Ręczne stawki wysyłki

Możesz ustawić własne ręczne stawki wysyłki, jeśli używasz zwykłej poczty lub usługi realizacji do dostarczania zamówień. Ręczne stawki wysyłki opierają się na całkowitej wadze lub całkowitej cenie zamówienia przy realizacji zakupu.

Jeśli klient wybierze jedną z Twoich ręcznych stawek, musisz samodzielnie zorganizować wysyłkę zamówienia, chyba że korzystasz z usługi realizacji lub zezwalasz na odbiór przez klienta.

Jaką opłatę pobrać za wysyłkę?

Jeśli nie wiesz, jakie opłaty pobierać za wysyłkę, zasięgnij porady u odpowiednich dostawców usług pocztowych. Zazwyczaj dysponują oni informacjami o kosztach dostawy dla różnych rozmiarów i wag.

Pamiętaj aby dodać opłatę manipulacyjną lub dopłatę do stawki wysyłki, aby zagwarantować pokrycie kosztów pakowania.

Kiedy stosować ręczne stawki wysyłki?

Do metod wysyłki, które wymagają stawek ręcznych, należą:

 • darmowa dostawa
 • odbiór przez klienta
 • różne regularne stawki pocztowe
 • dostawy zarządzane w ramach usługi realizacji.

Istnieją dwa rodzaje ręcznych stawek wysyłki:

 • Stawki wg wagi – ustaw stawki wysyłki na podstawie całkowitej wagi otrzymanych zamówień.
 • Stawki wg ceny – ustaw stawki wysyłki na podstawie ceny otrzymanych zamówień.

Dodaj stawki ręczne wg wagi

Możesz określić, kiedy stawka ma zastosowanie, ustawiając warunek według wagi lub łącznej wartości zamówienia. Stawki, które Twoi klienci widzą przy realizacji zakupu, odzwierciedlają limity cenowe lub wagowe ustawione dla każdej stawki wysyłki.

Stawki według wagi są zazwyczaj bardziej dokładne niż stawki według ceny, ponieważ odzwierciedlają rzeczywiste koszty wysyłki zamówienia klienta. Jeśli określisz dokładną wagę swoich produktów w panelu administracyjnym Shopify, zminimalizujesz prawdopodobieństwo obciążenia Cię dodatkowymi kosztami wysyłki przez Twojego dostawcę.

Koszty wysyłki wg wagi obliczane są poprzez dodanie następujących wartości:

 • łączna waga produktów w zamówieniu,
 • waga użytego opakowania.

Możesz ustawić wagę domyślnego opakowania na stronie ustawień Wysyłki w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Przykładowe zakresy wagowe

Skonfiguruj zakresy wagowe, aby uniknąć luk w obowiązujących stawkach. Po wprowadzeniu zakresu wagowego rozpocznij następny zakres od wartości, która ma dwie liczby po przecinku. Na przykład następujące zakresy nie mają luki:

 • 0 kg - 5 kg = 8 $
 • 5,01 kg - 10 kg = 14 $

Jeśli utworzysz dwa zakresy wagowe bez miejsc dziesiętnych, pojawi się luka. Na przykład następujące zakresy mają lukę między 5,01 kg a 5,99 kg:

 • 0 kg - 5 kg = 8 $
 • 6 kg - 14 kg = 14 $

Kiedy klient składa zamówienie w tej luce wagowej, Shopify domyślnie nalicza wyższą stawkę wysyłki (14 $).

Dodaj stawki ręczne wg ceny

Stawki według ceny można szybko ustalić, ponieważ przy dodawaniu produktów do sklepu nie trzeba podawać poszczególnych wag produktów. Jednakże kalkulacja kosztów wysyłki na podstawie całkowitej wartości zamówienia może być niedokładna, co może skutkować dodatkowymi kosztami w przypadku bardzo ciężkich produktów.

Kroki:

Dostosuj lub usuń ręczne stawki wysyłki

Możesz edytować lub usuwać istniejące stawki wysyłki ze strony Wysyłka w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Dodaj opłatę manipulacyjną

Przy obliczaniu kosztów wysyłki należy wziąć pod uwagę koszt pakowania i czas poświęcony na przygotowanie zamówienia do realizacji. Te dodatkowe koszty są określane jako opłaty manipulacyjne i można je uwzględnić na dwa sposoby:

Dodaj dopłatę regionalną

Dostawa do niektórych regionów położonych w dalszej odległości jest nieuchronnie związana z wyższymi kosztami wysyłki. Możesz chronić się przed potencjalnymi stratami poprzez dodanie dopłaty do takich miejsc docelowych i pozostawienie stawek na niezmienionym poziomie dla reszty kraju docelowego.

Kroki:

 1. Utwórz nową strefę wysyłki dla regionu, który wymaga dopłaty.

 2. Utwórz nową stawkę wysyłki dla tej strefy. Upewnij się, że wprowadzasz informacje o cenach dla stawki, która zawiera niezbędną kwotę dopłaty.

Utwórz niestandardową stawkę wysyłki dla pojedynczego zamówienia

Jeśli chcesz ustawić niestandardową stawkę wysyłki dla pojedynczego zamówienia, możesz to zrobić ręcznie, tworząc nowe zamówienie w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo