Powiadomienia o zapasach

Shopify używa historii sprzedaży wariantu produktu i ilości dostępnej w centrum realizacji, aby oszacować, ile dni utrzymywania zapasów pozostało dla dowolnego wariantu produktu.

Wyświetl zapasy

W aplikacji Sieć realizacji Shopify kliknij opcję Zapasy, aby wyświetlić liczbę dni utrzymywania zapasów dla wariantu w centrum realizacji.

Liczba dni utrzymywania zapasów jest wyświetlana w ostatniej kolumnie tabeli.

Ustaw powiadomienia o zapasach

Możesz ustawić powiadomienia przypominające o konieczności uzupełnienia zapasów magazynowanych w centrach realizacji na podstawie przewidywanej liczby pozostałych dni utrzymywania zapasów. Otrzymasz powiadomienie, gdy liczba dni utrzymywania zapasów dowolnego wariantu spadnie poniżej ustawionego minimum. Powiadomienia o zapasach są wyświetlane w aplikacji Sieć realizacji Shopify na kartach: Przegląd i Zapasy.

Kroki:

  1. W aplikacji Sieć realizacji Shopify kliknij opcję Ustawienia.
  2. W sekcji Powiadomienia o zapasach ustaw minimalną liczbę dni utrzymywania zapasów, których potrzebujesz dla swoich produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo