Dodawanie informacji o śledzeniu

Do przesłanego transferu przychodzącego w aplikacji Sieć realizacji Shopify możesz dodać numer śledzenia i przewidywaną datę przybycia. Jeśli Twój dostawca wysyła transfer bezpośrednio do centrum realizacji, skontaktuj się z nim, aby uzyskać numer śledzenia. Jeśli nie dysponujesz numerem śledzenia, musisz dodać inne informacje o śledzeniu. Jeśli Twoja przesyłka jest mniejsza niż ładowność ciężarówki (LTL), dodaj numer Pro. Jeśli Twoja przesyłka odpowiada pełnej ładowności ciężarówki (FTL), dodaj list przewozowy (BOL).

Informuj centrum realizacji, kiedy może oczekiwać transferu przychodzącego, dodając informacje o śledzeniu do transferu po spakowaniu, oznakowaniu etykietami i wysłaniu produktów.

Dodaj informacje o śledzeniu

Numer śledzenia lub informacje pojawiają się na stronie konkretnego transferu przychodzącego.

Pamiętaj, aby dodać szacowaną datę przybycia, gdy tylko dowiesz się, kiedy centrum realizacji powinno spodziewać się przybycia Twojej przesyłki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
 3. W sekcji Informacje o śledzeniu kliknij Dodaj numer śledzenia.
 4. Wprowadź numer śledzenia, numer Pro lub BOL.
 5. Z rozwijalnego menu Przewoźnik wybierz swojego przewoźnika. Jeśli Twój przewoźnik nie został wymieniony na liście, wybierz opcję Inne i wprowadź URL śledzenia.
 6. Kliknij Zapisz numer śledzenia.

Dodaj szacowaną datę przybycia

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
 3. W sekcji Informacje o śledzeniu kliknij Dodaj szacowaną datę przybycia.
 4. Wybierz datę, kiedy oczekujesz przybycia transferu przychodzącego do centrum realizacji.
 5. Kliknij opcję Zapisz datę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo