Aktualizacja ustawień wysyłki

Najnowsze ustawienia wysyłki są domyślnie aktywowane we wszystkich nowych sklepach Shopify. Jeśli nie możesz utworzyć profilu wysyłki w ustawieniach wysyłki i dostawy, Twój sklep użyje starszych ustawień wysyłki.

Po aktualizacji do najnowszych ustawień wysyłki będziesz mieć możliwość skorzystania z poniższych funkcji:

Zanim rozpoczniesz

Aplikacje kontrolujące i edytujące stawki wysyłki w panelu administracyjnym Shopify

Niektóre aplikacje wysyłkowe oferują podobne funkcje jak profile wysyłki, takie jak stawki za wysyłkę poszczególnych produktów, łączenie stawek wysyłki lub oferowanie rabatów. Każda aplikacja wysyłkowa integruje się z profilami wysyłki w różny sposób. Skontaktuj się z programistami dowolnej aplikacji wysyłkowej, której używasz, aby dowiedzieć się, jak zintegrować aplikację z najnowszymi ustawieniami wysyłki.

Wiele lokalizacji dla realizacji zamówień online

Po zaktualizowaniu ustawień wysyłki realizacja zamówienia może zostać rozdzielona na lokalizacje. W razie potrzeby możesz też nadal korzystać z jednej lokalizacji realizacji. Jeśli masz więcej niż jedną aktywną lokalizację, która realizuje zamówienia online, Twoje zamówienia są rozdzielane na potrzeby realizacji podczas realizacji zakupu na podstawie poziomów zapasów produktów. Jeśli produkty z zamówienia mają różne profile wysyłki lub muszą zostać wysłane z różnych lokalizacji, opłata za wysyłkę lub dostawę jest obliczana osobno dla każdej pozycji, a następnie wszystkie opłaty za wysyłkę są sumowane. Końcowy koszt wysyłki jest wyświetlany klientom na stronie realizacji zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu sumowania stawek, zapoznaj się z sekcją Łączone stawki wysyłki.

Brak lokalizacji dla realizacji zamówień online

Jeśli nie masz aktywnych lokalizacji realizujących zamówienia online, nie możesz używać najnowszych ustawień wysyłki. Aby zmienić możliwość realizowania zamówień online przez Twoje lokalizacje, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie lokalizacji.

Zaktualizuj ustawienia wysyłki, jeśli prowadzisz sklep w poniższy sposób

  • Masz jedną lokalizację, z której realizujesz zamówienia.
  • Masz wiele punktów sprzedaży detalicznej lub miejsc, w których realizujesz zamówienia.
  • Wysyłasz zamówienia online z jednej lub kilku lokalizacji, które mogą obejmować lokalizacje usług realizacji.

Aktualizacja do najnowszych ustawień wysyłki

W celu aktualizacji do najnowszych ustawień wysyłki wykonaj poniższe kroki.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

  2. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Zarządzaj.

  3. W sekcji Miejsca nadania przesyłki kliknij opcję Aktualizuj ustawienia wysyłki*.

  4. Kliknij Kontynuuj.

  5. Kliknij Zapisz, aby utworzyć nowy profil wysyłki.

  6. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić aktywację najnowszych ustawień wysyłki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo