Konfigurowanie stawek i stref bez profilów wysyłki

Jeśli nie korzystasz z funkcji profilów wysyłki, możesz nadal zarządzać strefami i stawkami jak poprzednio.

Zarządzaj strefami wysyłki

Regiony i kraje, do których realizujesz wysyłkę, są określane jako strefy wysyłki. Każda strefa wysyłki ma zdefiniowane stawki wysyłki obowiązujące dla klientów, których adresy znajdują się w takiej strefie. Możesz zobaczyć swoje aktualne strefy wysyłki i stawki wysyłki na stronie Wysyłka w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Utwórz strefę wysyłki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Strefy i stawki kliknij Dodaj strefę wysyłki.
 3. Wprowadź nazwę nowej strefy wysyłki.
 4. Kliknij Dodaj kraje w sekcji Kraje.
 5. Wybierz kraje, które chcesz uwzględnić w strefie wysyłki, a następnie kliknij Dodaj. Jeśli wybierzesz duży region, taki jak Ameryka Północna lub Europa, strefa wysyłki obejmie wszystkie kraje w tym regionie. Możesz usunąć określone kraje lub regiony, używając znajdujących się obok nich pól wyboru.
 6. Aby ograniczyć strefę wysyłki do określonych obszarów w danym kraju, kliknij Edytuj obok regionu, który chcesz zmienić. Możesz dodać lub usunąć określone stany lub prowincje, używając pól wyboru obok nich, a następnie kliknij Gotowe.
 1. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać ręczną stawkę wysyłki do strefy wysyłki, kliknij Dodaj stawkę dla rodzaju stawki, którą chcesz utworzyć.

 2. Po zakończeniu kliknij Zapisz. Nowa strefa wysyłki pojawi się na stronie ustawień Wysyłki w panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj lub usuń kraj lub region z istniejącej strefy wysyłki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Strefy i stawki kliknij Edytuj obok strefy wysyłki.
 3. W sekcji Kraje kliknij Dodaj kraje, aby dodać nowy kraj do strefy wysyłki, lub kliknij ikonę x obok kraju, aby usunąć go ze strefy wysyłki.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń strefę wysyłki

Jeśli nie chcesz już wysyłać zamówień do klientów w danej strefie wysyłki, możesz usunąć tę strefę wysyłki z ustawień wysyłki. Usunięcie strefy wysyłki powoduje również usunięcie wszystkich stawek wysyłki ustalonych dla tej strefy.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Strefy i stawki kliknij Edytuj obok strefy wysyłki, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń strefę.
 4. Kliknij Usuń strefę wysyłki, aby potwierdzić.

Tworzenie stref wysyłki w oparciu o kod pocztowy

Istnieją aplikacje, które można wykorzystać do uporządkowania stref wysyłki zgodnie z kodami pocztowymi. Sprawdź dostępne rodzaje aplikacji w sklepie z aplikacjami.

Rodzaje stawek wysyłki

Dwa główne rodzaje stawek wysyłki to stawki zryczałtowane i stawki obliczone. Zryczałtowane stawki wysyłki zapewniają określony koszt wysyłki przy każdej realizacji zakupu na podstawie reguł ustalonych dla stawki. Możesz ustawić zryczałtowane stawki na podstawie wagi lub ceny zamówienia. Na przykład, możesz ustawić zryczałtowaną stawkę w wysokości 5 USD za każde zamówienie poniżej 5 funtów.

Obliczone stawki wysyłki opierają się na takich przewoźnikach, jak FedEx lub USPS w celu zapewnienia stawek wysyłki przy realizacji zakupu na podstawie danych zamówienia. Waga zamówienia, domyślny rozmiar pudełka, miejsce docelowe zamówienia i miejsce nadania wysyłki mogą być czynnikami, które wyznaczają koszty wysyłki.

Możesz także skonfigurować stawki zerowe dla klientów. Przejrzyj poniższe sposoby tworzenia różnego rodzaju stawek wysyłki:

 • Dodaj stawki ręczne wg wagi
 • Dodaj stawki ręczne wg ceny
 • Dodaj obliczone stawki wysyłki
 • Utwórz darmową wysyłkę

Dodaj stawki ręczne wg wagi

Możesz określić, kiedy stawka ma zastosowanie, ustawiając warunek według wagi lub łącznej wartości zamówienia. Stawki, które Twoi klienci widzą przy realizacji zakupu, odzwierciedlają limity cenowe lub wagowe ustawione dla każdej stawki wysyłki.

Stawki według wagi są zazwyczaj bardziej dokładne niż stawki według ceny, ponieważ odzwierciedlają rzeczywiste koszty wysyłki zamówienia klienta. Jeśli określisz dokładną wagę swoich produktów w panelu administracyjnym Shopify, zminimalizujesz prawdopodobieństwo obciążenia Cię dodatkowymi kosztami wysyłki przez Twojego dostawcę.

Koszty wysyłki wg wagi obliczane są poprzez dodanie następujących wartości:

 • łączna waga produktów w zamówieniu,
 • waga użytego opakowania.

Możesz ustawić wagę domyślnego opakowania na stronie ustawień Wysyłki w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Strefy wysyłki kliknij Edytuj obok strefy wysyłki, do której chcesz dodać stawkę. Jeśli chcesz dodać stawkę do nowej strefy, musisz najpierw utworzyć nową strefę wysyłki.
 3. W sekcji Stawki wg wagi kliknij Dodaj stawkę
 4. W oknie dialogowym wprowadź opisową nazwę opcji wysyłki lub dostawy w polu Nazwa. Ta nazwa pojawia się na stronie realizacji zakupu.
 5. W sekcji Zakres wprowadź minimalne i maksymalne wartości wagi dla danej stawki. Twoi klienci kwalifikują się do tej stawki wysyłki tylko wtedy, gdy waga ich zamówienia mieści się w tym zakresie. Jeśli tworzysz wiele stawek wg wagi, upewnij się, że nie ma żadnych przerw między zakresami wagi.
 6. W polu Kwota stawki wprowadź cenę dla stawki wysyłki. Kwota ta jest dodawana do zamówienia klienta, gdy wybierze tę stawkę przy realizacji zakupu.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Kliknij opcję Zapisz znajdującą się na dole strony strefy wysyłki.

Przykładowe zakresy wagowe

Skonfiguruj zakresy wagowe, aby uniknąć luk w obowiązujących stawkach. Po wprowadzeniu zakresu wagowego rozpocznij następny zakres od wartości, która ma dwie liczby po przecinku. Na przykład następujące zakresy nie mają luki:

 • 0 kg - 5 kg = 8 $
 • 5,01 kg - 10 kg = 14 $

Jeśli utworzysz dwa zakresy wagowe bez miejsc dziesiętnych, pojawi się luka. Na przykład następujące zakresy mają lukę między 5,01 kg a 5,99 kg:

 • 0 kg - 5 kg = 8 $
 • 6 kg - 14 kg = 14 $

Kiedy klient składa zamówienie w tej luce wagowej, Shopify domyślnie nalicza wyższą stawkę wysyłki (14 $).

Dodaj stawki ręczne wg ceny

Stawki według ceny można szybko ustalić, ponieważ przy dodawaniu produktów do sklepu nie trzeba podawać poszczególnych wag produktów. Jednakże kalkulacja kosztów wysyłki na podstawie całkowitej wartości zamówienia może być niedokładna, co może skutkować dodatkowymi kosztami w przypadku bardzo ciężkich produktów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Strefy wysyłki kliknij Edytuj obok strefy wysyłki, do której chcesz dodać stawkę.
 3. Kliknij opcję Dodaj stawkę w sekcji Stawki wg ceny.
 4. W oknie dialogowym wprowadź opisową nazwę opcji wysyłki lub dostawy w polu Nazwa. Nazwa, którą tu wprowadzisz, pojawi się na stronie realizacji zakupu.
 5. W sekcji Zakres wprowadź minimalne i maksymalne ceny zamówienia dla danej stawki. Twoi klienci kwalifikują się do tej stawki tylko wtedy, gdy ich zamówienie mieści się między tymi wartościami.
 6. W sekcji Stawka wprowadź cenę stawki wysyłki w polu Kwota stawki. Kwota ta zostanie dodana do zamówienia klienta, jeśli klient wybierze tę stawkę przy realizacji zakupu. Zaznacz pole wyboru Darmowa wysyłka, jeśli chcesz zaoferować swoim klientom darmową wysyłkę dla tego zakresu.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Kliknij opcję Zapisz znajdującą się na dole strony strefy wysyłki.

Dostosuj lub usuń ręczne stawki wysyłki

Możesz edytować lub usuwać istniejące stawki wysyłki ze strony Wysyłka w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Strefy wysyłki kliknij opcję Edytuj obok strefy wysyłki, którą chcesz edytować.
 3. Jeśli chcesz edytować stawkę wysyłki, kliknij Edytuj. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij Gotowe.
 1. Jeśli chcesz usunąć stawkę wysyłki, kliknij ikonę x znajdującą się obok niej.
 1. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Dodaj opłatę manipulacyjną

Przy obliczaniu kosztów wysyłki należy wziąć pod uwagę koszt pakowania i czas poświęcony na przygotowanie zamówienia do realizacji. Te dodatkowe koszty są określane jako opłaty manipulacyjne i można je uwzględnić na dwa sposoby:

 • dodaj stałą kwotę do cen produktów (możesz edytować je na stronie Produkty)
 • dodaj stałą kwotę do swoich stawek ręcznych lub stały procent do obliczonych stawek.

Dodaj dopłatę regionalną

Dostawa do niektórych regionów położonych w dalszej odległości jest nieuchronnie związana z wyższymi kosztami wysyłki. Możesz chronić się przed potencjalnymi stratami poprzez dodanie dopłaty do takich miejsc docelowych i pozostawienie stawek na niezmienionym poziomie dla reszty kraju docelowego.

Kroki:

 1. Utwórz nową strefę wysyłki dla regionu, który wymaga dopłaty.

 2. Utwórz nową stawkę wysyłki dla tej strefy. Upewnij się, że wprowadzasz informacje o cenach dla stawki, która zawiera niezbędną kwotę dopłaty.

Utwórz niestandardową stawkę wysyłki dla pojedynczego zamówienia

Jeśli chcesz ustawić niestandardową stawkę wysyłki dla pojedynczego zamówienia, możesz to zrobić ręcznie, tworząc nowe zamówienie w panelu administracyjnym Shopify.

Utwórz darmową wysyłkę

Możesz ustawić darmowe wysyłki jako wysyłki na podstawie wagi lub ceny zamówienia. Po dodaniu darmowej wysyłki kwalifikujący się do niej klienci zobaczą ją podczas realizacji zakupu.

Darmowa wysyłka na podstawie ceny

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. Kliknij opcję Edytuj obok strefy, w której chcesz zaoferować darmową wysyłkę.
 3. W sekcji Stawki wg ceny kliknij Dodaj stawkę.
 4. W oknie dialogowym Dodaj stawkę według ceny wprowadź nazwę dla stawki wysyłki, a następnie minimalną i maksymalną cenę zamówienia.
 5. Zaznacz Darmowa wysyłka.
 6. Po zakończeniu kliknij Gotowe.

Darmowa wysyłka na podstawie wagi

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. Kliknij opcję Edytuj obok strefy, w której chcesz zaoferować darmową wysyłkę.
 3. W sekcji Stawki wg wagi kliknij Dodaj stawkę.
 4. W oknie dialogowym Dodaj stawkę według wagi wprowadź nazwę dla stawki wysyłki, a następnie minimalną i maksymalną wagę zamówienia.
 5. Zaznacz Darmowa wysyłka.
 6. Po zakończeniu kliknij Gotowe.

Poinformuj klientów o darmowej wysyłce

Po skonfigurowaniu darmowej wysyłki musisz poinformować o niej swoich klientów. Możesz reklamować darmową wysyłkę ze swojego sklepu w różnych miejscach, takich jak:

 • baner z szablonem
 • eksponowane miejsce na stronie głównej lub na stronie produktu
 • kampania e-mailowa lub inne media marketingowe i społecznościowe.

Dodaj obliczone stawki wysyłki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Stawki wysyłki przy realizacji zakupu znajdź strefę wysyłki, dla której chcesz utworzyć nową stawkę, a następnie kliknij Edytuj.
 3. W sekcji Obliczone stawki kliknij Dodaj stawkę.
 4. W oknie dialogowym Dodaj obliczoną stawkę wybierz przewoźnika z rozwijanego menu i zaznacz usługi, które chcesz zaoferować klientom.
 1. Jeśli chcesz dodać opłatę za obsługę do obliczonych kosztów wysyłki, wprowadź odpowiednią wartość w polu Procent lub Opłata zryczałtowana.

 2. Po zakończeniu kliknij Gotowe.

 3. Na głównej stronie strefy wysyłki kliknij Zapisz, aby zapisać obliczoną stawkę.

Dostosowywanie obliczonych stawek

Możesz dostosować obliczone stawki wysyłki, aby zwiększyć lub zmniejszyć stawki, które klienci widzą przy realizacji zakupu. Możesz dostosować obliczone stawki wysyłki, jeśli:

 • stawka jest zbyt wysoka, aby przyciągnąć klientów
 • stawka jest zbyt niska, aby pokryć koszty pakowania i koszty manipulacyjne.

Możesz zwiększyć obliczone koszty wysyłki o dodatkową opłatę zryczałtowaną lub o procent całkowitej stawki wysyłki. Jeśli dostosujesz obliczoną stawkę wysyłki tak, aby uwzględniała zarówno dodatkową opłatę zryczałtowaną, jak i marżę procentową, wówczas wartość procentowa zostanie obliczona przed dodaniem opłaty zryczałtowanej. Na przykład przy stawce 5,00 $ z 50% marżą i opłatą zryczałtowaną 1,00 $ klient zapłaci 8,50 $, a nie 9,00 $.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka.
 2. W sekcji Stawki wysyłki przy realizacji zakupu znajdź strefę wysyłki, która ma stawkę do skorygowania, po czym kliknij Edytuj.
 3. Obok stawki, którą chcesz zmienić kliknij Edytuj.
 4. Dodaj opłatę manipulacyjną nad obliczoną stawką, wprowadzając kwotę w polu Procent lub Opłata zryczałtowana.
 5. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo