Konfigurowanie reguł dotyczących produktów zwracanych do Sieci realizacji Shopify

Możesz skonfigurować reguły dotyczące obsługi produktów, które są zwracane do Sieci realizacji Shopify (SFN). Reguły zwrotu konfiguruje się dla pojedynczych SKU produktów. Można je konfigurować w oparciu o stan zwracanego produktu.

W przypadku produktów, które są zwracane w stanie umożliwiającym korektę, możesz skonfigurować dla pracowników SFN regułę nakazującą uzupełnienie brakującego worka foliowego lub zastąpienie kodu kreskowego, a następnie zwrot produktu do magazynu. Jeśli to ustawienie nie jest aktywowane, a produkt zostanie zwrócony w stanie umożliwiającym korektę, pracownik SFN odłoży ten produkt do późniejszego przeglądu i skontaktuje się z Tobą, aby omówić sposób jego obsługi.

Produkty zwracane w stanie uniemożliwiającym sprzedaż można wyrzucić lub odesłać z powrotem. Produkty w stanie uniemożliwiającym sprzedaż obejmują towary podlegające ograniczeniom, które zostały zwrócone w otwartym opakowaniu lub noszą ślady użytkowania. Dowiedz się więcej o zwracaniu towarów podlegających ograniczeniom.

Reguły te możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli zwrot jest już w toku, po zmianie reguły dotyczącej zwracanego produktu pracownicy SFN postępują zgodnie z regułą, która jest aktywna po przetworzeniu zwrotu.

Skonfiguruj reguły zwrotu dla pojedynczego produktu

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Kliknij Zarządzaj zwrotami.

 6. W sekcji Obsługa zwracanych pozycji kliknij opcję Zarządzaj.

 7. Obok produktu, który chcesz zmodyfikować, wybierz opcję Zastąp worek foliowy lub kod kreskowy.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Powtórz ten proces, aby aktywować to ustawienie dla każdego produktu, dla którego pracownicy SFN mają dokonać korekty i zwrotu do magazynu. Możesz także zbiorczo skonfigurować reguły zwrotu.

Skonfiguruj zbiorczo reguły zwrotu dla produktów

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Kliknij Zarządzaj zwrotami.

 6. W sekcji Obsługa zwracanych pozycji kliknij opcję Zarządzaj.

 7. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować.

 8. W kolumnie Stan umożliwiający korektę kliknij opcję Zmień wybrane, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby odrzucić zwrócone produkty, wybierz opcję Nie koryguj.
  • Aby uzupełnić brakujący worek foliowy lub zastąpić kod kreskowy i zwrócić produkty do zapasów magazynu, wybierz opcję Korekta.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Odeślij produkty, które zostały zwrócone w stanie uniemożliwiającym sprzedaż

Po wybraniu opcji Odeślij produkty zwrócone w stanie uniemożliwiającym sprzedaż są tymczasowo przechowywane w magazynie Shopify, a następnie zwracane do wybranego miejsca docelowego w Stanach Zjednoczonych w późniejszym terminie.

Produkty są odsyłane, gdy ich łączna waga osiągnie około 25 funtów lub gdy są przechowywane dłużej niż 30 dni.

Opłaty za odesłanie są naliczane osobno za każdą przesyłkę i zależą od jej całkowitej wagi.

Stawki opłat za odesłanie
Waga przesyłki (w lbs) Stawki opłat za przesyłkę (w USD)
5 12 USD
15 18 USD
25 25 PLN

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Kliknij Zarządzaj zwrotami.

 6. W sekcji Obsługa zwracanych pozycji kliknij opcję Zarządzaj.

 7. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować.

 8. W kolumnie Nienadające się do sprzedaży kliknij opcję Zmień wybrane, a następnie wybierz opcję Odeślij do swojej lokalizacji.

 9. W sekcji Odeślij do swojej lokalizacji wybierz miejsce docelowe, do którego mają zostać wysłane produkty.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

 11. Opcjonalnie: W sekcji Powiadomienia e-mailem zaznacz pole wyboru Odeślij przesyłki, jeśli chcesz, aby automatycznie wysłane zostały wiadomości e-mail, gdy do Twojej lokalizacji zostanie wysłana przesyłka zawierająca towary nienadające się do sprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo