Konfigurowanie stawek wysyłki dla Sieci realizacji Shopify

Gdy realizujesz zamówienia za pośrednictwem Sieci realizacji Shopify (SFN), koszt realizacji i wysyłki jest łączony i naliczany w miesięcznej fakturze Shopify. SFN wykorzystuje rozmiar opakowania, wagę i strefę wysyłki do ustalenia kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obliczania kosztów wysyłki, zapoznaj się z tematem Ceny i rozliczenie.

Aby upewnić się, że pokrywasz koszty wysyłki, sprawdź, która strategia stawek wysyłki jest najlepsza dla Twojej firmy. Stawki wysyłki można zmienić w dowolnym momencie, gdy zmienią się potrzeby Twojej firmy. SFN nie obsługuje stawek wysyłki obliczonych przez przewoźnika.

Przegląd Shopify Shipping

Ustawienia wysyłki Shopify są określane w profilach wysyłki. Profile wysyłki wykorzystują oparte na produktach reguły wysyłki, które umożliwiają konfigurowanie stawek wysyłki dla określonych produktów i naliczanie różnych kwot w zależności od miejsca, do którego są wysyłane produkty.

W każdym profilu możesz tworzyć strefy wysyłki. Strefy wysyłki są używane do tworzenia grupy krajów lub regionów, do których można następnie przypisać te same stawki wysyłki. Na przykład, możesz utworzyć strefę wysyłki dla USA ze stawką Darmowa wysyłka oraz inną strefę dla Kanady, która ma zryczałtowaną stawkę wysyłki wynoszącą 5 dolarów.

W każdej strefie wysyłki możesz skonfigurować stawki wysyłki. W przypadku produktów zrealizowanych przez SFN możesz użyć zryczałtowanych stawek wysyłki lub stawek Darmowa wysyłka. Stawki obliczone przez przewoźnika nie są obsługiwane przez SFN.

Lokalizacje to fizyczne miejsce lub aplikacja, w której sprzedajesz produkty, wysyłasz lub realizujesz zamówienia bądź magazynujesz zapasy. Gdy będziesz realizować zamówienia za pośrednictwem SFN, lokalizacja dla SFN zostanie automatycznie dodana do Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jeśli magazynujesz lub realizujesz produkty z innych lokalizacji, musisz dodać każdą lokalizację w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Dowiedz się więcej o realizacjach w przypadku wielu lokalizacji.

Informacje dotyczące konfigurowania stref wysyłki dla SFN

Jeśli dany kraj lub region zostanie dodany do strefy wysyłki z przypisanymi stawkami wysyłki, taki kraj lub region kwalifikuje się do realizacji. Jeśli korzystasz z funkcji Reszta świata do przypisywania stref i stawek wysyłki do profili wysyłki, może ona zawierać kraje i regiony, które nie są obsługiwane przez SFN. Strefa powinna zawierać listę tylko krajów i regionów obsługiwanych przez centra realizacji.

Pamiętaj, że jeśli realizacja zamówienia jest rozdzielona pomiędzy sieć SFN i dodatkową lokalizację, może ono podlegać dwóch osobnym strefom. Jeśli opłata zostanie przypisana do każdej strefy wysyłki, spowoduje to dodanie do siebie obu opłat. Zapoznaj się z łączonymi stawkami wysyłki podczas konfigurowania stawek, aby uniknąć pobierania zbyt wysokich opłat od klientów.

Po zakończeniu konfigurowania stawek wysyłki możesz przypisać szybkość wysyłki do stawek wysyłki, aby powiązać szybkość wysyłki oferowaną przez SFN ze stawkami wysyłki.

Podziel wysyłki w SFN

Jeśli będziesz realizować zamówienia z lokalizacji SFN, a także z innych lokalizacji i masz jeden przypisany profil wysyłki do obu, mogą wystąpić podzielone wysyłki.

Jeśli zamówienie nie może zostać w pełni zrealizowane w jednej lokalizacji, wówczas wysyłki zostaną podzielone pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

  • istnieją inne lokalizacje, które mają niezbędne zapasy
  • strefy pozostałych lokalizacji zawierają te same kraje lub regiony i stawki wysyłki

Podział wysyłek skutkuje kilkukrotnym naliczeniem opłat za wysyłkę. Na przykład, jeśli zamówienie składa się z 3 pozycji, z których 2 mogą być zrealizowane w SFN, a 1 pozycja w lokalizacji innej niż SFN, wówczas jest ono dzielone. SFN wysyła 2 pozycje, a lokalizacja inna niż SFN wysyła 1 pozycję. Za każdą wysyłkę naliczana jest opłata.

Aby uniknąć podziału wysyłek, zadbaj o wystarczającą ilość zapasów we wszystkich lokalizacjach realizacji.

Wersje robocze zamówień w SFN

W przypadku wersji roboczych zamówień, które nie są przesyłane bezpośrednio za pośrednictwem sklepu online, nie stosuje się takiej samej logiki podczas ustalania lokalizacji, z której ma zostać złożone zamówienie. W tych zamówieniach domyślnie ustawiana jest priorytetowa lokalizacja realizacja. Niektóre aplikacje mogą również spowodować domyślne ustawienie w zamówieniach priorytetowej lokalizacji realizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zatwierdzonych aplikacji, skontaktuj się z pomocą techniczną SFN.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo