Międzynarodowa wysyłka

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie i korzystasz z Sieci realizacji Shopify (SFN) do wysyłki za granicę, musisz spełnić pewne wymagania, aby zapewnić, że stosowane będą właściwe cła i podatki importowe.

Jeśli Twoja firma znajduje się w USA lub Kanadzie i wysyłasz zamówienie do klienta w innym kraju lub regionie, jest on importerem towaru dla zamówienia. Klient może mieć obowiązek zapłaty cła od importu i podatków od swojego zamówienia w zależności od kraju lub regionu docelowego, wartości przesyłki, umów handlowych i uzgodnień. W przypadku wysyłki międzynarodowej z Kanady, poczta kanadyjska nie pobiera ceł i podatków w jednolity sposób.

Przesyłki międzynarodowe o wartości 2500 USD lub większej wymagają dodatkowej dokumentacji, w tym upoważnień, numeru transakcji międzynarodowej i dokumentacji specyficznej dla przewoźnika.

SFN nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia od przesyłek krajowych lub międzynarodowych, ale niektórzy przewoźnicy mogą je zapewniać. Możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej SFN poprzez e-mail, aby uzyskać od przewoźników więcej informacji na temat ubezpieczenia.

Cła i podatki importowe

Kwota ceł i podatków importowych dla paczki wysyłanej za granicę zależy od wielu różnych czynników. Wartość przesyłki można ustalić, oceniając informacje, takie jak koszt sprzedanych towarów, koszty wysyłki i koszt ubezpieczenia przesyłki. W niektórych krajach i regionach cła importowe podlegają opodatkowaniu.

Innym czynnikiem kosztotwórczym w zakresie opłat i podatków importowych jest próg de minimis. Termin ten odnosi się do minimalnej wartości przesyłki, zanim zostaną naliczone opłaty importowe i podatki. Wartość de minimis jest ustalana przez kraj lub region przeznaczenia przesyłki.

Inne szczegóły, które mogą mieć wpływ na kwotę ceł importowych, mogą obejmować:

  • Kraj pochodzenia (COO), co oznacza kraj lub region, w którym produkt jest wytwarzany.
  • Kategoria towarów.
  • Materiały produktu.
  • Płeć, która ma zastosowanie do odzieży.
  • Przewoźnik i usługa.

Dostarczone cła niezapłacone

SFN obsługuje dostawy DDU (dostarczone cła niezapłacone), która jest również czasami określana jako dostawa DAP (dostarczone do miejsca). DDU oznacza, że klient jest odpowiedzialny za zapłatę obowiązujących opłat importowych i podatków, gdy jego zamówienie zostanie dostarczone. Przewoźnik pobiera te opłaty od klienta i wysyła płatność lokalnym organom rządowym. W zależności od przewoźnika opłaty są pobierane w momencie dostawy, albo przewoźnik kontaktuje się z klientem w celu opłacenia ich przed dostawą. Przesyłka nie jest wydana klientowi bez uiszczenia tych opłat. Większość przewoźników pobiera małą dodatkową opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych pobierania i przekazania pobranych opłat.

Etykiety wysyłkowe

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi zgodności z przepisami SFN nie oznacza paczek jako prezenty i dlatego nie może zagwarantować, że przesyłka będzie zwolniona z ceł i podatków od importu.

Jeśli wysyłasz towar, taki jak próbki lub ulotki marketingowe, powinieneś(-aś) oznaczyć paczkę jako produkty promocyjne we wszystkich dokumentach importu i eksportu, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi wysyłki krajowej i międzynarodowej. Nawet jeśli te towary mają zerową wartość pieniężną, musisz przypisać im cenę większą niż 0 USD, w przeciwnym razie przesyłka może naruszać międzynarodowe przepisy celne.

Najlepsze praktyki

  • Upewnij się, że używasz kompletnych i dokładnych opisów dla Twoich produktów. Opis powinien opisywać sam produkt, do czego on służy i z czego się składa.
  • Dodaj kody HS do produktów w panelu administracyjnym Shopify. Dodanie kodu HS pomaga zapewnić, że dla Twoich przesyłek stosowane będą odpowiednie cła i podatki importowe. - Upewnij się, że kody HS wszelkich materiałów promocyjnych, zestawów lub pakietów sprzedawanych w Twoim sklepie, są prawidłowe.

  • Przypisz wszystkim pozycjom w przesyłce cenę większą niż 0 USD, nawet jeśli pozycje są prezentem dodawanym przy zakupie. - Nie zaleca się wysyłki prezentów przy zakupie do przesyłek międzynarodowych, ponieważ klient prawdopodobnie zostanie obciążony cłami importowymi i podatkami od prezentu.

  • Upewnij się, że klienci dodają swój adres e-mail i numer telefonu przy realizacji zakupu, aby lokalni przewoźnicy mogli skontaktować się z nimi w sprawie opłat i dostarczenia.

  • Opublikuj w swoim sklepie online czytelne informacje o tym, w jaki sposób klienci międzynarodowi muszą opłacać cła i podatki importowe. Udostępnianie tych informacji pomaga informować i budować zaufanie klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo