Powiadomienia o zapasach

Shopify używa historii sprzedaży wariantu produktu i ilości dostępnej w centrum realizacji, aby oszacować, ile dni utrzymywania zapasów pozostało dla dowolnego wariantu produktu.

Wyświetl zapasy

Na stronie Przegląd aplikacji Sieć realizacji Shopify (SFN) znajduje się sekcja Przegląd zapasów, w której wyświetlane są następujące informacje:

Informacje o sekcji przeglądu zapasów
Tytuł sekcji Opis
Centrum realizacji Jeśli posiadasz zapasy w wielu centrach realizacji SFN, w tej kolumnie wyświetlane są centra realizacji, w których przechowywane są Twoje zapasy. Jeśli zapasy znajdują się w jednym centrum, ta kolumna nie jest wyświetlana.
Produkty łącznie Łączna liczba unikalnych jednostek SKU, które posiadasz w centrum realizacji.
Niski poziom zapasów Łączna liczba unikalnych jednostek SKU z niskim stanem magazynowym opartym na ustawieniach minimalnej liczby dni utrzymywania zapasów. Możesz kliknąć ikonę **▾**, aby wyświetlić listę pozycji z niskim stanem magazynowym w danym centrum realizacji.
Przychodzące Łączna liczba unikalnych jednostek SKU przyjmowanych do centrum realizacji w ramach transferu przychodzącego. Możesz kliknąć **▾**, aby wyświetlić listę pozycji przychodzących do tego centrum realizacji.

Ustaw powiadomienia o zapasach

Możesz ustawić powiadomienia przypominające o konieczności uzupełnienia zapasów magazynowanych w centrach realizacji na podstawie przewidywanej liczby pozostałych dni utrzymywania zapasów. Otrzymasz powiadomienie, gdy liczba dni utrzymywania zapasów dowolnego wariantu spadnie poniżej ustawionego minimum. Powiadomienia o zapasach są wyświetlane w aplikacji Sieć realizacji Shopify na kartach: Przegląd i Zapasy.

Kroki:

  1. W aplikacji Sieć realizacji Shopify kliknij opcję Ustawienia.
  2. W sekcji Powiadomienia o zapasach ustaw minimalną liczbę dni utrzymywania zapasów, których potrzebujesz dla swoich produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo