Zarządzanie zapasami

Śledzenie zapasów ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania szybkiej i efektywnej realizacji zamówień. Praca z Siecią realizacji Shopify w celu zapewnienia przewidywalności i rozliczalności zapasów pozwala zaoszczędzić czas i zasoby podczas realizacji zamówień i zarządzania nimi.

Aby stworzyć przewidywalne praktyki dotyczące zapasów podczas korzystania z Sieci realizacji Shopify, należy zapoznać się z kilkoma koncepcjami i procesami.

Stany zapasów

Stany zapasów umożliwiają podzielenie zapasów na grupy, które określają fizyczne miejsce przechowywania zapasów oraz możliwość ich sprzedaży. Do grupowania lub podziału zapasów w Sieci realizacji Shopify wykorzystywane są następujące stany:

 • Na stanie - zapasy, które znajdują się fizycznie w centrach realizacji Sieci realizacji Shopify. Dostępne zapasy obejmują zapasy przydzielone i dostępne.
 • Przychodzące - zapasy w drodze do centrum realizacji. Zapasy te nie są dostępne do sprzedaży, dopóki nie zostaną odebrane i przeniesione do dostępnych.
 • Przydzielone - zapasy, które mają zostać lub już zostały przypisane do zamówień realizowanych przez Sieć realizacji Shopify.
 • Dostępne - zapasy dostępne do przydzielenia do nowych zamówień.

Dostępne zapasy są obliczane przy użyciu następującego równania:

Na stanie - Przydzielone = Dostępne

Synchronizowanie zapasów

Prowadzenie dokładnej ewidencji aktualnego stanu zapasów zapewnia efektywność realizacji zamówień i umożliwia zaplanowanie zapasów, które będą potrzebne w najbliższej przyszłości.

Aby zapewnić zgodność poziomów zapasów w Sieci realizacji Shopify z Twoimi własnymi poziomami zapasów, okresowo wykonywana jest synchronizacja zapasów. Istnieją dwie metody synchronizacji zapasów, których można użyć: synchronizacja delta i synchronizacja poprzez zastępowanie. Jeśli nie masz pewności, która synchronizacja jest obecnie używana w przypadku Twojej lokalizacji zapasów w Sieci realizacji Shopify, skontaktuj się ze swoim zespołem ds. sukcesu realizacji, korzystając z karty Przegląd w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Synchronizacja delta

Po wysłaniu nowej jednostki magazynowej SKU do Sieci realizacji Shopify w ramach transferu przychodzącego centrum realizacji zatwierdza i weryfikuje ją przed przetworzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania dostępnych ilości zapasów w panelu administracyjnym Shopify, zapoznaj się z sekcją Wyświetl zapasy produktu.

Jeśli w Twoim sklepie stosowana jest metoda synchronizacji delta, dostępna ilość w lokalizacji Sieci realizacji Shopify jest aktualizowana za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. Powstałe w centrum realizacji korekty, takie jak dla błędne liczby, uszkodzone produkty lub projekty specjalne, są wprowadzane do dostępnych zapasów wieczorem tego samego dnia.

Sieć realizacji Shopify nigdy nie zastępuje automatycznie dostępnej ilości. Jeśli dokonasz jej ręcznych zmian, nowe poziomy zapasów będą prawdopodobnie nieprawidłowe.

Synchronizacja poprzez zastępowanie

Podobnie jak w przypadku synchronizacji delta, po wysłaniu jednostki magazynowej SKU do Sieci realizacji Shopify w ramach transferu przychodzącego centrum realizacji zatwierdza i weryfikuje ją przed przetworzeniem. Po zweryfikowaniu SKU w panelu administracyjnym Shopify aktualizowane są zapasy dostępne dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify.

Jeśli w Twoim sklepie stosowana jest metoda synchronizacji poprzez zastępowanie, dostępne zapasy są ponownie obliczane w różnym czasie w przypadku zmian jednostek magazynowych SKU, np. za każdym razem, gdy tworzone lub edytowane jest zamówienie dla danej jednostki SKU. Oznacza to brak możliwości wprowadzania zmian w ilościach zapasów dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify w panelu administracyjnym Shopify bez ich zastąpienia.

Zestawy na żądanie

Zestaw na żądanie to jednostka magazynowa SKU złożona z innych jednostek SKU. Możesz poprosić centrum realizacji o złożenie takich zestawów. Jeśli Twoja Sieć realizacji Shopify jest skonfigurowana pod kątem realizacji zestawów na żądanie, jest kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć, aby zapewnić uzupełnianie zapasów i zrozumieć, czym jest dostępna ilość.

Poniższe kryteria służą do ustalania liczby zestawów, które możesz sprzedawać w swoim sklepie:

 • dostępna ilość każdej części SKU
 • wymagana liczba części na każdy zestaw
 • dostępne ilości na każde centrum realizacji

Uwzględnij te czynniki podczas uzupełniania części zestawów poprzez transfery przychodzące do centrum realizacji.

Ustawienia priorytetu realizacji

Jeśli Twoje zapasy są zarządzane w wielu lokalizacjach, musisz ustawić kolejność priorytetów realizacji.

Zamówienia są przypisywane do lokalizacji na podstawie priorytetu realizacji i następujących reguł:

 • Spróbuj przypisać zamówienie do pojedynczej lokalizacji.
 • Jeśli to konieczne, przypisz pozycję do lokalizacji, która ma wystarczającą ilość zapasów, ale nie rozdzielaj pojedynczych pozycji na lokalizacje.
 • Jeśli pozycja jest wyprzedana, przypisz zamówienie do lokalizacji priorytetowej, w której pozycja jest magazynowana.

Załóżmy na przykład, że dla lokalizacji ustawiona jest następująca kolejność priorytetów realizacji:

 1. Sieć realizacji Shopify
 2. Biuro w domu
 3. Witryna sklepu detalicznego

W tym przykładzie Sieć realizacji Shopify ma priorytet numer jeden w przypadku przychodzących zamówień zawierających produkty przypisane do jej lokalizacji. Wszystkie przychodzące zamówienia będą realizowane zgodnie z powyższymi regułami i będą najpierw przetwarzane w Sieci realizacji Shopify.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawianiu priorytetu realizacji, zapoznaj się z sekcją Ustaw priorytet lokalizacji dla realizacji zamówień.

Unikaj nadmiernej sprzedaży zapasów

Nadmierna sprzedaż produktu ma miejsce, gdy w sklepie Shopify zapasy produktu są dostępne, ale Sieć realizacji Shopify nie ma dla tego produktu zapasów, które mogłyby zostać przydzielone do złożonego zamówienia. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jak uniknąć nadmiernej sprzedaży.

Przyczyny nadmiernej sprzedaży i sposób ich uniknięcia
Przyczyna Kroki do wykonania w celu uniknięcia
Ręczne korekty Unikaj dokonywania ręcznych korekt zapasów dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify w panelu administracyjnym Shopify. Korzystaj z funkcji synchronizacji poprzez zastępowanie jako metody synchronizacji zapasów.
Zestawy na żądanie Ze względu na charakter zestawów na żądanie zawsze istnieje ryzyko ich nadmiernej sprzedaży, zwłaszcza w okresach dużego zapotrzebowania. Wynika to z tego, że części zestawu mogą być wykorzystywane w wielu zestawach, a czasami sprzedawane pojedynczo, co prowadzi do opóźnień w obliczeniach zapasów w czasie rzeczywistym. Sprawdź, czy masz wysoką dostępność części zestawów, które są wykorzystywane w zestawach na żądanie, aby uniknąć nadmiernej sprzedaży lub wyprzedaży.
Aplikacje firm zewnętrznych Niektóre aplikacje firm zewnętrznych, takie jak rozwiązania do zarządzania zapasami, przedsprzedaży i sprzedaży wiązanej, próbują dokonać korekty dostępnych zapasów w Twoich zarządzanych lokalizacjach w panelu administracyjnym Shopify. Upewnij się, że nie używasz aplikacji, która mogłaby skorygować dostępne zapasy w lokalizacji Sieci realizacji Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo