Synchronizacja zapasów dla Sieci realizacji Shopify

Prowadzenie dokładnej ewidencji aktualnego stanu zapasów zapewnia efektywność realizacji zamówień i umożliwia zaplanowanie zapasów, które będą potrzebne w najbliższej przyszłości.

Aby zapewnić zgodność poziomów zapasów w Sieci realizacji Shopify (SFN) z Twoimi własnymi poziomami zapasów, okresowo wykonywana jest synchronizacja zapasów. Dostępne są dwie metody synchronizacji zapasów, których można użyć:

  • synchronizacja delta
  • synchronizacja poprzez nadpisanie

Jeśli nie masz pewności, której synchronizacji aktualnie używasz dla lokalizacji zapasów SFN, skontaktuj się z zespołem ds. sukcesu realizacji, korzystając z karty Przegląd w aplikacji SFN.

Synchronizacja delta

Po wysłaniu nowej jednostki SKU do sieci SFN w ramach transferu przychodzącego centrum realizacji zatwierdza i weryfikuje ją pod kątem realizacji. Dowiedz się więcej o szukaniu dostępnych ilości zapasów w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli w Twoim sklepie stosowana jest metoda synchronizacji delta, dostępna ilość w lokalizacji Sieci realizacji Shopify jest aktualizowana za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W przypadku błędów w liczeniu, uszkodzonych produktów lub projektów specjalnych, korekty dokonane w centrum realizacji są wprowadzane do dostępnych zapasów wieczorem tego samego dnia.

SFN nigdy nie nadpisuje automatycznie dostępnej ilości. Jeśli dokonasz jej ręcznych zmian, nowe poziomy zapasów będą prawdopodobnie nieprawidłowe.

Synchronizacja poprzez zastępowanie

Po wysłaniu jednostki SKU do Sieci realizacji w ramach transferu przychodzącego centrum realizacji zatwierdza i weryfikuje ją pod kątem realizacji. Po zweryfikowaniu SKU w panelu administracyjnym Shopify aktualizowane są dostępne zapasy dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify.

Jeśli w Twoim sklepie stosowana jest metoda synchronizacji poprzez nadpisanie, dostępne zapasy są ponownie obliczane w różnym czasie w przypadku zmian jednostek magazynowych SKU, np. za każdym razem, gdy tworzone lub edytowane jest zamówienie dla danej jednostki SKU. W takim przypadku nie można dokonywać zmian w ilościach zapasów dla lokalizacji Sieci realizacji Shopify w panelu administracyjnym Shopify bez ich nadpisania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo