Opis rozliczeń i cen

Opłaty za Sieć realizacji Shopify są rozliczane na dwa różne sposoby: za realizację i na miesiąc.

Opłaty za realizację

Za każdym razem, gdy zamówienie zostanie zrealizowane, otrzymasz opłatę za usługi pobrania, pakowania i wysyłki.

Usługi pobierania i pakowania

Gdy klient złoży zamówienie, centrum realizacji wybiera zamówione pozycje i je pakuje. Koszty opakowania obejmują opłaty za pobranie i pakowanie.

Usługi wysyłkowe

Menedżer ds. realizacji powiąże każdą stawkę wysyłki z procesu realizacji zakupu sklepu z usługą wysyłki Sieci realizacji Shopify, aby poinformować centrum realizacji, w jaki sposób zamówienie powinno zostać dostarczone do klienta.

Koszt wysyłki każdego zamówienia opiera się na następujących czynnikach:

  • Usługa przewoźnika, określona na podstawie stawki wysyłki wybranej przez klienta przy realizacji zakupu.
  • Waga rozliczeniowa każdego opakowania.
  • Liczba stref wysyłki, przez które transportowana jest przesyłka. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ceny zależne od strefy.

Ceny zależne od strefy

W Sieci realizacji Shopify używane są ceny oparte na strefach w celu ustalenia kosztów wysyłki zamówień. Oznacza to, że sieć podzieliła Stany Zjednoczone na strefy geograficzne, a koszt wysyłki przesyłki rośnie wraz z każdą strefą, do której ona trafia.

Strefy wysyłki dla Stanów Zjednoczonych

Załóżmy na przykład, że Twoje produkty znajdują się tylko w magazynie w strefie 1. Koszt realizacji zamówienia ze strefy 5 będzie wyższy niż koszt realizacji tego samego zamówienia ze strefy 3. Jednakże, jeśli przechowujesz również te same produkty w magazynie w strefie 6, realizacja zamówień ze strefy 5 będzie tańsza niż realizacja zamówień do strefy 3, ponieważ przesyłka będzie przekraczać tylko jedną granicę strefy.

Większa liczba magazynów Sieci realizacji Shopify, w których magazynowane są produkty, oznacza niższe całkowite koszty wysyłki, ponieważ przesyłki są transportowane przez mniejszą liczbę stref.

Opłaty miesięcznie

Co 30 dni naliczane są opłaty za miejsce do magazynowania używane dla zapasów magazynowych i wszelkich specjalnych projektów. Cykl rozliczeniowy zaczyna się po pierwszym zainstalowaniu aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Zobacz opłaty za Sieć realizacji Shopify

Podsumowanie opłat można znaleźć na miesięcznej fakturze Shopify.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenia.
  2. Kliknij rachunek w sekcji Ostatnie rachunki.
  3. Na fakturze kliknij sekcję Aplikacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowego podziału opłat kliknij opcję Rozliczenie w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo