Rekompensuj emisje dwutlenku węgla za pomocą aplikacji Offset

Aplikacja Offset umożliwia rekompensowanie emisji dwutlenku węgla (CO2) generowanych przez dostarczane przez Ciebie przesyłki. W aplikacji tej za pomocą modeli branżowych ustalana jest ilość CO2, która jest uwalniana do atmosfery przy każdej wysyłce, a następnie dla każdej wysyłki naliczana jest kwota rekompensująca te emisje. Średni koszt wysyłki to 0,005 USD lub pół centa.

Koszt rekompensaty emisji jest ujmowany w miesięcznej fakturze Shopify. Środki są wykorzystywane na zakup kredytów węglowych, które neutralizują emisje poprzez projekty ochrony przed deforestacją.

Ogólna kalkulacja emisji

Aplikacja Offset łączy dane z Twojego sklepu z danymi branżowymi i zweryfikowanymi modelami, aby ustalić, ile CO2 Twoje przesyłki uwalniają do środowiska, a następnie współpracuje z organizacją Pachama w celu ustalenia kosztów zrekompensowania tych emisji.

Ponieważ celem aplikacji Offset jest zapewnienie, by generowane przez przesyłki emisje CO2 zostały całkowicie zrekompensowane, wszystkie wartości używane w modelach danych są zaokrąglane w górę.

W przypadku każdej dostarczanej przesyłki aplikacja Offset wykorzystuje następujące dane:

Wartości używane w kalkulacji emisji w zależności od ich dostępności
Czynnik Wartość główna Jeśli wartość główna nie jest dostępna
Waga Waga przesyłki Średnia waga przesyłki
Odległość Przebyta odległość zgodnie z danymi śledzenia Odległość w linii prostej między miejscem nadania a adresem docelowym pomnożona przez współczynnik niepewności
Typ transportu Emisje dwutlenku węgla przez samochody ciężarowe lub samoloty ustalone według prędkości i odległości Emisje przez samochody ciężarowe

Jeśli aplikacja Offset ma numer śledzenia od obsługiwanego przewoźnika, może dokładnie obliczyć wykorzystane emisje. Jeżeli jednak śledzenie nie jest dostępne lub przewoźnik nie jest obsługiwany, Offset mnoży szacunkowe emisje przez współczynnik niepewności wynoszący ok. 1,5. Zapewnia to zrekompensowanie wszystkich emisji. W przypadku niespójności lub braku jakichkolwiek danych aplikacja Offset używa odpowiedniej wartości maksymalnej.

Załóżmy na przykład, że wysyłasz paczkę z Bostonu do Nowego Jorku. Odległość w linii prostej wynosi 305,94 km, ale najkrótsza droga wynosi około 350 km. Jeśli podany jest numer śledzenia, aplikacja Offset używa dokładnej przebytej odległości. Jeżeli jednak nie podano numeru śledzenia, w kalkulacji bazowej wykorzystuje się 305,94 km, a wynikowe emisje są mnożone przez 1,5. W ten sposób uwzględnione zostają zmiany trasy, takie jak odległości od urzędów pocztowych i centrów dystrybucyjnych oraz trasa przebyta przez kuriera w celu dostarczenia paczki do drzwi klienta.

Zapoznaj się z opłatami

Podczas pierwszej instalacji aplikacji Offset możesz zapoznać się z miesięcznymi szacunkowymi kosztami rekompensaty opartymi na najnowszych danych z Twojego sklepu i średnich wartościach Shopify.

Na fakturze Shopify ujmowane są koszty rekompensaty emisji z dowolnego zamówienia, które jest uważane za „dostarczone" w ciągu ostatnich 30 dni. Jeśli dostępne są informacje o śledzeniu, zamówienie jest uznawane za „dostarczone", gdy status taki jest zawarty w tych informacjach. W przypadku braku informacji o śledzeniu zamówienie uznaje się za dostarczone 20 dni po jego zamówienia. Jeśli pozycja zostanie zwrócona do magazynu lub zamówienie zostanie anulowane w ciągu 20 dni, nie zostaną Ci na naliczone opłaty za rekompensatę emisji generowanych przez wysyłkę tych produktów.

Jeśli masz włączoną usługę Shop Pay w Twoim sklepie, zamówienia korzystające z tej metody płatności nie generują opłat poprzez Offset. Shop Pay rekompensuje domyślnie wszystkie emisje dla dostaw, a koszt rekompensaty jest pokrywany przez Shopify.

Jeśli koszt zrekompensowania emisji za ostatnie 30 dni jest niższy niż 0,01 USD, opłata jest zaokrąglana w górę do 0,01 USD.

Zainstaluj aplikacje Offset

  1. W sklepie Shopify App Store przejdź do strony aplikacji Offset.
  2. Kliknij opcję Dodaj aplikację.
  3. Sprawdź uprawnienia i kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Ograniczenia

Zapoznaj się z następującymi ograniczeniami:

  • Modele i szacunki nie są dokładne, ale aplikacja Offset zawyża szacunek emisji, aby zapewnić ich całkowite zrekompensowanie.
  • Rekompensowane są tylko emisje CO2. Inne emisje, np. CH4, N2O lub GFG, nie są rekompensowane. Jednakże wpływ na klimat wynikający ze spalania paliw kopalnych na potrzeby transportu ma w 95% właśnie CO2.
  • Zamówienia wysyłane drogą morską nie generują danych wymaganych do dokładnego obliczenia emisji. Zamiast tego używane są alternatywne metody przyjęte w branży.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są kompensacje emisji dwutlenku węgla?

Kompensacja emisji dwutlenku węgla redukuje ilość CO2 w atmosferze, dzięki czemu zwiększona ilość gazów cieplarnianych w innym miejscu ma zerowy wpływ na środowisko. Załóżmy na przykład, że ciężarówka uwalnia 150 g CO2 na jeden kilometr, a działania na rzecz ochrony lasu powodują wyeliminowanie 150 g CO2 z atmosfery. Jeśli kupisz jedną kompensację emisji dwutlenku węgla, który wspomaga ochronę lasu, za każdą milę przejechaną przez ciężarówkę, poziom CO2 w atmosferze pozostaje taki sam.

Czy mogę korzystać z aplikacji Offset w celu neutralizacji emisji związanych z wysyłką przesyłek?

Tak. Aplikacja Offset jest dostępna dla wszystkich sprzedawców Shopify, którzy wysyłają produkty.

Jaki jest koszt rekompensaty emisji generowanych przez moje przesyłki?

W kalkulacji rekompensaty uwzględnianych jest wiele czynników, ale średni koszt na wysyłkę wynosi 0,005 USD lub pół centa. W oparciu o tę średnią, koszt rekompensaty wyniesie 0,50 USD lub 50 centów w przypadku wysyłki 100 zamówień miesięcznie.

W jakim stopniu wpływ mojej firmy na środowisko jest neutralizowany?

Obecnie aplikacja Offset skupia się na tylko na emisjach generowanych przez transport związany z wysyłką.

Jaki projekt jest obecnie finansowany przez Offset?

Offset finansuje obecnie projekt Jarí Para REDD+ Avoided Unplanned Deforestation z Pachama. Jest to projekt certyfikowany według normy Verified Carbon Standard, który zostanie zweryfikowany przez Pachama za pomocą technologii monitorowania. Środki z Offsetu sa przeznaczone na ochronę istniejącego lasu, poprawę biomasy poprzez lepsze praktyki w zakresie zarządzania lasami i weryfikację postępu projektu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo