Pierwsze kroki z Siecią realizacji Shopify

Zanim rozpoczniesz korzystanie z Sieci realizacji Shopify (SFN), musisz przygotować swoje produkty i firmę w Shopify. Wcześniejsze przygotowanie produktów umożliwia zapewnienie gotowości centrów realizacji do przyjmowania transferów przychodzących, dzięki czemu Twoje produkty będą szybciej gotowe do realizacji.

Pierwsze kroki z Siecią realizacji Shopify

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Sieci realizacji Shopify, wykonaj poniższe kroki konfiguracji.

 1. Upewnij się, że Twoje produkty kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify.
 2. Przypisz SKU i kody kreskowe do swoich produktów i wariantów.
 3. Załaduj swoje produkty do aplikacji Sieć realizacji Shopify.
 4. Utwórz transfer przychodzący.
 5. Zapakuj i oznacz etykietami swoje produkty.
 6. Wyślij swoje produkty do lokalizacji centrum realizacji Shopify.
 7. Skonfiguruj stawki wysyłki dla SFN w sekcji Wysyłka panelu administracyjnego Shopify:
  1. Skonfiguruj profile wysyłki.
  2. Skonfiguruj lokalizacje.

Jeśli chcesz realizować zamówienia w Kanadzie, musisz wykonać dodatkowe kroki. Dowiedz się więcej o pierwszych krokach z Siecią realizacji Shopify w Kanadzie.

Profile wysyłki

Profile wysyłki umożliwiają określenie lokalizacji realizacji, które powinny realizować zamówienie, na podstawie adresu wysyłki klienta. Możesz użyć profili wysyłki do kierowania zamówień do centrów realizacji SFN w oparciu o lokalizację klienta.

Tworząc roboczą wersję zamówienia, ręcznie wybierz centrum realizacji, które ma realizować zamówienie. Na przykład, jeśli chcesz, aby centrum realizacji SFN realizowało zamówienie, wybierz SFN jako lokalizację realizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z profilami wysyłki.

Skonfiguruj lokalizacje

Aplikacje, które magazynują zapasy lub realizują dla Ciebie zamówienia, np. SFN, są traktowane jako lokalizacje. Po dodaniu aplikacji SFN do sklepu jest ona automatycznie definiowana jako lokalizacja. Aplikacji SFN nie wlicza się do limitu lokalizacji określonego dla konta.

Jeśli dana lokalizacja ma przypisane stawki wysyłki i może zrealizować całe zamówienie, wówczas jest ono kierowane do tej lokalizacji w celu realizacji. Jeżeli żadna lokalizacja nie ma przypisanych stawek wysyłki lub nie może zrealizować całego zamówienia, wówczas lokalizacja, która ma najwyższy priorytet, przeprowadza nadsprzedaż produktu. Nadsprzedaż jest blokowana dopiero po wyczerpaniu się zapasów we wszystkich lokalizacjach realizacji.

Jeśli zamówienie może zostać zrealizowane w jednej lokalizacji realizacji, jest ono do niej kierowane. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w lokalizacji, która została ustawiona jako priorytetowa, wówczas inne lokalizacje są sprawdzane pod kątem dostępności zapasów.

Jeśli do realizacji zamówienia potrzebne są zapasy z wielu lokalizacji realizacji, zamówienie takie jest dzielone i dla każdej lokalizacji naliczane są opłaty za wysyłkę. Gdy żadne centrum realizacji nie może zrealizować zamówienia, a SFN ustawiono pierwotnie jako planowaną lokalizację realizacji, zamówienie zostaje wstrzymane w aplikacji SFN z powodu niewystarczającej ilości zapasów.

Jeśli zamówienia nie można zrealizować z innych powodów, jest ono oznaczane jako Niezrealizowane w panelu administracyjnym Shopify.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem konfigurowania lokalizacji.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo