Korzystanie z usług przygotowawczych dla Shopify Fulfillment Network

Usługi przygotowawcze Shopify to opcjonalne usługi, w ramach których centrum realizacji przyjmuje transfer przychodzący i przygotowuje towary w pudełkach na potrzeby realizacji. Usługi przygotowawcze powodują wydłużenie czasu określonego w umowie SLA, ponieważ centrum realizacji potrzebuje dodatkowego czasu na przygotowanie produktów do realizacji. Po przybyciu transferu przychodzącego centrum realizacji:

  • otwiera każde pole i skanuje kody SKU
  • sortuje każdą jednostkę SKU
  • drukuje i umieszcza etykiety zgodnie z potrzebami
  • sprawdza, czy kody kreskowe i etykiety są poprawne, aby uniknąć problemów z realizacją na kolejnych etapach

Jeśli wybierzesz opcję przygotowania w procesie transferu przychodzącego, kroki Utwórz etykiety z zawartością pudełka i Etykietuj pudełka zostaną pominięte. Centrum realizacji będzie zarządzać tymi krokami po przybyciu transferu przychodzącego.

Jeśli ta usługa nie zostanie wybrana, konieczne będzie potwierdzenie metod pakowania i samodzielne umieszczenie kodów kreskowych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo