Dodaj usługę realizacji

Na platformie Shopify możesz skorzystać z usługi realizacji, pod warunkiem, że wykorzystywany magazyn może przetwarzać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby użycia innego kanału komunikacji możesz zaprojektować niestandardową aplikację we współpracy z programistą API Shopify Expert.

Aktywuj usługę realizacji

Kroki:

  1. W sekcji Dodatkowe metody wysyłki > Realizacja niestandardowego zamówienia kliknij Dodaj usługę realizacji.

  2. Wprowadź w formularzu następujące dane:

- tytuł dostawcy niestandardowej realizacji - adres e-mail dostawcy niestandardowej realizacji.

Jeśli zaznaczysz pozycję lub kompletne zamówienie jako zrealizowane w panelu administracyjnym Shopify, usługa realizacji zostanie wysłana pocztą elektroniczną ze wszystkimi informacjami o zamówieniu, dzięki czemu będzie można je zrealizować.

  1. Kliknij Dodaj usługę realizacji.

Ustaw produkty w taki sposób, aby były one realizowane w ramach usługi niestandardowej

Jeśli korzystasz z usługi realizacji produktu świadczonej przez firmę zewnętrzną, nie możesz również przechowywać produktu w zarządzanych przez siebie lokalizacjach.

Kroki:

  1. Na stronie Produkty w swoim sklepie wybierz produkt, który ma być realizowany w ramach usługi niestandardowej.

  2. W sekcji Zapasy w menu rozwijanym Zapasy zarządzane przez wybierz usługę realizacji, z której chcesz skorzystać.

  3. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Wyślij sprzedane pozycje pojedyncze do niestandardowej realizacji

Usługa realizacji nie spowoduje wysłania do Ciebie pozycji, dopóki nie zaznaczysz zamówienia jako zrealizowane w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo