Przypisywanie stawek wysyłki dla Sieci realizacji Shopify

Aby pomóc centrom Sieci realizacji Shopify (SFN) w wyborze szybkości wysyłki lub poziomu usługi podczas przetwarzania żądań realizacji, przypisz stawki wysyłki do konkretnych szybkości wysyłki. Możesz określić stawki wysyłki dla wysyłki ekonomicznej, standardowej lub ekspresowej. W ten sposób zapewnisz dostarczenie zamówień zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Jeśli chcesz utworzyć obliczone stawki wysyłki dla swoich klientów podczas realizacji zakupu, możesz użyć poziomów usług wysyłki SFN do ustalenia stawek wysyłki.

Zanim przypiszesz stawki, rozważ alternatywne ustawienia wysyłki i skonfiguruj stawki wysyłki pod kątem ich wykorzystania w SFN.

Poziomy usług

SFN oferuje trzy poziomy usług, które są oparte na liczbie dni roboczych, z wyłączeniem świąt, potrzebnych na dostarczenie przesyłki po przetworzeniu przez SFN żądania realizacji.

Możesz przypisywać stawki wysyłki do następujących poziomów usług:

Jakie usługi wysyłki są przypisywane do każdego poziomu usługi
Poziom usługi Czas realizacji dostawy
Przesyłka ekspresowa 2 dni robocze
Przesyłka standardowa 3 dni robocze
Przesyłka ekonomiczna 5-7 dni roboczych

Przetworzenie zamówień subskrypcji i szybkich wyprzedaży wymaga 3 dni roboczych więcej z powodu dużej liczby realizacji.

Podczas ustalania metody dostawy dla realizacji SFN wybiera przewoźnika i usługę, która spełnia wymagania w zakresie oczekiwanego terminu dostawy dla tego poziomu usługi. Nazwa przewoźnika może nie być zgodna z poziomem usługi lub może nie wskazywać szybkości dostawy. Na przykład wysyłka ekspresowa może nie nosić nazwy „Ekspresowa”, ale mimo to oczekuje się, że dostawa nastąpi w ciągu 2 dni.

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie stawek wysyłki

Zanim przypiszesz stawki, zapoznaj się z poniższymi punktami:

Skonfiguruj wysyłkę

Zadbaj, aby stawki wysyłki były skonfigurowane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w Sieci realizacji Shopify. W przypadku stawek wysyłki obliczonych przez przewoźnika nie może być używana funkcja przypisywania stawek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Stawki wysyłki.

Stawki darmowej wysyłki

Jeśli zapewniasz klientom darmową wysyłkę, rozważ utworzenie stref wysyłki dla stref centrów realizacji. W ten sposób możesz zapewnić stawki Darmowa wysyłka dla wszystkich stref, przypisując je jednocześnie do różnych szybkości wysyłki.

Załóżmy na przykład, że magazynujesz produkty na Florydzie. Możesz utworzyć strefę wysyłki ze stanami w pobliżu Florydy, np. ze stanem Georgia, i utworzyć stawkę Darmowa wysyłka przypisaną do 1- lub 2-dniowej wysyłki ekspresowej. Możesz również utworzyć strefę wysyłki ze stanami położonymi dalej np. z Oregonem, i utworzyć stawkę Darmowa wysyłka przypisaną do wysyłki standardowej lub ekonomicznej.

Nazwy stawek wysyłki

Stawki o tej samej nazwie są przypisywane do tego samego poziomu usługi. Na przykład, jeśli masz różne stawki Darmowa wysyłka w oddzielnych strefach, zadbaj, by miały one różne nazwy. W przeciwnym razie wszystkie będą mieć tę samą szybkość wysyłki. Aby zmienić nazwę stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Edytuj stawkę.

Stawki, które nie są przypisane

Jeśli stawka wysyłki nie jest przypisana do szybkości wysyłki, domyślnie jest to stawka ekonomiczna.

Przypisz stawki

Zapewnij sfinalizowanie nazw stawek wysyłki przed przypisaniem stawek. Aby zmienić nazwę stawki wysyłki podczas przypisywania stawek, zmień nazwę stawki w ustawieniach wysyłki panelu administracyjnego Shopify, a następnie przypisz stawkę w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji nazw stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Edytuj stawkę.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
  2. Kliknij opcję Ustawienia.
  3. W sekcji Poziomy usług wysyłki kliknij opcję Zarządzaj usługami.
  4. W każdym poziomie usługi wybierz stawkę wysyłki, którą chcesz przypisać do danego poziomu.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli zmienisz nazwę stawki wysyłki po jej przypisaniu, stawka wysyłki będzie domyślnie ustawiona na szybkość wysyłki taryfy ekonomicznej do czasu jej ponownego przypisania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo