Ustawienia Sieci realizacji Shopify

Sieć realizacji Shopify (SFN) umożliwia skonfigurowanie ustawień i preferencji zgodnie z potrzebami firmy.

Ustaw opóźnienie w realizacji opłaconych zamówień

Jeśli chcesz opóźnić przetwarzanie zamówień, aby mieć czas na ich anulowanie lub edycję bądź rozwiązanie problemów klientów, możesz ustawić czas opóźnienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Opóźnienie w realizacji opłaconych zamówień wprowadź czas w minutach.

Jeśli chcesz, aby w przypadku konkretnego zamówienia opóźnienie nie miało miejsca, możesz zwrócić się do zespołu SFN z prośbą o jego realizację.

Edytuj dowody dostawy

Możesz edytować dowody dostawy, klikając opcję Edytuj w sekcji Dowody dostawy na stronie Ustawienia aplikacji SFN. Dowód dostawy jest również dostępny w sekcji Wysyłka w panelu administracyjnym Shopify i jest taki sam w przypadku zamówień niezrealizowanych przez SFN.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem edycji dowodów dostawy.

Zarządzaj poziomami usług wysyłkowych

Możesz przypisywać swoje stawki wysyłki do stawek oferowanych przez SFN za pomocą poziomów usług wysyłkowych.

Zadbaj, by nazwy stawek wysyłki zostały sfinalizowane przed przypisaniem stawek. Jeśli podczas przypisywania stawek konieczna będzie zmiana nazwy stawki wysyłki, najpierw zmień nazwę stawki w ustawieniach Wysyłka i dostawa w panelu administracyjnym Shopify, a następnie przypisz stawkę w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Poziomy usług wysyłki kliknij opcję Zarządzaj usługami.
 4. W każdym poziomie usługi wybierz stawkę wysyłki, którą chcesz przypisać do danego poziomu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem edytowania nazw stawek wysyłki oraz przypisywania stawek wysyłki.

Przetwarzanie zamówień

Aby sieć SFN mogła automatycznie przetwarzać i realizować dla Ciebie nowe zamówienia, na karcie Ustawienia w aplikacji SFN musisz mieć włączone przetwarzanie zamówień. Domyślne ustawienie podczas konfiguracji sieci SFN dla sklepu to Przetwarzanie zamówień jest aktywowane.

Dowiedz się więcej na temat przetwarzania zamówień.

Ustaw powiadomienia o zapasach

Możesz ustawić powiadomienia przypominające o konieczności uzupełnienia zapasów magazynowanych w centrach realizacji na podstawie przewidywanej liczby pozostałych dni utrzymywania zapasów. Otrzymasz powiadomienie, gdy liczba dni utrzymywania zapasów dowolnego wariantu spadnie poniżej ustawionego minimum. Powiadomienia o zapasach są wyświetlane w aplikacji Sieć realizacji Shopify na kartach: Przegląd i Zapasy.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Powiadomienia o zapasach ustaw minimalną liczbę dni utrzymywania zapasów, których potrzebujesz dla swoich produktów.

Zarządzanie preferencjami kontaktu

W sekcji Zarządzanie preferencjami kontaktu w aplikacji SFN możesz określić, którzy pracownicy otrzymują powiadomienia e-mailem dotyczące określonych tematów związanych z aplikacją SFN. Tematy, do których pracownicy mogą być przypisani:

 • audyty transferów przychodzących
 • problemy dotyczące zapasów
 • wstrzymanie zamówień
 • prognozowanie zamówień
 • zwroty
 • żądania specjalnego projektu

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Kontakty kliknij Zarządzaj.
 4. W oknie dialogowym wybierz pracownika z menu rozwijanego obok każdego tematu, aby przypisać pracownika do danego tematu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo