Wyjątki dotyczące transferu przychodzącego dla Sieci realizacji Shopify

Jeśli nie spełniasz wymagań i najlepszych praktyk dotyczących transferu przychodzącego, wyświetla się sekcja Wyjątki zawierająca podsumowanie wszystkich wyjątków dotyczących przetwarzania transferu przychodzącego.

Wszelkie wyjątki dotyczące transferu przychodzącego powodują unieważnienie umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), wydłużają termin odbioru i mogą skutkować wyższymi kosztami.

Poniżej przedstawiono komunikaty o wyjątkach, w których opisano problemy z przetwarzaniem transferu przychodzącego.

Niedobór lub nadmiar

Jeśli SFN otrzyma mniej lub więcej pozycji niż ilość określona w transferze przychodzącym, dla takiego transferu wyświetli się komunikat o wyjątku informujący o niedoborze lub nadmiarze. Może to wymagać od zespołu SFN poświęcenia dodatkowego czasu na upewnienie się, że podczas przyjęcia nie popełniono żadnych błędów, co opóźni udostępnienie nowych zapasów do sprzedaży. Jeśli nadmiar lub niedobór jest znaczny, SFN może skontaktować się z Tobą i poinformować o rozbieżności. Możesz użyć tych informacji w celu skontaktowania się z dostawcą.

Aby uniknąć takiego opóźnienia, możesz edytować ilości lub ustawić zakres ilości w transferze przychodzącym, zanim dotrze do sieci SFN.

Uszkodzona

Jeśli SFN otrzyma uszkodzone pozycje, które nie nadają się do sprzedaży, dla transferu przychodzącego wyświetla się komunikat o wyjątku Uszkodzone.

SFN może skontaktować się z Tobą w celu ustalenia, co należy zrobić z uszkodzonymi pozycjami. Na podstawie uzyskanych informacji możesz zażądać zwrotu kosztów od dostawcy lub przewoźnika.

Nie kwalifikuje się

Jeśli SFN otrzyma pozycje należące do kategorii produktów, które nie mogą zostać zaakceptowane, dla transferu przychodzącego wyświetli się komunikat o wyjątku Nie kwalifikuje się. W takim wypadku SFN musi skontaktować się z Tobą w celu ustalenia, co należy zrobić z pozycją niespełniającą wymogów. Ponosisz opłaty za obsługę i zwrot do nadawcy wszelkich produktów niespełniających wymogów przyjętych do centrów SFN.

Możesz tego uniknąć, upewniając się, że wszystkie pozycje wysłane do SFN spełniają wymagania kwalifikacyjne produktu.

Przesyłka dotarła bez etykiety transferu

Jeśli SFN otrzyma przesyłki bez odpowiednich etykiet transferu, dla transferu przychodzącego wyświetli się komunikat o wyjątku Przesyłka dotarła bez etykiety transferu. Centrum realizacji musi poświęcić dodatkowy czas na zbadanie tej sprawy i znalezienie transferu, który odpowiada przesyłce.

Możesz tego uniknąć, upewniając się, że Twoje pozycje przychodzące są zapakowane i oznaczone etykietami zgodnie z wytycznymi Sieci SFN.

Kartony zawierały mieszane jednostki SKU

Jeśli SFN otrzyma kartony zawierające więcej niż jedną jednostkę SKU, dla transferu przychodzącego wyświetli się komunikat o wyjątku Kartony zawierają mieszane jednostki SKU. Wymaga to ręcznego policzenia każdej pozycji w kartonie i znacząco wydłuża czas przyjęcia przesyłki.

Możesz tego uniknąć, upewniając się, że Twoje pozycje przychodzące są zapakowane i oznaczone etykietami zgodnie z wytycznymi Sieci SFN.

Problem z etykietą produktu

Jeśli SFN otrzyma pozycje z kodami kreskowymi, które są nieprawidłowe lub trudne do zeskanowania, dla transferu przychodzącego wyświetli się komunikat o wyjątku Problem z etykietą produktu. W takim wypadku SFN musi ponownie opatrzyć te jednostki etykietą przed ich dodaniem do zapasów.

Możesz tego uniknąć, upewniając się, że Twoje pozycje przychodzące są zapakowane i oznaczone kodem kreskowym zgodnie z wymaganiami SFN dotyczącymi kodów kreskowych.

Nie zaplanowano terminu dla dostawy z wyprzedzeniem

Jeśli SFN otrzyma przesyłkę bez wcześniejszej informacji dotyczącej harmonogramu dostawy, dla transferu przychodzącego wyświetli się komunikat o wyjątku Nie zaplanowano terminu dla dostawy z wyprzedzeniem. Oznacza to, że centrum realizacji nie miało możliwości wcześniejszego zapewnienia pracowników na potrzeby odbioru Twojej przesyłki. Zostanie ona odłożona do momentu, gdy dostępny będzie odpowiedni personel.

Możesz tego uniknąć, dodając szacowany czas przybycia dla transferu przychodzącego.

Brak informacji dotyczących śledzenia przesyłki

Jeśli SFN otrzyma paczkę, dla której nie ma dostępnych informacji o śledzeniu, dla transferu przychodzącego wyświetli się komunikat o wyjątku Brak informacji dotyczących śledzenia przesyłki. Oznacza to, że centrum realizacji nie miało możliwości wcześniejszego zapewnienia pracowników na potrzeby odbioru Twojej przesyłki, a udostępnienie Twoich nowych zapasów do sprzedaży będzie opóźnione.

Możesz tego uniknąć, dodając informacje o śledzeniu dla transferu przychodzącego. Informacje o śledzeniu ułatwiają również sieci SFN powiązanie wysyłki z odpowiednim transferem lub znalezienie zaginionej paczki.

Transfer nie zawiera pozycji

Jeśli SFN otrzyma przesyłkę zawierającą jednostkę SKU, która nie jest wskazana w transferze przychodzącym, dla transferu przychodzącego wyświetla się komunikat o wyjątku Transfer nie zawiera pozycji. Centra realizacji nie mogą otrzymywać produktów, które nie są wskazane w transferze przychodzącym. W takim przypadku SFN musi skontaktować się z Tobą w celu utworzenia nowego transferu z jednostką SKU spoza listy. Dopiero wówczas pozycja może zostać przyjęta.

Przesyłka dotarła w stanie zagrażającym bezpieczeństwu

Jeśli SFN otrzyma przesyłkę, której stan uniemożliwia bezpieczną obsługę przez pracowników, dla transferu przychodzącego wyświetla się komunikat o wyjątku Przesyłka dotarła w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. Wymaga to od pracowników zachowania większej ostrożności podczas obsługi przesyłki, a proces przyjęcia może się wydłużyć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo