Informacje o czasie przetwarzania

Jeśli na stronie realizacji zakupu obok stawek wysyłki wyświetlana jest przewidywana szybkość wysyłki, należy również poinformować klientów o czasie przetwarzania. Więcej informacji na temat czasu przetwarzania znajduje się w sekcji Informacje o czasie przetwarzania i jego skróceniu.

Przewidywane szybkości wysyłki można przedstawić w następujących sytuacjach:

 • jeśli są one ręcznie wprowadzone do niestandardowej zryczałtowanej stawki wysyłki
 • jeśli korzystasz z obliczonych przez przewoźnika stawek wysyłki
 • jeśli korzystasz z funkcji szybkości wysyłki

Wielu klientów myśli, że szybkość wysyłki określona obok stawki wysyłki to również liczba dni, w ciągu których otrzymają zamówienie. Jednak większość firm przeznacza co najmniej 24-48 godzin na przetwarzanie przed dokonaniem wysyłki zamówienia. Może to spowodować wysyłanie przez klientów zapytań dotyczących lokalizacji zamówionych towarów i prowadzić do powstania negatywnych doświadczeń zakupowych klientów.

Informowanie klientów o czasie przetwarzania podczas realizowania przez nich zakupu może przyczynić się do ograniczenia liczby takich zapytań od klientów i powstania pozytywnych doświadczeń zakupowych. Możesz informować klientów o czasie przetwarzania na stronie realizacji zakupu, często zadawanych pytań, informacji o wysyłce lub polityki wysyłki. Alternatywnie, jeśli nie korzystasz z obliczonych przez przewoźnika stawek wysyłki, możesz także usunąć szacunkowe szybkości wysyłki ze swoich stawek wysyłki.

Dostosuj język realizacji zakupu dla czasu przetwarzania

Możesz dostosować język realizacji zakupu w ustawieniach szablonu, aby dodać wiadomość do klientów. Warto poinformować ich, ile czasu zajmie przetworzenie zamówienia oraz od kiedy liczony będzie czas wysyłki, tak aby wiedzieli, kiedy mogą spodziewać się dostawy zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Obok szablonu kliknij Czynności > Edytuj języki.
 3. Kliknij kartę Realizacja zakupu i system.
 4. W sekcji Wysyłka przy realizacji zakupu edytuj pole Tytuł metody wysyłki, aby wyróżnić czas przetwarzania, taki jak Shipping method (Orders shipped within X - X days) lub Shipping method (Orders are processed in X - X business days).

Zaktualizuj stronę często zadawanych pytań lub informacji o wysyłce

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do: Sklep online > Strony.
 2. Kliknij stronę, którą chcesz zaktualizować.
 3. Wprowadź szczegóły dotyczące czasu przetwarzania, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Utwórz nową stronę z często zadawanymi pytaniami lub informacjami o wysyłce

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do: Sklep online > Strony.
 2. Kliknij Dodaj stronę.
 3. Dodaj zawartość strony, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 4. Opcjonalnie: Dodaj stronę do menu sklepu online. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące edycji menu sklepu, zapoznaj się z sekcją Dodaj, usuń lub edytuj pozycje menu w sklepie online.

Zaktualizuj stronę polityki wysyłki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Polityki.
 2. W sekcji Polityka wysyłki edytuj politykę wysyłki, aby uwzględnić czas przetwarzania zamówienia.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz politykę wysyłki

Po utworzeniu polityki wysyłki link do strony polityki wysyłki jest wyświetlany na stronie realizacji zakupu. Możesz także umieścić bezpośredni link do strony polityki wysyłki w swoim sklepie online.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Polityki.
 2. W sekcji Polityka wysyłki wprowadź polityki wysyłki i czasy przetwarzania zamówienia.
 3. Kliknij opcję Zapisz.
 4. Opcjonalnie: Dodaj politykę wysyłki do menu sklepu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z sekcją Dodaj polityki do menu sklepu.

Usuń szybkości wysyłki z tytułu stawki wysyłki

Jeśli do tytułów stawek wysyłki dodano szybkości wysyłki, możesz je usunąć, edytując stawki wysyłki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz edytować stawkę, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok stawki, którą chcesz edytować kliknij przycisk ....

 4. W rozwijalnym menu kliknij Edytuj stawkę.

 5. Usuń informacje o szybkości wysyłki, a następnie kliknij Gotowe.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń szybkość wysyłki ze stawki wysyłki

Jeśli do stawek wysyłki dodano szybkości wysyłki za pomocą funkcji szybkości wysyłki, możesz je usunąć, ustawiając stawkę wysyłki na Niestandardowa stawka zryczałtowana (brak szybkości wysyłki).

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz edytować stawkę, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok stawki, którą chcesz edytować kliknij przycisk ....

 4. W rozwijalnym menu kliknij Edytuj stawkę.

 5. W menu rozwijanym Szybkość wysyłki wybierz opcję Niestandardowa stawka zryczałtowana (brak czasu wysyłki).

 6. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo