Konwertowanie na profile wysyłki z wieloma miejscami nadania

W zależności od konfiguracji sklepu może być konieczne jego przekonwertowanie, aby możliwe było korzystanie z profilów wysyłki z wielu miejsc nadania i naliczanie stawek wysyłki w zależności od produktu.

Jeśli Twój sklep nie ma profili wysyłki z wielu miejsc nadania, nie możesz tworzyć niestandardowych profilów wysyłki ani tworzyć stawek wysyłki specyficznych dla lokalizacji.

Zanim zaczniesz

Przed przekonwertowaniem sklepu na profile wysyłki z wielu miejsc nadania należy rozważyć wiele aspektów.

Profile wysyłki z wielu miejsc nadania i wiele lokalizacji

Jeśli nie aktywowałeś(-aś) zapasów z wielu lokalizacji i chcesz korzystać z opcji wysyłki z wielu miejsc nadania w swoim panelu administracyjnym, musisz przekonwertować swój sklep na taki, który śledzi zapasy w tych wielu lokalizacjach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, zapoznaj się z sekcją Konwersja na wiele lokalizacji.

Aplikacje, które kontrolują i edytują stawki wysyłki w panelu administracyjnym Shopify

Niektóre aplikacje wysyłkowe oferują podobne funkcje jak profile wysyłki, takie jak stawki za wysyłkę produktów, łączenie stawek wysyłki lub oferowanie rabatów. Każda aplikacja wysyłkowa integruje się z profilami wysyłki w różny sposób. Skontaktuj się z programistami dowolnej aplikacji wysyłkowej, której używasz, aby dowiedzieć się, jak zintegrować aplikację z profilami wysyłki z wielu miejsc nadania.

Wiele lokalizacji dla realizacji zamówień online

Jeśli masz więcej niż jedną aktywną lokalizację realizującą zamówienia online, podczas realizacji zakupu realizacje Twoich zamówień dzielone są na podstawie poziomów zapasów produktów.

Jeśli konieczne jest wysłanie zamówionych produktów z różnych lokalizacji lub produkty są częścią różnych profilów wysyłki, opłata za wysyłkę lub dostawę jest obliczana dla każdej pozycji, po czym sumowana jest każda opłata za wysyłkę. Klient widzi tylko końcowe koszty wysyłki podczas realizacji zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu sumowania stawek, zapoznaj się z tematem Łączone stawki przy realizacji zakupu.

Brak lokalizacji dla realizacji zamówienia online

Jeśli nie masz aktywnych lokalizacji realizujących zamówienia online, nie możesz włączyć wysyłki z wielu miejsc nadania. Aby zmienić możliwość realizowania zamówień online przez Twoje lokalizacje, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie lokalizacji.

Krok 1: Zdecyduj, czy przekonwertować sklep

Możesz wybrać dla swojego sklepu, czy chcesz zacząć korzystać z profilów wysyłki z wielu miejsc nadania. Nie musisz od razu dokonywać konwersji.

Jeśli prowadzisz sklep w poniższy sposób, rozważ konwersję na profile wysyłki z wielu miejsc nadania:

  • Masz wiele punktów sprzedaży detalicznej lub miejsc, w których realizujesz zamówienia.
  • Wysyłasz zamówienia online z jednej lub wielu lokalizacji, w tym usług realizacji zamówień.

Krok 2: Przekonwertuj profile wysyłki z jednego miejsca nadania na profile wysyłki z wielu miejsc nadania

Jeśli zdecydujesz się na konwersję sklepu z profilów wysyłki z jednego miejsca nadania na profile wysyłki z wielu miejsc nadania, przekonwertuj swój sklep, wykonując poniższe kroki.

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia > Wysyłka.

  2. W sekcji Profile wysyłki kliknij Zarządzaj stawkami.

  3. W sekcji Wysyłka z kliknij opcję Aktywuj wysyłkę z wielu miejsc nadania.

    Przycisk do aktywacji wysyłki z wielu miejsc nadania

  4. Kliknij Kontynuuj.

  5. Kliknij Zapisz, aby utworzyć nowy profil wysyłki.

  6. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić aktywację wysyłki z wielu miejsc nadania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo