Konfigurowanie zamówień w przedsprzedaży dla Sieci realizacji Shopify

Jeśli chcesz sprzedawać zapasy, których nie ma w danym momencie na stanie w Sieci realizacji Shopify (SFN), możesz skonfigurować zamówienia w przedsprzedaży.

Zamówienie w przedsprzedaży złożone na produkt, którego stan magazynowy wynosi 0 w aplikacji SFN, jest wstrzymywane i jest oznaczane jako posiadające niewystarczające zapasy. Takie zamówienia są automatycznie przetwarzane, gdy SFN otrzyma nowe zapasy produktu. Jeśli produkt jest magazynowany w wielu centrach realizacji, pierwsze centrum realizacji, które otrzyma nowe zapasy, rozpocznie przetwarzanie wszystkich zamówień w przedsprzedaży.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem zamówień w przedsprzedaży musisz wykonać następujące ustawienia:

  • Aby zapobiec korektom dostępnych zapasów, aktywuj dla swojego sklepu synchronizację zapasów poprzez nadpisanie.
  • Odznacz opcję Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów dla każdego wariantu, którego nie chcesz sprzedawać. Po wybraniu tego ustawienia nie można modyfikować rezerwacji zapasów. Wszelkie produkty zamówione w przedsprzedaży przed wybraniem opcji Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów będą nadal sprzedawane bez ograniczania ilości produktów zamawianych w przedsprzedaży.

Skonfiguruj zamówienia w przedsprzedaży

  1. W aplikacji SFN kliknij kartę Zapasy, a następnie wybierz produkt.
  2. W sekcji Dostępne do sprzedaży kliknij opcję Edytuj.
  3. W sekcji Dostosuj według wprowadź ilość zapasów, którą chcesz zmienić. Możesz użyć liczby ujemnej, aby odjąć od istniejącej ilości dostępnej do sprzedaży.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Zapisana ilość zapasów, która ma być dostępna do przedsprzedaży, jest dodawana do dostępnej ilości danego produktu w panelu administracyjnym Shopify.

W przypadku wyprzedania produktów zamówionych w przedsprzedaży ilość danego produktu nie zostanie automatycznie zresetowana do poziomu 0 w SFN, kiedy przyjęte zostaną nowe sztuki tego produktu. Jeśli nie chcesz sprzedawać więcej niż wynoszą zapasy produktu, musisz ręcznie zresetować wartość przedsprzedaży do 0.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo