Usuń usługę realizacji

Jeśli nie chcesz już korzystać z konkretnej usługi realizacji, musisz zapewnić, by jej stawki nie były oferowane klientom przy realizacji zakupu. Przy dobrym stanie konta w usłudze realizacji możesz reaktywować tę usługę w dowolnym momencie.

Kroki:

  1. W sekcji Dodatkowe metody wysyłki > Usługa niestandardowej realizacji kliknij Edytuj obok usługi realizacji, którą chcesz usunąć.

  2. Kliknij Usuń.

  3. Wybierz nową lokalizację, która odziedziczy zapasy magazynowe i niezrealizowane zamówienia przypisane do tej lokalizacji.

  4. Kliknij Usuń.

  5. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo