Rozpoczęcie

Jeśli Twoje zamówienia są wysyłane z wielu lokalizacji lub planujesz użyć Shopify Shipping do zakupu etykiet wysyłkowych, przed uruchomieniem sklepu Shopify musisz skonfigurować dodatkowe ustawienia.

Dodaj swoje lokalizacje wysyłki

Domyślnie jako lokalizacja dodawany jest adres nadania przesyłki wprowadzony podczas tworzenia konta Shopify. Ta lokalizacja jest również ustawiona pod kątem realizowania zamówień.

Zapewnij, by wszystkie inne lokalizacje, z których planujesz dokonać wysyłki, a także wszelkie aplikacje, które obsługują produkty w Twoim imieniu, zostały dodane jako lokalizacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie lokalizacji.

Zapisane opakowania

Ustawienia wysyłki w panelu administracyjnym Shopify zawierają domyślny typ opakowania, który umożliwia zwiększenie dokładności stawek wysyłki naliczanych klientom. Możesz zmienić domyślne wymiary opakowania w ustawieniach wysyłki. Jeśli korzystasz z usługi Shopify Shipping, możesz ustawić inne domyślne opakowanie podczas zakupu etykiet wysyłkowych.

Wprowadzenie wymiarów i wag dla typów opakowań, które zwykle wysyłasz, pozwala zwiększyć dokładność obliczanych stawek wysyłki. Możesz dodać dowolną liczbę dodatkowych opakowań.

Domyślne opakowanie jest używane do obliczania stawek wysyłki przy realizacji zakupu, ale każde zapisane opakowanie może zostać użyte przy zakupie etykiety za pomocą usługi Shopify Shipping.

W przypadku stawek wysyłki obliczanych przez przewoźnika wykorzystuje on dane domyślnego opakowania do ustalenia stawki wysyłki, którą będziesz naliczać klientom podczas realizacji zakupu. Jeśli korzystasz ze stawek według wagi, waga domyślnego opakowania jest dodawana do wagi wysyłanych produktów w celu ustalenia stawki według wagi, która ma zostać naliczona.

Załóżmy na przykład, że domyślna waga opakowania wynosi 0,1825 kg, a stawki wysyłki według wagi są następujące:

 • od 0 do 4,99 kg = stawka wysyłki 3 PLN
 • od 5 do 9,99 kg = stawka wysyłki 5 USD
 • od 10 do 19,99 kg = stawka wysyłki 10 USD

Załóżmy, że klient kupuje produkty, które ważą łącznie 4,9 kg. Gdy klient wejdzie na stronę realizacji zakupu do wagi produktów dodana zostanie domyślna waga opakowania wynosząca 0,1825 kg. Ponieważ łączna waga produktów i domyślnego opakowania wyniesie 5,0825 kg, klient zostanie obciążony stawką wysyłki w wysokości 5 PLN zamiast 3 PLN.

Jeśli nie chcesz, aby waga domyślnego opakowania miała wpływ na stawki wysyłki według wagi lub stawki obliczone przez przewoźnika, musisz edytować domyślne opakowanie i ustawić dla wagi wartość 0.

Edytuj domyślne opakowanie do obliczeń przy realizacji zakupu

Możesz ustawić domyślne opakowanie, które będzie używane do obliczania kosztów wysyłki podczas realizacji zakupu.

Jeśli Twój sklep nie ma jeszcze dodanego niestandardowego opakowania, musisz dodać nowe opakowanie, aby utworzyć nowe domyślne opakowanie.

Na Twoim aktualnym domyślnym opakowaniu znajduje się tekst To opakowanie jest używane do obliczania stawek wysyłki przy realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Zapisane opakowania kliknij opcję Edytuj obok domyślnego opakowania.

 3. Dostosuj ustawienia opakowania.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj domyślne opakowanie na potrzeby zakupu etykiet Shopify Shipping

Jako domyślne opakowanie dla Shopify Shipping możesz ustawić konkretne opakowanie lub ostatnie opakowanie użyte podczas zakupu nowej etykiety.

Przykład: Konrad utworzył dwa opakowania dla swoich produktów: małe pudełko i kopertę. Jako domyślne opakowanie wysyłkowe dla Shopify Shipping ustawił ostatnie użyte opakowanie. Gdy Konrad realizuje swoje zamówienia, zaczyna od zamówień, które wymagają koperty. Przy pierwszym zamówieniu wybiera kopertę jako opakowanie dla etykiety wysyłkowej. Dla każdej kolejnej etykiety koperta jest opakowaniem domyślnym. Po przejściu do realizacji zamówień, które wymagają małego pudełka, Konrad wybiera je jako opakowanie dla etykiety wysyłkowej. W przypadku każdej kolejnej etykiety opakowaniem domyślnym jest małe pudełko.

Aby edytować ustawienia domyślnego opakowania, musisz mieć zamówienie, które wymaga etykiety wysyłkowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij niezrealizowane zamówienie, które wymaga etykiety wysyłkowej Shopify Shipping.
 3. Kliknij opcję Utwórz etykietę wysyłkową.
 4. Opcjonalnie: Aby dodać nowe opakowanie, które stanie się domyślnym opakowaniem, kliknij opcję Dodaj opakowanie, wprowadź szczegóły opakowania, a następnie kliknij opcję Dodaj opakowanie.
 5. W sekcji Opakowanie i waga kliknij rozwijaną listę, a następnie opcję Ustaw domyślne opakowanie.
 6. Wybierz metodę ustalania domyślnego opakowania:

  • Aby używać tego samego domyślnego opakowania przy każdym zakupie etykiety, wybierz Konkretne opakowanie, a następnie opakowanie z menu rozwijanego.
  • Aby zmienić domyślne opakowanie na podstawie opakowania użytego w poprzedniej etykiecie wysyłkowej, wybierz opcję Ostatnio używane opakowanie.
 7. Kliknij opcję Zapisz. Opcja Domyślne jest wyświetlana obok domyślnego opakowania.

Dodaj opakowanie

Możesz zapisać opakowania w celu ich wykorzystania podczas realizacji zamówień. Jeśli kupujesz etykiety wysyłkowe, korzystając z usługi Shopify Shipping, możesz wybrać opakowanie, którego użyjesz dla każdej etykiety.

Pierwsze opakowanie utworzone w Twoim sklepie staje się opakowaniem domyślnym.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Dodaj opakowanie.

 3. W oknie dialogowym wprowadź wymagane dane dotyczące opakowania.

 4. Opcjonalnie: Aby to opakowanie było Twoim domyślnym opakowaniem, wybierz opcję Użyj tego opakowania, aby obliczyć stawki podczas realizacji zakupu. To ustawienie jest automatycznie aktywowane dla pierwszego opakowania dodanego do Twojego sklepu.

 5. Kliknij Dodaj opakowanie.

Dodaj opakowanie według ryczałtowej stawki USPS

Opakowanie ze stawką ryczałtową USPS jest dostępne tylko dla sklepów na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wysokość stawek ryczałtowych kształtuje się w zależności od wybranego opakowania, o ile paczka waży mniej niż 70 lb (32 kg). Zryczałtowana opłata pobierana jest za pudełko lub kopertę, a nie za wagę paczki lub odległość, jaką musi pokonać.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Dodaj opakowanie.

 3. Kliknij opcję Opakowanie przewoźnika, a następnie kliknij Opakowanie USPS.

 4. Wybierz jeden z następujących typów opakowań ze stawką ryczałtową, którego chcesz użyć:

 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz ustawić to opakowanie jako domyślne, wybierz opcję Użyj tego opakowania, aby obliczyć stawki podczas realizacji zakupu.

 6. Kliknij Dodaj opakowanie.

Edytuj zapisane opakowanie

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Edytuj obok typu opakowania, który chcesz edytować.

 3. Wprowadź zmiany w opakowaniu, a następnie kliknij Zapisz.

Usuń zapisane opakowanie

Jeśli nie potrzebujesz już opakowania zapisanego w ustawieniach wysyłki, możesz go usunąć. Nie możesz jednak usunąć domyślnego opakowania.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Edytuj obok typu opakowania, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij opcję Usuń opakowanie, a następnie Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo