Zarządzanie transferami przychodzącymi

Po utworzeniu transferu przychodzącego w aplikacji Sieć realizacji Shopify musisz edytować transfer, aby uwzględnić informacje o śledzeniu i przewidywany czas przybycia. Możesz również unieważnić transfer, który nie dotarł do centrum realizacji.

Dodaj informacje o śledzeniu

Możesz dodać numer śledzenia do przesłanego transferu przychodzącego w aplikacji Sieć realizacji Shopify. Jeśli Twój dostawca wysyła transfer bezpośrednio do centrum realizacji, skontaktuj się z nim w celu uzyskania numeru śledzenia. Jeśli nie masz numeru śledzenia, musisz dodać inne informacje o śledzeniu:

 • Jeśli Twoja przesyłka jest mniejsza niż pełna ładowność ciężarówki (LTL), dodaj numer Pro.
 • Jeśli Twoja przesyłka odpowiada pełnej ładowności ciężarówki (FTL), dodaj list przewozowy (BOL).

Numer śledzenia lub informacje pojawiają się na stronie konkretnego transferu przychodzącego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
 3. W sekcji Informacje o śledzeniu kliknij Dodaj numer śledzenia.
 4. Wprowadź numer śledzenia, numer Pro lub BOL.
 5. Z rozwijalnego menu Przewoźnik wybierz swojego przewoźnika. Jeśli Twój przewoźnik nie został wymieniony na liście, wybierz opcję Inne i wprowadź URL śledzenia.
 6. Kliknij Zapisz numer śledzenia.

Dodaj przewidywaną datę przybycia

W aplikacji Sieć realizacji Shopify można dodać oczekiwaną datę przybycia do przesłanego transferu przychodzącego. Pamiętaj, aby dodać przewidywaną datę przybycia, gdy tylko dowiesz się, kiedy centrum realizacji powinno spodziewać się przybycia Twojej przesyłki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
 3. W sekcji Informacje o śledzeniu kliknij Dodaj przewidywaną datę przybycia.
 4. Wybierz datę, kiedy oczekujesz przybycia transferu przychodzącego do centrum realizacji.
 5. Kliknij opcję Zapisz datę.

Unieważnij transfer przychodzący

Dopóki transfer nie dotrze do centrum realizacji, możesz unieważnić transfer przychodzący w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące i otwórz przesłany transfer.
 3. Kliknij Więcej opcji > Unieważnij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo