Powiadomienia o niskim poziomie zapasów w Sieci realizacji Shopify

W aplikacji Sieć realizacji Shopify (SFN) można skonfigurować powiadomienia o stanie zapasów, tak aby były one wysyłane, gdy do wyczerpania zapasów danego produktu pozostanie określona szacunkowa liczba dni. Na przykład można skonfigurować wysyłanie powiadomienia, gdy zapasy danego produktu w centrach realizacji SFN wystarczą na około 30 dni, zanim zostaną wyprzedane.

Historia sprzedaży produktu i ilość zapasów dostępnych w centrach realizacji SFN służą do oszacowania, ile dni pozostało do wyczerpania zapasów w SFN.

Skonfiguruj powiadomienia o niskim poziomie zapasów dla SFN

Aby pamiętać o konieczności uzupełniania zapasów magazynowanych w centrach realizacji SFN, możesz skonfigurować powiadomienia o niskim poziomie zapasów na podstawie szacunkowej liczby dni dostępności zapasów w centrach realizacji SFN. Powiadomienia o niskim stanie zapasów są wyświetlane w aplikacji SFN na kartach Przegląd i Zapasy.

Podczas konfigurowania powiadomień o niskim poziomie zapasów rozważ następujące kwestie:

  • czas, w jakim dostawca może dostarczyć produkt
  • czas przygotowania wysyłki zapasów do SFN
  • czas, w jakim produkty mogą zostać dostarczone do SFN i obsłużone przez pracowników SFN

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify kliknij Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij kartę Ustawienia.
  3. W sekcji Zapasy ustaw minimalną liczbę dni zapasów wymaganą dla produktów.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu powiadomień o niskim stanie zapasach będziesz je otrzymywać, gdy do wyczerpania zapasów produktu pozostanie ustawiona minimalna liczba dni. Jeśli chcesz, aby centra realizacji SFN kontynuowały wysyłkę produktu, utwórz transfer przychodzący i wyślij dodatkowe zapasy do SFN.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo