Tworzenie transferu przychodzącego

Po dodaniu wymaganych szczegółów produktu wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć przychodzący transfer zapasów do jednego z centrów realizacji Shopify.

Pamiętaj, aby dodać informacje o śledzeniu podczas tworzenia transferu. Jeśli nie masz informacji o śledzeniu podczas tworzenia transferu, po uzyskaniu tych informacji, edytuj transfer i dodaj informacje. Możesz ponieść dodatkowe koszty przetwarzania, jeśli przesyłka dotrze do magazynu Sieci realizacji Shopify bez śledzenia informacji.

Możesz naraz przenieść do 500 pozycji pojedynczych.

Utwórz transfer przychodzący

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. Wybierz miejsce nadania transferu.
 4. Opcjonalnie: aby nie zmieniać poziomów zapasów adresu miejsca nadania, odznacz opcję Odejmij pozycje z zapasów tej lokalizacji.
 5. Wybierz miejsce docelowe transferu.
 6. Dodaj produkty do transferu. Aby załadować produkty za pomocą pliku CSV, zapoznaj się z tematem Prześlij produkty za pośrednictwem pliku CSV.
 7. Kliknij Prześlij transfer przychodzący.

Następnie spakuj i oznacz etykietą swój transfer przychodzący.

Dodaj dostawcę

Zamiast wybierać jedną z własnych lokalizacji jako miejsce nadania transferu, możesz utworzyć profile dostawców, aby użyć ich jako miejsc nadania. Po utworzeniu dostawcy możesz wybrać tego dostawcę w miejscu nadania dla przyszłych transferów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. W rozwijalnym menu Miejsce nadania kliknij Dodaj dostawcę i dodaj dane dostawcy.
 4. Kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Po utworzeniu dostawcy możesz usunąć nowy transfer lub kontynuować tworzenie nowego transferu przychodzącego.

Edytuj dane dostawcy

Możesz edytować dane dostawcy, dodając dostawcę do nowego transferu przychodzącego, a następnie zmieniając dane dostawcy. Możesz usunąć nowy transfer lub kontynuować tworzenie nowego transferu przychodzącego.

Po przesłaniu transferu adres dostawcy nie może być edytowany i nie ulegnie zmianie, jeśli edytujesz ten adres w innym transferze.

Zmiana nazwy dostawcy spowoduje zmianę nazwy dostawcy we wszystkich istniejących transferach.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. W rozwijalnym menu Miejsce nadania wybierz dostawcę.
 4. Kliknij Wyświetl szczegóły dostawcy > Edytuj.
 5. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij opcję Zapisz dostawcę.

Prześlij produkty za pośrednictwem pliku CSV

Możesz przesłać produkty do swojego transferu przychodzącego za pomocą pliku CSV zamiast dodawać je ręcznie. Podczas tworzenia transferu przychodzącego możesz kliknąć opcję Dodaj produkty za pomocą pliku CSV i przesłać sformatowany plik CSV. Możesz pobrać plik CSV szablonu ze swojego sklepu lub utworzyć plik CSV ręcznie.

Pobierz plik CSV szablonu

Plik CSV szablonu zawiera wszystkie produkty, które kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify. Zapasy każdego produktu mają domyślną wartość 0.

Po pobraniu szablonu edytuj zapasy, które chcesz uwzględnić w transferze. Produkty z zapasami 0 w pliku CSV nie zostaną dodane do transferu przychodzącego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. Kliknij opcję Importuj z pliku CSV.
 4. Kliknij Pobierz wstępnie sformatowany szablon CSV.

Utwórz plik CSV ręcznie

Możesz utworzyć plik CSV za pomocą programu arkusza kalkulacyjnego, np. Arkusze Google. Plik wymaga jedynie nagłówków SKU i Quantity. Dla każdego wiersza po nagłówkach dodaj SKU i zapasy produktu, który chcesz dodać do transferu zapasów. Wszystkie jednostki SKU muszą odnosić się do produktów kwalifikujących się do Sieci realizacji Shopify. Po dodaniu produktów nie zapomnij zapisać pliku arkusza kalkulacyjnego jako pliku CSV.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo