:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL and shop.metafields.shopify-planet.experiment %} <script> window.shopifyPlanet = { shopId: {{ shop.id }}, experiment: "{% if shop.metafields.shopify-planet.experiment == 1 %}planet_app_badge_aa_test{% else %}planet_app_badge_ab_test{% endif %}", } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% endif %} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner" {% if shop.metafields.shopify-planet.experiment and request.design_mode != true %}style="display: none;" {% endif %}> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. Przejdź do jednego z następujących plików, aby dodać znaczek:

  2. Wklej fragment kodu w miejscu, w którym ma być wyświetlany znaczek, a następnie kliknij opcję Zapisz.

  3. Kliknij Podgląd, aby sprawdzić, jak wyświetlany jest znaczek w Twoim sklepie online.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo