Shopify Flow dla Sieci realizacji Shopify

Sprzedawcy SFN mogą teraz korzystać z darmowej platformy automatyzacji e-commerce Shopify Flow, która umożliwia automatyzację zadań i procesów w sklepie Shopify oraz aplikacjach. Możesz zainstalować Flow ze sklepu Shopify App Store lub skontaktować się z SFN, aby uzyskać dostęp.

Konfigurowanie procesów workflow

Możesz zautomatyzować typowe zadania wykonywane w Shopify, tworząc w aplikacji Flow procesy workflow, które mają wyzwalacze, warunki i czynności. Aby zoptymalizować sposób korzystania z Shopify i SFN, możesz skonfigurować za pomocą aplikacji Flow wiele typowych procesów workflow, takich jak powiadomienia o niskim poziomie zapasów.

Ze względu na sposób przetwarzania zamówień przez SFN niektóre procesy workflow mogą powodować zakłócenia między Shopify a SFN. Unikaj konfigurowania następujących procesów workflow w aplikacji Flow:

 • Workflow, które opóźniają rejestrowanie płatności za zamówienia w Shopify
 • Workflow, które modyfikują zamówienia przypisane do SFN po opóźnieniu w realizacji, takie jak dodawanie pozycji do zamówienia

Tworzenie workflow Flow dla powiadomień o niskim poziomie zapasów

Procesy workflow dotyczące powiadomień o niskich stanach zapasów pomagają utrzymać zapasy SFN w magazynie. Gdy zapasy w SFN zaczynają się wyczerpywać, ten workflow umożliwia otrzymywanie powiadomień poza panelem administracyjnym Shopify, na przykład poprzez Slack lub e-mail.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Shopify Flow.
 2. Kliknij opcję Utwórz workflow.
 3. Kliknij opcję Przeglądaj szablony.
 4. Wybierz opcję Zapasy i towary, a następnie opcję Otrzymuj powiadomienia, gdy zapasy wariantów produktów są niskie.
 5. Kliknij opcję Zainstaluj.
 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby powiadomienie o zapasach dotyczyło tylko określonego produktu, możesz dodać produkt jako kryteria.
 7. Aby rozpocząć korzystanie z workflow, kliknij przełącznik, aby zmienić go z Wył. na Wł..

Dodaj pozycję jako kryteria workflow Flow

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Shopify Flow.
 2. Kliknij workflow, który chcesz edytować.
 3. Kliknij opcję Sprawdź, czy, a następnie opcję Dodaj kryteria.
 4. Dodaj kryteria, których chcesz użyć do wybierania pozycji.

- Jeśli chcesz dodać pojedynczą pozycję, kliknij opcję Wariant produktu, a następnie kliknij SKU. W polu SKU dla właśnie utworzonych kryteriów wprowadź informacje o SKU. - Jeśli chcesz dodać produkt z wariantami, kliknij Produkt, a następnie kliknij tytuł. W polu Tytuł dla właśnie utworzonych kryteriów wprowadź tytuł produktu.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu poza danymi wejściowymi, aby potwierdzić.

 2. Kliknij opcję Zastosuj zmiany, a następnie opcję Zastosuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo