Przypisywanie poziomów usług do międzynarodowych stawek wysyłki dla Sieci realizacji Shopify (Kanada)

Aby pomóc centrom Sieci realizacji Shopify (SFN) w wyborze szybkości wysyłki lub poziomu usług podczas przetwarzania żądań realizacji, możesz przypisać stawki wysyłki do konkretnych poziomów usług. Możesz określić stawki wysyłki dla wysyłki ekonomicznej, standardowej lub ekspresowej. W ten sposób zapewnisz dostarczenie zamówień zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Zanim przypiszesz poziomy usług do stawek wysyłki, upewnij się, że stawki wysyłki zostały skonfigurowane pod kątem SFN.

Poziomy usług wysyłki SFN z kanadyjskich centrów realizacji

SFN oferuje kilka poziomów usług dla zamówień wysyłanych z centrów realizacji w Kanadzie. Poziom usługi opiera się na liczbie dni roboczych (z wyłączeniem dni świątecznych) wymaganych do dostarczenia przesyłki po przetworzeniu przez SFN żądania realizacji.

Możesz przypisać stawki za przesyłki krajowe do następujących poziomów usług.

Czas trwania wysyłki dla każdego poziomu usługi dla przesyłek krajowych w Kanadzie zrealizowanych przez SFN
Poziom usługi Czas realizacji dostawy
Przesyłka ekspresowa 2 dni robocze
Przesyłka standardowa 3 dni robocze
Przesyłka ekonomiczna 5-7 dni roboczych

Możesz przypisać stawki przesyłek międzynarodowych do następujących poziomów usług.

Czas trwania wysyłki w przypadku każdego poziomu usługi dla przesyłek międzynarodowych z Kanady zrealizowanych przez SFN
Poziom usługi Czas realizacji dostawy
Szybka wysyłka 6 do 28 dni roboczych
Powolna wysyłka 7 do 29 dni roboczych

Podczas ustalania metody dostawy dla realizacji SFN wybiera przewoźnika i usługę, która spełnia wymagania w zakresie oczekiwanego terminu dostawy dla tego poziomu usługi. Nazwa przewoźnika może nie być zgodna z poziomem usługi lub może nie wskazywać szybkości dostawy. Na przykład wysyłka ekspresowa może nie nosić nazwy „Ekspresowa”, ale mimo to oczekuje się, że dostawa nastąpi w ciągu 2 dni.

Zanim rozpoczniesz przypisywanie poziomów usług do stawek wysyłki

Przed przypisaniem poziomów usług do stawek wysyłki zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

Skonfiguruj wysyłkę

Pamiętaj, aby skonfigurować stawki wysyłki pod kątem wymagań sieci SFN. Stawki wysyłki obliczone przez przewoźnika nie są obsługiwane przez SFN.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Stawki wysyłki.

Stawki darmowej wysyłki

Jeśli oferujesz klientom darmową wysyłkę, rozważ utworzenie stref wysyłki odpowiadających centrom realizacji, z których Twoje produkty są wysyłane.W ten sposób możesz zapewnić stawki Darmowa wysyłka dla wszystkich stref, przypisując je jednocześnie do różnych szybkości wysyłki.

Załóżmy na przykład, że magazynujesz produkty w Ontario. Możesz utworzyć strefę wysyłki z prowincjami w pobliżu Ontario, np. Quebec, i utworzyć stawkę Darmowa wysyłka przypisaną do aplikacji ekspresowej dla wysyłki 1- lub 2-dniowej. Możesz również utworzyć strefę wysyłki z prowincjami, takimi jak Kolumbia Brytyjska, i utworzyć stawkę Darmowa wysyłka przypisaną do wysyłki standardowej lub ekonomicznej.

Nazwy stawek wysyłki

Stawki o tej samej nazwie są przypisywane do tego samego poziomu usługi. Na przykład, jeśli masz różne stawki Darmowa wysyłka w oddzielnych strefach, zadbaj, by miały one różne nazwy. W przeciwnym razie wszystkie będą mieć przypisany ten sam poziom usług. Aby zmienić nazwę stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Edytuj stawkę.

Stawki, które nie są przypisane do poziomu usługi

Jeśli stawka wysyłki nie jest przypisana do poziomu usługi, domyślnie jest to stawka ekonomiczna.

Przypisanie poziomów usług do stawek wysyłki

Upewnij się, że sfinalizowano nazwy stawek wysyłki przed przypisaniem ich do poziomów usług. Aby zmienić nazwę stawki wysyłki podczas przypisywania poziomów usług, zmień nazwę stawki w ustawieniach wysyłki panelu administracyjnego Shopify, a następnie przypisz poziom usług w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji nazw stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Edytuj stawkę.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. Kliknij Zarządzaj stawkami.

  6. W sekcji Poziomy usług wysyłki kliknij opcję Zarządzaj usługami.

  7. Na każdym poziomie usług wybierz stawkę wysyłki, którą chcesz przypisać do danego poziomu.

  8. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli zmienisz nazwę stawki wysyłki po przypisaniu do niej poziomu usługi, stawka wysyłki zostanie domyślnie przypisana do poziomu usługi dla wysyłki ekonomicznej, dopóki nie przypiszesz innego poziomu usługi.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo