Wstępnie złożone zestawy

Przed otrzymaniem zamówień na zestawy możesz poprosić Sieć realizacji Shopify (SFN) o utworzenie wstępnie złożonych zestawów ze specjalnym opakowaniem lub specjalną obsługą produktów.

Wstępnie złożone zestawy wymagają specjalnego projektu, aby można było rozpocząć prace związane ze składaniem. Wstępnie złożone zestawy mogą zawierać produkty sprzedawane oddzielnie, takie jak koszulka lub artykuły, których nie sprzedajesz klientom, takie jak specjalne opakowanie na wiele zestawów koszulek. Wstępnie złożone zestawy są przechowywane jako zestawy w centrach realizacji, dopóki nie zostaną skompletowane w celu realizacji zamówień.

Jednostka magazynowania (SKU) dla pakietu jest nazywana SKU pakietu, a produkty w pakiecie mają jednostki SKU składnika. Wstępnie złożone zestawy mają również specjalne opakowania z osobnymi jednostkami SKU opakowania.

Jeśli chcesz, aby SFN tworzyła zestawy dopiero po otrzymaniu zamówienia i nie potrzebujesz specjalnych opakowań ani obsługi dla swoich zestawów, możesz poprosić SFN o utworzenie zestawów na żądanie.

Zgłoś prośbę o wstępnie złożone zestawy

Przed zgłoszeniem prośby o wstępnie złożone zestawy Twoje zestawy muszą spełniać następujące wymagania: - Wszystkie nadrzędne i podrzędne SKU zestawu muszą być produktami w aplikacji SFN. - Wszystkie SKU muszą spełniać kryteria produktu SFN. * Wszystkie SKU opakowania dla danego zestawu muszą być produktami w aplikacji SFN. * Wszystkie podrzędne SKU i SKU opakowania dla zestawu muszą mieć dostępne zapasy przechowywane w SFN.

Po skonfigurowaniu wymagań możesz utworzyć specjalny projekt, aby poprosić SFN o wstępne złożenie Twoich zestawów.

Dostosuj wstępnie złożone zestawy

Jeśli chcesz dostosować wstępnie złożone zestawy, musisz usunąć poprzedni zestaw i utworzyć nowy. Przed dostosowaniem wstępnie złożonych zestawów należy skonfigurować następujące wymagania: - Utwórz nowy produkt dla nowej nadrzędnej SKU w panelu administracyjnym Shopify i w aplikacji SFN. Jeśli chcesz, aby większość informacji była taka sama, możesz zduplikować stary produkt zestawu w celu utworzenia nowego. - Ustaw swój stary produkt zestawu na niedostępny we wszystkich kanałach sprzedaży, aby uniemożliwić klientom jego zakup. Jeśli chcesz kontynuować sprzedaż tego zestawu, możesz udostępnić swój nowy produkt zestawu w kanałach sprzedaży i dokonać przedsprzedaży przed złożeniem nowego zestawu. - Jeśli nadal masz otwarte zamówienia do zrealizowania z zestawem, który chcesz dostosować, to wszystkie te zamówienia muszą zostać zrealizowane lub anulowane. Aby anulować zamówienie, kliknij je w aplikacji SFN, a następnie kliknij opcję Anuluj realizację.

Po skonfigurowaniu wymagań możesz utworzyć specjalny projekt, aby poprosić SFN o dostosowanie wstępnie złożonych zestawów. Upewnij się, że w Instrukcjach Twojego żądania zawarte są następujące informacje: - Stare i nowe nadrzędne SKU. - Podrzędne SKU i ich ilości do usunięcia z zestawu. - Podrzędne SKU i ich ilości do dodania do zestawu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo