Opis rozliczeń i cen

Opłaty w Sieci realizacji Shopify rozliczane są na dwa sposoby: za realizację i za dany miesiąc. Na ceny składają się następujące elementy:

Za realizację

 • pobieranie i pakowanie
 • materiały opakowaniowe
 • wysyłka

Miesięcznie

 • pamięć
 • projekty specjalne

Co 30 dni naliczane są opłaty za miejsce do magazynowania używane do zapasów magazynowych i wszelkich specjalnych projektów. Cykl rozliczeniowy zaczyna się po pierwszym zainstalowaniu aplikacji Sieć realizacji Shopify. Cykl rozliczeniowy Sieci realizacji Shopify jest inny niż cykl rozliczeniowy Shopify.

Zamówienia hurtowe są naliczane osobno. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Opłaty za projekt specjalny.

W przypadku rozliczenia Sieci realizacji Shopify obowiązują progi rozliczeniowe Shopify. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozliczenia Shopify, zapoznaj się z tematem Informacje dotyczące rachunku Shopify.

Opłaty za kompletację i pakowanie

Po złożeniu zamówienia przez klienta SFN dokonuje kompletacji artykułów, które zostały zamówione, i pakuje je. Opłaty za kompletację i pakowanie, a także sposób naliczania opłat za materiały, wkładki marketingowe, naklejki i firmowe pudełka, są zdefiniowane na stronie Ceny w aplikacji SFN.

Jeśli aplikacji SFN zabraknie Twoich niestandardowych opakowań i zamówienie zostanie wysłane przy użyciu naszego opakowania wewnętrznego, może Ci zostać naliczona opłata za wykorzystane materiały. O użyciu opakowania decyduje centrum realizacji, więc jeśli zamówienie będzie wymagać większej liczby opakowań niż przewidywano, możesz zostać obciążony(-a) wyższymi opłatami za kompletację i pakowanie.

Opłaty za wysyłkę

Opłaty za wysyłkę to stawki wysyłki, które są naliczane dla każdej wysyłki. Obejmują one metodę wysyłki, wagę rozliczeniową i, w zależności od umowy, mogą zawierać ceny zależne od strefy lub cenniki opłat.

Koszt wysyłki każdego zamówienia opiera się na następujących czynnikach:

 • Usługa przewoźnika, określana na podstawie usługi wysyłkowej wybranej przez klienta przy realizacji zakupu.
 • Waga rozliczeniowa każdego opakowania.
 • Liczba stref wysyłki, przez które transportowana jest przesyłka. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ceny zależne od strefy.

Usługi przewoźnika

Wybór usługi przewoźnika w celu wysłania Twoich zamówień zależy od tego, do jakich usług przypisałeś(-aś) stawki wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Przypisywanie stawek wysyłki.

W Kanadzie koszt przewoźnika jest przenoszony bezpośrednio na Ciebie. Z kolei w Stanach Zjednoczonych o końcowym koszcie decydują ceny zależne od strefy.

Waga rozliczeniowa

Wagę rozliczeniową wyznaczać można na dwa sposoby: Według wagi paczki i według wagi wymiarowej.

Jesteś obciążany(-a) dodatkową opłatą bez względu na to, jakiego typu waga jest wyższa. Dzieje się tak, ponieważ dla przewoźników ważna jest zarówno waga, jak i rozmiar. Waga wpływa na takie czynniki, jak koszty paliwa i dobór pojazdu, natomiast rozmiar wpływa na liczbę paczek, które można umieścić w pojeździe.

Rozważmy przykładową sprzedaż poduszki. Choć sama ważyłaby niewiele, jednak zajmowałaby dużo miejsca w pojeździe, co oznacza, że naliczona zostałaby opłata na podstawie wagi wymiarowej, a nie wagi paczki.

Waga paczki

Waga paczki jest sumą wag dla każdego z wariantów w przesyłce, wraz z wagą opakowania.

Aby obliczyć wagę paczki, zważ przesyłkę za pomocą wagi.

Waga wymiarowa

Waga wymiarowa jest ustalana poprzez zsumowanie objętości wariantów w przesyłce, a następnie podzielenie tej objętości przez dzielnik wymiarowy ustawiony zgodnie z normą branżową.

Wymiary Twojego domyślnego opakowania są wysyłane do przewoźnika wraz z wagą zamówienia w celu obliczenia stawek wysyłki dla klienta. Waga wymiarowa jest określana przez przewoźnika na podstawie wysokości, szerokości i głębokości paczek.

Aby obliczyć wagę wymiarową, pomnóż wymiary przesyłki w calach. Następnie podziel przez liczbę 166, która jest dzielnikiem wymiarowym dla przesyłek amerykańskich.

Ceny zależne od strefy

W Stanach Zjednoczonych, w celu ustalenia kosztów wysyłki zamówień w Sieci realizacji Shopify używane są ceny zależne od stref. Oznacza to, że sieć podzieliła Stany Zjednoczone na strefy geograficzne, a koszt wysłania przesyłki rośnie wraz z każdą strefą, do której ona trafia.

Strefy wysyłki dla Stanów Zjednoczonych

Większa liczba magazynów Sieci realizacji Shopify, w których magazynowane są produkty, oznacza niższe całkowite koszty wysyłki, ponieważ przesyłki są transportowane przez mniejszą liczbę stref.

Ceny są uzależnione od Twojego cennika opłat. Cennik opłat przedstawia kwotę, która zostanie naliczona na podstawie strefy i wagi rozliczeniowej przesyłki.

Na podstawie wybranej stawki wysyłki Sieć realizacji Shopify dobiera przewoźnika i usługę pocztową, którzy najlepiej odpowiadają przypisanym ramom czasowym. Wszystkie stawki są reprezentowane przez mieszany model stawek, który pozwala na uzyskanie konkurencyjnych stawek dla wszystkich stref wysyłki. Sieć realizacji Shopify nie obsługuje stawek wysyłki specyficznych dla przewoźnika.

Opłaty za przechowywanie

Koszty magazynowania są obliczane codziennie. Kalkulacja obejmuje liczbę wariantów, objętość wariantów w stopach sześciennych oraz stawkę na jednostkę składowania.

Uwzględniane są wyłącznie dostępne zapasy. Dostępne zapasy to zapasy przechowywane w centrum realizacji. Obejmują przydzielone zapasy, czyli takie, które zostały zarezerwowane na potrzeby realizacji zamówień, ale nie opuściły jeszcze centrum realizacji.

Zapasy przychodzące, zapasy zaległe oraz inne spisy zapasów nie są liczone.

Opłaty za projekty specjalne

Projekty specjalne to dodatkowe usługi, które centrum realizacji wykonuje poza wysyłką zamówień, takie jak:

 • przyjęcia przychodzące
 • zamówienia hurtowe
 • zwroty
 • specjalne projekty o wartości dodanej

Opłaty za przyjęcia transferów przychodzących i opłaty za zamówienia hurtowe rozliczane są co miesiąc. Na przykład, wszystkie opłaty za przyjęcia transferów przychodzących we wrześniu będą rozliczane jako jedna opłata w październiku.

Opłaty za zwroty i za projekty specjalne o wartości dodanej są rejestrowane na fakturze Sieci realizacji Shopify w momencie ich wystąpienia.

Projekty specjalne rozliczane są na godzinę i mają minimalną opłatę za godzinę. Stawki dla projektów specjalnych znaleźć można w aplikacji Centrum realizacji Shopify w sekcji Rozliczenie po kliknięciu opcji Wyświetl ceny.

przyjęcia transferów przychodzących

Gdy centrum realizacji otrzymuje transfer przychodzący, czas potrzebny na uporządkowanie i przyjęcie wariantów liczy jako projekt specjalny. Liczone są wszystkie transfery przychodzące. Jeśli transfer przychodzący nie spełnia wymogów Sieci realizacji Shopify, przetwarzanie go zajmie więcej czasu i może wiązać się z wyższymi opłatami.

Aby obniżyć koszty przyjęć transferów przychodzących, upewnij się, że transfery spełniają wymogi i mają ilości mieszczące się w każdym z ustawionych zakresów ilości. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresów ilości, zapoznaj się z tematem Dodaj zakresy do ilości przychodzących.

Sprzedaż hurtowa

Opłaty za zamówienia hurtowe są naliczane niezależnie od zamówień detalicznych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opłat hurtowych, kliknij pozycję pojedynczą pod opcją Projekty specjalne. Udostępniono do pobrania plik CSV ze szczegółami każdej wysyłki.

Przesyłki zwrotne do nadawcy

Jeśli przesyłka nie może dotrzeć do miejsca docelowego, przewoźnik zwróci ją do pierwotnego nadawcy. Jest to określane mianem przesyłki zwrotnej do nadawcy (przesyłka RTS). Opłata za obsługę przesyłek RTS jest naliczana w oparciu o moment przetworzenia zwrotu. Dostępny jest do pobrania plik CSV ze szczegółami każdej wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat szukania pliku CSV, zapoznaj się z tematem Zobacz opłaty za Sieć realizacji Shopify.

Projekty specjalne o wartości dodanej

Możesz zażądać wykonania projektów specjalnych o wartości dodanej w centrum realizacji w Twoim imieniu. Żądania te mogą obejmować usługi, takie jak kompletowanie, montaż produktu i dostosowanie produktu. Z projektami specjalnymi wiążą się dodatkowe opłaty.

Gdy zażądasz specjalnego projektu, otrzymasz do sprawdzenia oraz zatwierdzenia szacunkowy czas i koszt. Po zakończeniu pracy koszt ten zostanie uwzględniony na fakturze Sieci realizacji Shopify.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Przesyłanie projektów specjalnych.

Zobacz opłaty za Sieć realizacji Shopify

Podsumowanie opłat można znaleźć na miesięcznej fakturze Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenia.
 2. Kliknij rachunek w sekcji Ostatnie rachunki.
 3. Na fakturze kliknij sekcję Aplikacje.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe zestawienie wcześniejszych opłat w aplikacji Sieć realizacji Shopify, kliknij opcję Rozliczenie > Eksportuj do CSV. Na Twój komputer pobrane zostaną cztery pliki CSV w skompresowanym pliku:

 • pick_and_pack_charges.csv
 • shipping_charges.csv
 • special_project_charges.csv
 • storage_charges.csv

Otwórz pliki, aby zobaczyć bardziej szczegółowe zestawienie każdego typu kosztu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo