Zarządzanie produktami

Przed wysłaniem produktów do Sieci realizacji Shopify (SFN) należy się upewnić, że produkty spełniają określone wymagania i mają dane wymagane do zaakceptowania. Następnie można dodać produkty do Sieci realizacji Shopify.

Wymagania dotyczące produktu

Przed wysłaniem produktów do SFN wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że Twoje produkty spełniają wymogi.
 2. Dodaj wszystkie wymagane szczegóły do swoich produktów.
 3. Wyślij zespołowi ds. realizacji elektroniczne kopie arkuszy danych materiału dla wszystkich produktów, które ich potrzebują.

Kwalifikowalność produktu

Większość towarów można wysłać bez żadnych problemów. Jednak w celu zapewnienia zgodności z lokalnym prawem i ograniczeniami przewoźnika niektóre towary podlegają ograniczeniom lub są zabronione w Sieci realizacji Shopify. Upewnij się, że Twoje produkty spełniają wymogi przed dodaniem ich do transferu przychodzącego.

Ponosisz opłaty za obsługę i zwrot do nadawcy wszelkich produktów niespełniających wymogów przyjętych do centrów SFN.

Towary podlegające ograniczeniom

Sieć realizacji Shopify może być w stanie obsługiwać niektóre towary podlegające ograniczeniom z pewnymi warunkami. Przed dodaniem nowych towarów podlegających ograniczeniom do transferu przychodzącego skontaktuj się z SFN.

Następujące towary podlegają ograniczeniom:

 • Produkty wymagające śledzenia serii lub partii
 • Pozycje wymagające polityki zapasów FIFO
 • Kleje, pasty lub uszczelniacze
 • Produkty i zabawki dla dorosłych
 • Kanistry ciśnieniowe, w tym aerozole
 • Kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, przybory toaletowe i akcesoria kosmetyczne
 • Biżuteria o wysokiej wartości (powyżej 5000 USD)
 • Towary zawierające produkty zwierzęce, łącznie z egzotycznymi skórami zwierzęcymi
 • Urządzenia medyczne
 • Mikrochipy, chipy komputerowe, mikroprocesory, procesory (CPU) i telefony komórkowe
 • Leki bez recepty i suplementy
 • Perfumy, wody kolońskie lub pachnące artykuły
 • Produkty pakowane z bateriami litowymi (nieoddzielone)
 • Produkty spożywcze o przedłużonej trwałości
 • Tytoń i akcesoria do e-palenia, w tym papierosy elektroniczne
 • Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki o wysokiej wartości lub bardzo stare

Zabronione przedmioty

Zakazane produkty nie kwalifikują się do realizacji w centrach realizacji SFN. Wszystkie zamówienia zawierające niekwalifikujące się produkty są wstrzymywane, a transfery zawierające niekwalifikujące się produkty nie mogą zostać zrealizowane.

Następujące produkty nie spełniają wymogów i nie mogą zostać zrealizowane przez Sieć realizacji Shopify:

 • Produkty, w przypadku których łączna waga paczki przekracza 35 funtów (16 kg)
 • Długość produktu nie może przekraczać 18 cali (40 cm) w jednym wymiarze
 • Produkty związane z nielegalną działalnością lub które są zakazane przez prawo w miejscu nadania, miejscu przeznaczenia lub dowolnej lokalizacji, przez którą takie produkty mogą być przewożone
 • Produkty podlegające ograniczeniom lub wszelkie produkty wymagające licencji na przechowywanie lub dystrybucję, takie jak (bez wykluczenia):

Produkty rolne

 • Rośliny lub zwierzęta żywe, nieżywe lub suszone
 • Gleba lub produkty poprawiające właściwości gleby
 • Produkty rolne

Łatwo psujące się produkty

 • Łatwo psujące się produkty
 • Produkty wymagające kontroli temperatury lub chłodzenia
 • Napoje alkoholowe

Produkty niebezpieczne

 • Towary niebezpieczne lub szkodliwe (patrz karta charakterystyki bezpieczeństwa materiału producenta lub dostawcy)
 • Substancje szkodliwe biologicznie lub produkty, które mogą być źródłem zakażenia
 • Produkty korozyjne lub utleniające (takie jak wybielacze, nadtlenki itp.)
 • Materiały wybuchowe (np. amunicja, fajerwerki, flary itp.)
 • Nawozy i pestycydy
 • Trucizny
 • Materiały radioaktywne
 • Surowe substancje chemiczne
 • Produkty palne lub łatwopalne
 • Środki do dezynfekcji rąk

Produkty farmaceutyczne

 • Leki na receptę
 • Produkty z konopi lub kannabidioli (CBD) i produkty pochodzące z marihuany

Inne zakazane produkty

 • Towary podrobione
 • Urządzenia używane w grach hazardowych
 • Akcesoria do narkotyków
 • Silniki
 • Deskorolki elektryczne
 • Produkty zawierające kość słoniową lub z kości słoniowej
 • Akumulatory kwasowo-ołowiowe
 • Baterie litowe luzem
 • Kamienie szlachetne luzem
 • Metale szlachetne w formie kruszcu lub sztabek
 • Materiały magnetyczne
 • Środki płatnicze (np. znaczki, gotówka, żetony)
 • Sprzęt wojskowy lub organy ścigania (takie jak sprzęt ochronny, kajdanki, urządzenia do noktowizorów itp.)
 • Produkty, dla których zostało wydane lub wycofane ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa konsumentów
 • Tytoń lub dowolne produkty mogące zawierać nikotynę
 • Broń (broń palna, noże, gaz pieprzowy, paralizatory, akcesoria do celowania itp.)
 • Broń palna i części broni palnej
 • Amunicja

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań zabronionych w związku z korzystaniem z usług Shopify, zapoznaj się z Zasadami dozwolonego użytkowania Shopify. Towary zabronione przez Zasady dozwolonego użytkowania Shopify nie będą przyjmowane do Sieci realizacji Shopify i nie będą dostarczane.

Jeśli nie masz pewności, czy produkt spełnia wymagania, skontaktuj się z Pomocą techniczną SFN.

Przygotuj swoje produkty

Każdy wariant produktu musi mieć następujące szczegóły produktu:

 • unikalna SKU
 • unikalny kod kreskowy
 • kod taryfy, jeśli wysyłasz przesyłki międzynarodowe

Każdy wariant produktu musi mieć również następujące ustawienia:

 • Wariant Zapasy zarządzane przez musi być ustawiony na Shopify. - Jeśli pole Zapasy zarządzane przez nie pojawi się na stronie wariantu, oznacza to, że wszystkie Twoje zapasy są zarządzane przez Shopify.

 • Produkt lub wariant musi mieć magazyn Sieci realizacji Shopify wyszczególniony jako lokalizacja z dostępnymi zapasami.

Jednostki magazynowe

SKU (jednostka magazynowa) to unikalny kod alfanumeryczny, który jest używany do identyfikowania produktu lub wariantu produktu, na podstawie szczegółów takich jak jego model, rozmiar lub kolor. Jednostki SKU mogą mieć różną długość i mogą zawierać litery, cyfry lub litery i cyfry. Jednostki SKU są używane do odróżniania wariantów produktu, śledzenia zapasów i wysyłania właściwego towaru do klientów.

Choć możliwe jest, że SKU i kod kreskowy będą wyglądać identycznie, są one czymś innym. Jednostki magazynowe SKU są używane przez sprzedawców detalicznych do identyfikowania i śledzenia zapasów. Kody kreskowe są używane do generowania możliwych do skanowania wzorców ułatwiających realizację. Dzięki temu nasze centra realizacji automatyzują pobieranie, pakowanie i wysyłkę zamówień w miarę ich wpływania, co oznacza, że produkty szybciej docierają do klientów.

Sprawdź, czy każdy wariant produktu ma unikalną jednostkę SKU. Nie możesz używać tej samej jednostki SKU w różnych wariantach. Jeśli którykolwiek z wariantów ma tę samą SKU, zmień jeden ze szczegółów wariantu.

Nie zmieniaj SKU produktu po jego przesłaniu do Sieci realizacji Shopify.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbiorczo edytować SKU za pomocą pliku CSV, zapoznaj się z tematem Importowanie produktów za pomocą pliku CSV.

Kody kreskowe

Kod kreskowy jest wzorcem do odczytu maszynowego używanym na całym świecie do przechowywania i lokalizowania informacji o produkcie. Kody kreskowe zawierają serie cyfr, które mogą się różnić w zależności od typu produktu. Aby Sieć realizacji Shopify realizowała zamówienia, kody kreskowe na produktach muszą mieć od 8 do 24 cyfr.

Choć możliwe jest, że SKU i kod kreskowy będą wyglądać identycznie, są one czymś innym. Jednostki magazynowe SKU są używane przez sprzedawców detalicznych do identyfikowania i śledzenia zapasów. Kody kreskowe są używane do generowania możliwych do skanowania wzorców ułatwiających realizację. Dzięki temu nasze centra realizacji automatyzują pobieranie, pakowanie i wysyłkę zamówień w miarę ich wpływania, co oznacza, że produkty szybciej docierają do klientów.

Sprawdź, czy każdy wariant produktu ma unikalny kod kreskowy. Nie możesz używać tego samego kodu kreskowego w różnych wariantach.

Jeśli Twoje produkty nie mają kodu kreskowego, możesz go uzyskać, korzystając z jednej z następujących opcji:

Jeśli nie wysyłasz przesyłek ani nie realizujesz zamówień we współpracy z detalistami, którzy wymagają numeru GTIN, np. UPC, EAN lub ISBN, kody kreskowe Twoich produktów dla Sieci realizacji Shopify nie muszą być numerem GTIN. Jeżeli musisz uzyskać numer GTIN, możesz skorzystać z jednej z następujących opcji:

Musisz wprowadzić kod kreskowy produktu w panelu administracyjnym Shopify. Dodaj kod kreskowy do produktu, korzystając z jednej z następujących metod:

Posiadanie prawidłowych kodów kreskowych jest ważne podczas wysyłania produktów do SFN. Upewnij się, że kod kreskowy w panelu administracyjnym jest zgodny z fizycznym kodem kreskowym dołączonym do produktu.

Nie zmieniaj kodu kreskowego produktu po wysłaniu transferu przychodzącego. Jeśli musisz zmienić kod kreskowy produktu, powiadom SFN przed aktualizacją kodu kreskowego w panelu administracyjnym Shopify.

Dowiedz się więcej o wymaganiach SFN dotyczących etykiet z kodami kreskowymi i urządzeniach do drukowania etykiet z kodami kreskowymi.

Aby dowiedzieć się, jak dodawać zbiorczo produkty za pomocą pliku CSV, zapoznaj się z sekcją Importowanie produktów za pomocą pliku CSV.

Wagi produktów

Nie jesteś rozliczany(-a) na podstawie wag wprowadzonych w panelu administracyjnym Shopify. Zamiast tego centra realizacji dla sieci realizacji Shopify ważą i mierzą produkty, które docierają w ramach transferu przychodzącego. To ważenie i mierzenie jest określane jako pierwsza kontrola artykułów. Waga i pomiary z pierwszej kontroli artykułów są podane w sekcji Sieć realizacji Shopify na stronie wariantu produktu w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Wagi i wymiary ustalone podczas pierwszej kontroli artykułów to wartości wykorzystywane do rozliczenia.

Kody taryfy

Kod taryfy HS zawiera informacje o taryfach celnych, które mają zastosowanie w przypadku zamówienia. Sprawdź kody taryfy HS i przypisz je do produktów wysyłanych za granicę. Aby dowiedzieć się, jak dodać kody taryfy HS do swoich produktów, zapoznaj się z sekcją Zmień szczegóły wariantu.

Dodaj produkt do Sieci realizacji Shopify

Aby dodać produkt do Sieci realizacji Shopify, musisz najpierw przesłać go zespołowi ds. realizacji celem zatwierdzenia.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.
 2. Kliknij produkt.
 3. Jeśli produkt ma warianty, kliknij Edytuj obok jednego z nich.
 4. W obszarze Szczegóły realizacji kliknij opcję Dodaj szczegóły realizacji.
 5. W obszarze Powiadomienia o uzupełnieniu zapasów wprowadź informację, na ile dni wcześniej chcesz być informowany(-a) o konieczności uzupełnienia zapasów. Z takim wyprzedzeniem będziesz otrzymywać powiadomienia, zanim Twoje zapasy osiągną wartość 0. Dowiedz się więcej o powiadomieniach o zapasach.
 6. W sekcji Specjalna obsługa, wybierz atrybuty wysyłki i obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Specjalna obsługa.
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Jeśli produkt ma warianty, powtórz kroki 4-7 dla każdego pozostałego wariantu.
 9. Wykonaj wszelkie dodatkowe kroki określone przez zespół ds. sukcesu realizacji.

Dodaj produkt do Sieci realizacji Shopify z wykorzystaniem indukcji wariantu

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij Transfery przychodzące > Utwórz transfer przychodzący.
 3. Wybierz miejsce nadania transferu. Może to być jedna z Twoich lokalizacji lub lokalizacja dostawcy. Może to być jedna z Twoich lokalizacji lub lokalizacja dostawcy.
 4. Wybierz miejsce docelowe transferu.
 5. Kliknij opcję Dodaj produkty. Obok produktów, które nie zostały jeszcze dodane do Sieci realizacji Shopify, wyświetlany jest znaczek Nowe.
 6. Kliknij pole wyboru obok każdego wariantu produktu, który chcesz dodać do Sieci realizacji Shopify.
 7. Kliknij opcję Dodaj transfer przychodzący > Prześlij transfer przychodzący.
 8. Potwierdź, że produkty, które chcesz dodać, kwalifikują się do Sieci realizacji Shopify, a następnie kliknij opcję Potwierdź i prześlij.

  1. Jeśli którykolwiek z Twoich produktów nie kwalifikuje się, musisz usunąć go z transferu przychodzącego przed zakończeniem procesu.
  2. Jeśli którykolwiek z dodawanych wariantów nie ma unikalnej SKU, kliknij opcję Napraw szczegóły realizacji i zaktualizuj SKU powodujące błąd.
 9. Kliknij Prześlij transfer przychodzący.

Specjalna obsługa

Dodawanie atrybutów specjalnej obsługi pozwala Shopify rozpoznać, jak należy obsługiwać produkty, gdy przybywają do centrum realizacji. Podczas dodawania szczegółów realizacji można wybrać następujące atrybuty specjalnej obsługi:

 • Ten produkt jest delikatny - Produkt jest łatwy do uszkodzenia i należy obchodzić się z nim ostrożnie.
 • Ten produkt ma okres ważności - Produkt łatwo się psuje i należy go śledzić za pomocą kodu kreskowego i kodu SKU.
 • Ten produkt sterowany wg partii - Produkt jest śledzony i wymaga identyfikacji w przypadku wycofania.

Niestandardowe opakowania i wkładki

Jeśli chcesz uwzględnić w przesyłkach zatwierdzone opakowania niestandardowe i wkładki marketingowe (takie jak kupony, naklejki czy broszury), pozycje te muszą zostać dodane do Twojego sklepu jako produkty z unikalnymi SKU i kodami kreskowymi. Aby te pozycje nie pojawiały się w sklepie Shopify, możesz ukryć te strony produktów.

Po przypisaniu jednostek SKU i kodów kreskowych do niestandardowych opakowań i wkładek możesz je spakować, oznaczyć etykietą i wysyłać do centrum realizacji, tworząc transfer przychodzący, tak jak w przypadku każdego innego produktu.

Przed wysłaniem opakowania niestandardowego do centrum realizacji upewnij się, że zostało ono oznaczone etykietą z kodem kreskowym. Jeśli Twoje opakowanie jest drukowane na zamówienie, kod kreskowy może być wydrukowany bezpośrednio na nim.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo