Ceny i opłaty za usługi Sieci realizacji Shopify w Kanadzie

W zależności od rodzaju opłaty, opłaty za Sieć realizacji Shopify (SFN) dodawane są do Twojego rachunku Shopify z różnymi częstotliwościami:

  • na koniec dnia
  • na koniec miesiąca kalendarzowego

Na przykład wszystkie opłaty za kompletację i pakowanie w ciągu dnia są dodawane do rachunku Shopify następnego dnia, a wszystkie opłaty za przechowywanie przez miesiąc są dodawane na koniec danego miesiąca kalendarzowego.

Opłaty SFN są wyświetlane na stronie Opłaty w aplikacji SFN. Możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o opłatach SFN, klikając opcję Wyświetl szczegóły na miesiąc na stronie Opłaty w aplikacji SFN.Twoje pełne rachunki są wyświetlane na stronie Rozliczenia w panelu administracyjnym Shopify.

Dostęp do definicji opłat możesz uzyskać w aplikacji SFN, przechodząc do opcji Opłaty > Wyświetl ceny.

Podsumowanie cen i opłat w Kanadzie

W poniższej tabeli opisano opłaty SFN i częstotliwość rozliczeń w Kanadzie.

Opłaty SFN i częstotliwości rozliczeń
Opłaty Opis Częstotliwość rozliczeń
Kompletacja i pakowanie Opłaty za kompletację i pakowanie naliczane są przy każdym realizowanym zamówieniu. Opłaty za kompletację i pakowanie naliczane są za pierwszą kompletację i za każdą dodatkową kompletację przy zamówieniach zawierających więcej niż jedną pozycję. Codziennie
Materiały opakowaniowe Przy każdym realizowanym zamówieniu naliczane są opłaty za materiały opakowaniowe. Opłaty te obejmują koszty standardowych kopert, pudełek oraz innych materiałów, które są używane do opakowania każdego zamówienia. Codziennie
Transport Opłaty za transport naliczane są za każdą przesyłkę realizowaną za pomocą usług SFN. Opłaty są zależne od metody wysyłki i wagi rozliczeniowej. Codziennie
Przechowywanie Poziomy zapasów są oceniane codziennie poprzez obliczenie dziennych poziomów SKU i odjęcie jednostek, które otrzymano w ciągu ostatnich 180 dni. Opłaty za przechowywanie jednostek starszych niż 180 dni są obliczane poprzez pomnożenie całkowitej ilości wariantów w stopach sześciennych, liczby wariantów i stawki za przechowywanie. Opłaty za przechowywanie są naliczane i zapisywane co noc w zestawieniu SFN. Są one grupowane i przesyłane do miesięcznego rozliczenia Shopify na koniec cyklu rozliczeniowego SFN. Miesięcznie
Projekty specjalne Jeśli projekt specjalny wymaga dodatkowej pracy ze strony pracowników sieci SFN, która nie jest uwzględniana w opłatach za kompletację i pakowanie, zostaniesz obciążony(-a) opłatą naliczaną według stawki godzinowej. Miesięcznie

Opłaty za kompletację i pakowanie

Gdy klient składa zamówienie, pracownicy sieci SFN kompletują i pakują zamówione pozycje. Opłaty za kompletację i pakowanie naliczane są za realizację. Przy każdej realizacji naliczana jest opłata za pierwszą kompletację, a w przypadku realizacji, które obejmują wiele pozycji, naliczane są dodatkowe opłaty za kompletacje dla każdej dodatkowej pozycji.

Opłaty za materiały opakowaniowe

Opłaty za materiały opakowaniowe obejmują koszty materiałów niezbędnych do opakowania każdej realizowanej przesyłki. Opłaty te są naliczane za realizację. Koszty różnią się w zależności od typu i rozmiaru opakowania, które jest używane dla każdego zamówienia.

Opłaty za transport

Opłaty za transport to stawki wysyłki, które są naliczane za przesyłkę. Obejmują one metodę wysyłki i wagę rozliczeniową. W zależności od umowy, opłaty za transport mogą również zawierać ceny zależne od strefy lub cenniki opłat.

Koszt wysyłki każdego zamówienia opiera się na następujących czynnikach:

  • usługa przewoźnika, która jest określana na podstawie usługi wysyłkowej wybranej przez klienta przy realizacji zakupu
  • waga rozliczeniowa każdego opakowania
  • strefa docelowa wysyłki dla zamówienia

Waga rozliczeniowa

Waga rozliczeniowa jest ustalana na podstawie następujących pomiarów:

Jesteś obciążany(-a) dodatkową opłatą bez względu na to, jakiego typu waga jest wyższa, ponieważ dla przewoźników ważna jest zarówno waga, jak i rozmiar. Waga wpływa na takie czynniki transportu, jak koszty paliwa i dobór pojazdu. Rozmiar wpływa na liczbę paczek, które można umieścić w pojeździe.

Rozważmy na przykład sprzedaż poduszki. Waga paczki byłaby niewielka, jednak jej wymiary byłyby duże i zajmowałaby ona sporo miejsca w pojeździe. W związku z tym waga rozliczeniowa byłaby naliczana na podstawie wagi wymiarowej, a nie wagi paczki.

Waga paczki

Waga paczki jest sumą wag dla każdego z wariantów w przesyłce, wraz z wagą opakowania.

Aby obliczyć wagę paczki, zważ przesyłkę za pomocą wagi.

Waga wymiarowa

Wymiary domyślnego opakowania są wysyłane do przewoźnika wraz z wagą wymiarową zamówienia w celu obliczenia stawek wysyłki dla klienta.

Waga wymiarowa ustalana jest poprzez dodanie objętości wszystkich wariantów w przesyłce, a następnie podzielenie tej objętości w calach przez dzielnik wymiarowy. Dzielnik wymiarowy to ustalona liczba określana przez każdego przewoźnika. Na przykład dla przesyłek pochodzących z Kanady dzielnikiem wymiarowym jest liczba 139.

Ceny zależne od strefy

W Kanadzie, w celu ustalenia kosztów wysyłki zamówień SFN używa cen zależnych od stref. W ramach tej koncepcji Kanada została podzielona na strefy geograficzne, a koszt wysyłki obliczany jest na podstawie docelowej strefy wysyłki dla zamówienia.

Ceny są zależne od cennika. Cennik zawiera kwotę, która zostanie naliczona na podstawie strefy wysyłki i wagi rozliczeniowej przesyłki.

Na podstawie wybranej stawki wysyłki SFN wybiera przewoźnika i usługę pocztową z najlepszym dopasowaniem do ram czasowych wysyłki. Wszystkie stawki są zgodne z mieszanym modelem stawek, który pozwala na uzyskanie konkurencyjnych stawek dla wszystkich stref wysyłki. SFN nie obsługuje stawek wysyłki specyficznych dla przewoźnika.

Opłaty za przechowywanie

Każda jednostka zapasów otrzymana przez SFN jest przechowywana za darmo przez 180 dni. Następnie opłaty za przechowywanie są naliczane po stawce 2,25 USD za stopę sześcienną. W przypadku szybko sprzedających się jednostek magazynowych SKU opłaty za przechowywanie mogą nigdy nie zostać naliczone ze względu na rotację, a Ty możesz zaoszczędzić pieniądze, zwiększając częstotliwość przyjęć i zmniejszając wielkość partii. Sprzedając co najmniej tyle jednostek, ile zostało przyjętych w ciągu ostatnich 180 dni, nie poniesiesz opłat za przechowywanie.

Opłaty za przechowywanie są naliczane tylko w przypadku dostępnych zapasów. Dostępne zapasy to zapasy przechowywane w centrum realizacji, które można sprzedawać. W liczbie dostępnych zapasów są uwzględniane zwrócone towary, które powróciły do magazynu.

Opłaty za przechowywanie nie są pobierane od zapasów w trakcie procesu przyjęcia, od zapasów z zamówień zaległych ani innych zinwentaryzowanych zapasów. Opłaty za przechowywanie są obliczane codziennie i rozliczane co miesiąc.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo