Terminy związane z Siecią realizacji Shopify

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Sieci realizacji Shopify (SFN), możesz napotkać pewne terminy i słowa, których znaczenia nie będziesz znać. Poniższy przewodnik wyjaśnia niektóre z tych terminów w odniesieniu do SFN.

Dodatkowa obsługa

Dodatkowa obsługa to dopłata za wysyłkę w przypadku przesyłek wymagających specjalnej obsługi. Opłaty te są doliczane, gdy paczka nie ma typowych cech określonych przez przewoźnika. Może to wynikać na przykład z jej nietypowych wymiarów, wagi i opakowania.

Montaż i montaż wstępny

Montaż jest specjalną usługą projektu, w ramach której poszczególne części produktu są łączone po złożeniu zamówienia. Ta usługa jest nazywana montażem wstępnym, jeśli ma miejsce przed złożeniem zamówienia.

Kod kreskowy

Kod kreskowy jest wzorcem do odczytu maszynowego używanym na całym świecie do przechowywania i wyszukiwania informacji o produkcie. Kody kreskowe zawierają serie cyfr, które mogą się różnić w zależności od typu produktu. Aby sieć SFN mogła realizować zamówienia, kody kreskowe na produktach muszą mieć od 8 do 24 cyfr.

Transfer przychodzący

Aby wysłać zapasy do centrum SFN, musisz utworzyć transfer przychodzący. Transfer przychodzący zawiera informacje o tym, jakie produkty wysyłasz, skąd i dokąd. Pozwalają one naszym centrom realizacji przygotować się do przyjęcia Twoich zapasów przed ich nadejściem.

Centrum realizacji

Centrum realizacji to obiekt, w którym Twoje produkty są przechowywane, i z którego są wysyłane do klientów.

Usługa realizacji lub logistyka firm zewnętrznych (3PL)

Usługa realizacji lub logistyka firmy zewnętrznej obejmuje działalność magazynu firmy zewnętrznej, który przygotowuje i wysyła Twoje zamówienia za Ciebie. Sieć realizacji Shopify jest usługą realizacji.

Kompletowanie zestawów

Kompletowanie zestawów to specjalna usługa projektu, w ramach której poszczególne produkty są pakowane razem w określony sposób.

Opłata za kompletację i pakowanie

Opłata za pobranie i pakowanie jest kosztem związanym z lokalizowaniem pozycji w centrum realizacji i pakowaniem jej w ramach zamówienia.

Stawka wysyłki

W sieci SFN stawki wysyłki reprezentują koszty zamówień wysyłki z naszych centrów realizacji do Twoich klientów. Stawki wysyłki różnią się w zależności od poziomu usługi wysyłki, strefy i wagi każdego zamówienia. Możesz uwzględnić stawki wysyłki z SFN w stawkach wysyłki pobieranych od klientów.

Poziom usługi wysyłki

Poziom usługi wysyłki to szybkość z jaką sieć wysyła zamówienia Twoich klientów.

Dopłata za wysyłkę

Dopłata za wysyłkę jest opłatą, która jest doliczana do bazowego kosztu transportu towarów. Dopłaty za wysyłkę rekompensują przewoźnikom dodatkowe koszty związane ze specjalną obsługą lub usługą wykonywaną podczas dostarczania zamówień.

SKU

SKU (jednostka magazynowa) to unikalny kod alfanumeryczny, który jest używany do identyfikowania produktu lub wariantu produktu, na podstawie szczegółów takich jak jego model, rozmiar lub kolor. Jednostki SKU mogą mieć różną długość i mogą zawierać litery, cyfry lub litery i cyfry. Jednostki SKU są używane do odróżniania wariantów produktu, śledzenia zapasów i wysyłania właściwego towaru do klientów.

Projekt specjalny

Projekt specjalny to usługa wykonywana przez centrum realizacji nienależąca do standardowego procesu realizacji zamówienia. Na przykład, kompletowanie zestawu produktów lub montaż produktu.

Przechowywanie

Opłata za przechowywanie to koszt przechowywania produktów w centrum realizacji, zanim zostaną one wysłane do klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo