Zestawy na żądanie

Możesz poprosić Sieć realizacji Shopify (SFN) o utworzenie zestawów po otrzymaniu zamówienia, które nie wymaga specjalnego opakowania ani obsługi.

Zestawy na żądanie zawierają produkty, które są przechowywane oddzielnie w SFN i mogą być również sprzedawane jako pojedyncze artykuły. Gdy SFN otrzyma zamówienie na zestawy na żądanie, kompletuje i pakuje artykuły, które należą do zestawu, tak jak gdyby były osobnymi pozycjami w zamówieniu.

Jednostka magazynowa (SKU) dla zestawu jest nazywana nadrzędną SKU, a produkty w zestawie są nazywane podrzędnymi SKU.

Jeśli chcesz, aby SFN tworzyła zestawy z Twoimi produktami w specjalnych opakowaniach lub ze specjalną obsługą, możesz poprosić SFN o utworzenie wstępnie złożonych zestawów przed otrzymaniem zamówień na te zestawy.

Zgłoś prośbę o zestawy na żądanie

Przed zgłoszeniem prośby o zestawy na żądanie musisz skonfigurować następujące wymagania: - Wszystkie nadrzędne i podrzędne SKU zestawu muszą być produktami w aplikacji SFN. - Wszystkie SKU muszą spełniać kryteria produktu SFN. * Twoja nadrzędna SKU musi mieć szczegóły realizacji dotyczące zestawu na stronie produktu SFN. * Twoja nadrzędna SKU nie może mieć ceny 0 $. * Twoja nadrzędna SKU nie może zawierać podrzędnej SKU z ceną 0 $.

Po skonfigurowaniu wymagań możesz zawnioskować o zestaw na żądanie, kontaktując się z Pomocą techniczną SFN i podając następujące informacje:

  • nadrzędna SKU
  • podrzędne SKU i ich ilości

Dostępna ilość dla zestawów na żądanie

Aby sprzedawać Twoje zestawy na żądanie, SFN musi mieć wystarczającą ilość podrzędnych SKU, aby utworzyć każdy zestaw. Gdy SFN nie ma wystarczającej ilości podrzędnych SKU, aby wykonać zestaw w dowolnym centrum realizacji, Twój zestaw ma zero dostępnych ilości i jest wyświetlany jako niedostępny w Twoim sklepie.

Dostępna ilość, którą możesz sprzedać dla produktu zestawu na żądanie jest wyświetlana w sekcji Zapasy na stronie szczegółów produktu zestawu w panelu administracyjnym Shopify. Dostępna ilość Twojego zestawu na żądanie jest określana przez następujące kryteria:

  • Dostępna ilość podrzędnych SKU w centrum realizacji
  • Ilość podrzędnych SKU, które są wymagane do utworzenia zestawu
  • Suma ilości zestawów, które można wykonać we wszystkich centrach realizacji SFN

Na przykład, jeśli sprzedajesz zestaw zawierający pięć sztuk tej samej koszulki, a w centrum realizacji masz dziewięć koszulek, możesz sprzedać tylko jeden z tych zestawów. Nawet jeśli inne centrum realizacji ma jeszcze jedną koszulkę, SFN nie może przenieść i połączyć tych pozycji, aby utworzyć zestaw. Jeśli inne centrum realizacji ma sześć dodatkowych koszulek, dostępna ilość dla tego zestawu jest wyświetlana jako 2.

Upewnij się, że uwzględniasz aktualne ilości zapasów SFN, gdy dokonujesz zwrotu części zestawów do magazynu w ramach transferów przychodzących do centrum realizacji.

Dostosuj zestawy na żądanie

Jeśli chcesz dostosować swoje zestawy na żądanie, musisz usunąć poprzedni zestaw i utworzyć nowy. Przed dostosowaniem zestawów na żądanie musisz skonfigurować następujące wymagania: - Utwórz nowy produkt dla nowej nadrzędnej SKU w panelu administracyjnym Shopify i w aplikacji SFN. Jeśli chcesz, aby większość informacji była taka sama, możesz zduplikować stary produkt zestawu w celu utworzenia nowego. - Ustaw swój stary produkt zestawu na niedostępny we wszystkich kanałach sprzedaży, aby uniemożliwić klientom jego zakup. Jeśli chcesz kontynuować sprzedaż tego zestawu, możesz udostępnić swój nowy produkt zestawu w kanałach sprzedaży i dokonać przedsprzedaży przed złożeniem nowego zestawu. - Jeśli nadal masz otwarte zamówienia do zrealizowania z zestawem, który chcesz dostosować, to wszystkie te zamówienia muszą zostać zrealizowane lub anulowane. Aby anulować zamówienie, kliknij je w aplikacji SFN, a następnie kliknij opcję Anuluj realizację.

Po skonfigurowaniu wymagań możesz zawnioskować o korekty zestawów na żądanie, kontaktując się z Pomocą techniczną SFN i podając następujące informacje: - Stare i nowe nadrzędne SKU. - Podrzędne SKU i ich ilości do usunięcia z zestawu. - Podrzędne SKU i ich ilości do dodania do zestawu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo