Dodawanie znaczka Planet do sklepu online

Jeśli chcesz pokazać swoje zaangażowanie w oferowanie wysyłki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, możesz dodać znaczek Planet do swojego sklepu online. Znaczki Planet mają dwa różne tryby: Marketing i Zaangażowanie. Tryb Marketing pozwala zademonstrować zaangażowanie w ochronę klimatu za pomocą statystyk, porównań i szczegółów dotyczących projektów finansowanych przy użyciu aplikacji Planet. Tryb Zaangażowanie dotyczy interaktywnego znaczka, który umożliwia klientom dodanie opłaty 0,25 USD do strony realizacji zakupu, aby ich przesyłka była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Po wybraniu subskrypcji Pioneer lub Alliance znaczek jest domyślnie ustawiany na tryb Marketing. Wybranie subskrypcji Community powoduje domyślne ustawienie znaczka na tryb Zaangażowanie. Możesz dodać dowolną liczbę znaczków Planet i zmienić tryb dla każdego znaczka osobno.

Uwagi dotyczące dodawania znaczka Planet

Zanim dodasz znaczek Planet do swojego sklepu online, zapoznaj się z następującymi uwagami:

 • Musisz mieć zainstalowaną aplikację Planet.
 • Musisz mieć aktywny plan subskrypcji aplikacji Planet.
 • Tryb Zaangażowanie jest dostępny tylko wtedy, gdy subskrybujesz plany Community lub Alliance aplikacji Planet.
 • Musisz korzystać z szablonu Online Store 2.0.

Dostępne języki

Nie możesz użyć własnych tłumaczeń w znaczku aplikacji Planet. Istnieje jednak lista dostępnych języków, na które można zmienić język panelu administracyjnego Shopify. Aby przetłumaczyć znaczek aplikacji Planet, musisz użyć szablonu, który jest kompatybilny ze sprzedażą w wielu językach. Możesz zmienić domyślny język szablonu i dodać inne języki, aby klienci mogli wybrać preferowany język.

Dodaj znaczek Planet do szablonu Online Store 2.0

Jeśli korzystasz z szablonu Online Store 2.0, możesz dodać znaczek Planet do dowolnej strony swojego sklepu online bezpośrednio z poziomu edytora szablonów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony, a następnie kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, do którego chcesz dodać znaczek.
 2. Wybierz stronę, na której chcesz dodać znaczek Planet, np. Strona główna lub Koszyk.
 3. Dodaj znaczek do już istniejącej lub nowej sekcji:

  • Aby dodać znaczek do istniejącej sekcji, kliknij opcję Dodaj blok, a następnie wybierz Shopify Planet.
  • Aby dodać znaczek do nowej sekcji, kliknij opcję Dodaj sekcję, a następnie wybierz Shopify Planet.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Przełączaj się między trybem Marketing a trybem Zaangażowanie

Po dodaniu znaczka Planet do swojego szablonu możesz zmienić tryb bezpośrednio w edytorze szablonów. Znaczek może znajdować się jednocześnie tylko w jednym trybie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony, a następnie kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, w którym chcesz dostosować znaczek.
 2. Wybierz stronę z dodanym znaczkiem Planet.
 3. Na pasku bocznym edytora sklepu online z menu rozwijanego w sekcji Aplikacje kliknij Shopify Planet.
 4. W sekcji Tryb znaczka wybierz opcję Marketing lub Zaangażowanie.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosowywanie projektu znaczka Planet

Jeśli korzystasz z szablonu Online Store 2.0, możesz także dostosować wygląd znaczka Planet bezpośrednio w edytorze aplikacji. Oto atrybuty, które możesz dostosować:

 • Kolor tła i obramowanie
 • Sposób wyświetlania logo Planet, sekcji Więcej informacji, sekcji Statystyki i sekcji Sfinansowane innowacje
 • Rozmiar znaczka, marginesy i wymiary zaokrąglenia rogów

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o różnych atrybutach znaczka Planet, które można dostosować:

Konfigurowalne atrybuty znaczka Planet
Atrybut Opis Opcje dostosowywania
Logo Planet Logo Planet to jasnozielone koło z ciemnym liściem w prawym dolnym rogu. W zależności od rozmiaru znaczka logo pojawia się po jego lewej stronie lub w lewym górnym rogu. Dostępne w trybach Marketing i Zaangażowanie. Możesz pokazać lub ukryć logo Planet.
Link Więcej informacji Jeśli masz ustawioną stronę Wpływ, możesz wyświetlić link Więcej informacji, aby skierować klientów na tę stronę. W zależności od rozmiaru znaczka wezwanie do działania zawierające więcej informacji pojawia się jako link Więcej informacji po prawej stronie lub w prawym górnym rogu znaczka. Jeśli nie masz ustawionej strony Wpływ, pojawi się tekst „Technologia Shopify Planet”. Dostępne w trybach Marketing i Zaangażowanie. Możesz pokazać lub ukryć sekcję „Więcej informacji”.
Wyświetl usunięte emisje Pole Wyświetl usunięte emisje zawiera ilość emisji dwutlenku węgla w kg usuniętych z atmosfery dzięki projektom wspartym przez Ciebie za pomocą aplikacji Planet. Pole Wyświetl usunięte emisje przedstawia również porównanie mil przejechanych przeciętnym samochodem z silnikiem benzynowym, aby Twoi klienci mogli wyobrazić sobie i oszacować ilościowo Twój wpływ transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla na klimat. Atrybut dostępny w trybie Marketing. Możesz pokazać lub ukryć usunięte emisje.
Wyświetl sfinansowane innowacje Każdy plan subskrypcji umożliwia finansowanie różnych firm i nowatorskich rozwiązań. W zależności od planu subskrypcji w sekcji Sfinansowane innowacje będą wyświetlane przykładowe typy projektów usuwania emisji dwutlenku węgla, które wspierasz. Atrybut dostępny w trybie Marketing. Możesz pokazać lub ukryć finansowane innowacje.

Dostosuj znaczek Planet

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony, a następnie kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, w którym chcesz dostosować znaczek.
 2. Wybierz stronę z dodanym znaczkiem Planet.
 3. Na pasku bocznym edytora sklepu online, w rozwijanym menu w sekcji Aplikacje kliknij Shopify Planet.
 4. Zastosuj dostosowania znaczka Planet.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj stronę Wpływ na planetę

Jeśli chcesz przekazać swoim klientom więcej informacji na temat swojego zaangażowania w ochronę klimatu i pozytywnego wpływu wysyłki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla na środowisko, możesz utworzyć stronę Wpływ na planetę.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Planet.
 2. Kliknij Ustawienia i narzędzia.
 3. W sekcji Dodaj stronę Wpływ na planetę do sklepu kliknij opcję Dodaj stronę.
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać nową stronę Wpływ na planetę do znaczka Planet, wybierz opcję Dodaj link do strony Wpływ ze znaczka Planet.

Edytuj stronę Wpływ na planetę

Strona Wpływ na planetę będzie automatycznie zawierać dane, filmy i zdjęcia, które przedstawiają korzyści płynące z wysyłki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla oraz sposób działania tego procesu. Jeśli chcesz dostosować te treści lub spersonalizować je zgodnie ze specyfiką swojej marki, możesz edytować tę stronę bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji: Sklep online > Strony.
 2. Kliknij stronę Zaangażowanie w ochronę klimatu.
 3. Wprowadź zmiany w treści strony.
 4. Kliknij opcję Zapisz. Wejdź na stronę w swoim sklepie online, aby się upewnić, że zmiany zostały właściwie wprowadzone. W celu wyświetlenia zapisanych zmian może być konieczne ponowne załadowanie przeglądarki.
 5. Opcjonalnie: Dodaj pozycję menu dla strony Wpływ na planetę w nawigacji sklepu online, aby ułatwić klientom jej wyszukanie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo