Konfigurowanie stawek wysyłki dla Sieci realizacji Shopify

Gdy realizujesz zamówienia poprzez Sieć realizacji Shopify (SFN), koszty realizacji i wysyłki są łączone i naliczane w miesięcznej fakturze Shopify. Aby zrekompensować te koszty, musisz ustalić strategię cenową dla wysyłki, która będzie odpowiednia dla Twojej firmy.

SFN używa rozmiaru paczki, jej wagi i strefy wysyłki do ustalenia kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obliczania kosztów wysyłki, zapoznaj się z tematem Ceny i rozliczenie.

Funkcjonalność wysyłki Shopify

Ustawienia wysyłki Shopify są skoncentrowane wokół profilów wysyłki. Profile wysyłki umożliwiają tworzenie określonych stawek wysyłki dla produktów dodawanych do profilu. W przypadku każdego produktu, który nie jest dodany do niestandardowego profilu wysyłki, używane są stawki wysyłki ustalone w ogólnym profilu wysyłki.

W ramach każdego profilu możesz utworzyć strefy wysyłki. Strefy wysyłki określają regiony, w których obowiązują poszczególne stawki wysyłki. Możesz na przykład utworzyć strefę wysyłki dla USA, w której wysyłka jest darmowa, oraz inną strefę dla Kanady, w której obowiązuje ryczałtowa opłata za wysyłkę w wysokości 5 CAD. Strefy wysyłki mogą być oparte na krajach lub stanach. Aby wyznaczyć strefy wysyłki według kodu pocztowego, możesz użyć aplikacji ze sklepu Shopify App Store.

W każdej strefie wysyłki możesz utworzyć grupy lokalizacji, w których obowiązują te same stawki wysyłki. Dzięki temu możesz naliczać różne stawki wysyłki w zależności od tego, która lokalizacja realizuje zamówienie. Na przykład, możesz utworzyć profil wysyłki dla promocyjnej koszulki, której wysyłka będzie darmowa, jeśli koszulka zostanie wysłana z Twojego magazynu na Florydzie, ale w przypadku wysyłki z magazynu w Nowym Jorku pobrana zostanie opłata w wysokości 5 USD.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Profile wysyłki.

Darmowa wysyłka

Typowa strategia wysyłki przewiduje uwzględnienie kosztów realizacji i wysyłki w cenach produktów i oferowanie darmowej wysyłki przy realizacji zakupu. Dzięki temu stawki wysyłki są uproszczone i można jej wykorzystywać na potrzeby marketingu w Twojej firmie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania stawek darmowej wysyłki, zapoznaj się z sekcją Utwórz stawki Darmowa wysyłka.

Pobieranie zryczałtowanych stawek wysyłki

Stawki zryczałtowane mogą być używane do ustalania określonych stawek wysyłki dla niektórych produktów, regionów lub lokalizacji realizacji. Możesz także dodać warunki na podstawie ceny lub wagi, tak aby zamówienia o różnych wartościach lub wagach miały różne zryczałtowane stawki wysyłki.

Stawki zryczałtowane upraszczają sposób naliczania kosztów wysyłki, ale mogą spowodować pobranie od klientów za dużej lub za małej opłaty za wysyłkę w stosunku do rzeczywistego kosztu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zryczałtowanych stawek wysyłki, zapoznaj się z sekcją Utwórz zryczałtowane stawki wysyłki.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu zryczałtowanych stawek wysyłki, skontaktuj się z zespołem ds. sukcesu realizacji, korzystając z karty Przegląd w aplikacji Sieć realizacji Shopify.

Pobieranie obliczonych stawek wysyłki

Jeśli chcesz utworzyć obliczone stawki wysyłki dla swoich klientów podczas realizacji zakupu, możesz użyć poziomów usług wysyłki SFN do ustalenia stawek wysyłki.

Profile wysyłki i SFN

Jeśli lokalizacja w profilu wysyłki zawiera kraj lub region określany również jako strefa, z przypisanymi stawkami wysyłki, wówczas taka lokalizacja staje się opcją realizacji. Kraj lub region należy uwzględnić w lokalizacji tylko wtedy, gdy centrum realizacji ma wysyłać zamówienia do takiej strefy.

Zachowaj ostrożność, gdy używasz funkcji Reszta świata (ROW) do przypisywania stref i stawek wysyłki do profili wysyłki. Strefa powinna zawierać listę tylko tych krajów i regionów, które są obsługiwane przez daną lokalizację. Jeśli ta sama strefa będzie wymieniona w wielu lokalizacjach, może dojść do podziału wysyłek.

Jeśli zamówienie nie może zostać w pełni zrealizowane w jednej lokalizacji, wówczas wysyłki zostaną podzielone pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

  • istnieje inna lokalizacja realizacji, w której znajdują się niezbędne zapasy
  • strefy pozostałych lokalizacji realizacji zawierają te same kraje lub regiony i stawki wysyłki

Podział wysyłek skutkuje kilkukrotnym naliczeniem opłat za wysyłkę. Na przykład, jeśli zamówienie składa się z 3 pozycji, z których 2 mogą być zrealizowane w SFN, a 1 pozycja w lokalizacji innej niż SFN, wówczas jest ono dzielone. SFN wysyła 2 pozycje, a lokalizacja inna niż SFN wysyła 1 pozycję. Za każdą wysyłkę naliczana jest opłata.

Aby uniknąć podziału wysyłek, zadbaj o wystarczającą ilość zapasów we wszystkich lokalizacjach realizacji.

Wersje robocze zamówień, zamówienia, które nie są składane bezpośrednio w sklepie online, nie są zgodne z logiką profilu wysyłki. W tych zamówieniach domyślnie ustawiana jest priorytetowa lokalizacja realizacji. Niektóre aplikacje mogą również spowodować domyślne ustawienie w zamówieniach priorytetowej lokalizacji realizacji. Więcej informacji na temat zatwierdzonych aplikacji uzyskasz pod adresem SFN-Help@shopify.com.

Możesz ręcznie zaktualizować lokalizację realizacji zamówienia, jeśli nie upłynął czas opóźnienia realizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo