Przetwarzanie zamówień

Aby umożliwić Sieci realizacji Shopify (SFN) prawidłowe przetworzenie Twoich zamówień Shopify, zadbaj o zgodność z wymaganiami dotyczącymi realizacji. Jeśli musisz zmienić ustawienia swoich produktów, takie jak jednostka magazynowa SKU, skontaktuj się najpierw z zespołem ds. sukcesu realizacji.

Jeśli chcesz, aby sieć SFN szybciej dostarczyła przesyłkę klientom, możesz uaktualnić etykietę wysyłkową swojego zamówienia.

Wymagania dotyczące realizacji

Sieć realizacji Shopify (SFN) będzie realizować tylko takie zamówienia, które spełniają następujące warunki:

 • Warianty produktu mają następujące ustawienia:

  • Jednostka magazynowa występuje w Twoim panelu administracyjnym Shopify
  • Jednostka magazynowa jest unikalna
  • Identyfikator wariantu jest unikalny
  • Kod kreskowy nie może być pusty
  • kod kreskowy jest unikalny
  • Pole kodu kreskowego jest takie samo, jak kod kreskowy na produkcie fizycznym
  • zapasy wariantów są ustawione jako zarządzane przez SFN
 • wszystkie zapasy dla zamówienia są dostępne

 • adres wysyłki na zamówieniu jest prawidłowy

 • zamówienie jest niezrealizowane

 • zamówienie jest oznaczone jako opłacone lub jeśli zamówienie wpływa za pośrednictwem kanałów sprzedaży Google lub Facebook, płatność jest autoryzowana * Jesteś na bieżąco z rozliczeniem i masz dostęp do swojego sklepu

Jeśli masz aplikację, która oznacza Twoje zamówienia Shopify jako zrealizowane, takie zamówienia zostaną zignorowane przez SFN.

Skonfiguruj przetwarzanie zamówień

Aby sieć SFN mogła automatycznie przetwarzać i realizować dla Ciebie nowe zamówienia, na karcie Ustawienia w aplikacji SFN musisz mieć włączone przetwarzanie zamówień. Domyślne ustawienie podczas konfiguracji sieci SFN dla sklepu to Przetwarzanie zamówień jest aktywowane.

W przypadku dezaktywowania przetwarzania zamówień SFN tworzy żądania realizacji o statusie Oczekujące, ale nie przetwarza automatycznie ani nie realizuje tych żądań. Dezaktywowanie przetwarzania zamówień nie powoduje anulowania zamówień, które są już w trakcie przetwarzania.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. W sekcji Przetwarzanie zamówień możesz wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest dezaktywowane i chcesz aktywować przetwarzanie zamówień, kliknij opcję Aktywuj, a następnie ponownie Aktywuj w celu potwierdzenia.
  • Jeśli wyświetla się ustawienie Przetwarzanie zamówień jest aktywowane i chcesz dezaktywować przetwarzanie zamówień, kliknij opcję Dezaktywuj, a następnie ponownie Dezaktywuj w celu potwierdzenia.

Proces realizacji

 1. Klient składa zamówienie w Twoim sklepie online.
 2. Po opłaceniu zamówienia lub autoryzacji płatności SFN otrzymuje żądanie realizacji zamówienia, które dostaje status Oczekujące. Jeśli skonfigurujesz opóźnienie realizacji w Ustawieniach, żądanie będzie mieć status Oczekujące do chwili upływu czasu opóźnienia.
 3. W celu zrealizowania zamówienia SFN podejmuje następujące czynności:

  1. Sprawdza, czy żądanie spełnia warunki realizacji
  2. Ustala, na kiedy trzeba dostarczyć paczkę
  3. Wybiera usługę pocztową
  4. Wskazuje centrum realizacji, które może zrealizować zamówienie
 4. Żądanie zostaje przypisane do centrum realizacji i otrzymuje status W toku.

 5. Gdy przychodzi kolej na przetworzenie żądania realizacji, SFN wykonuje następujące czynności:

  1. Kompletuje i pakuje pozycje
  2. Kupuje etykietę wysyłkową z numerem śledzenia
  3. Dołącza do opakowania etykietę wysyłkową i dowód dostawy
  4. Planuje czas odbioru u przewoźnika
 6. Żądanie realizacji przechodzi w status Zrealizowane. W przypadku realizacji podzielonej, do momentu zrealizowania wszystkich paczek żądanie będzie mieć status Częściowo zrealizowane.

 7. SFN aktualizuje zamówienie Shopify, używając numeru śledzenia.

 8. Przewoźnik przyjeżdża do centrum realizacji, odbiera przesyłkę i wysyła do SFN powiadomienie, że paczka jest w drodze.

 9. Przewoźnik dostarcza ją klientowi pod wskazany adres.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo