Konfigurowanie reguł dla zwrotów do Sieci realizacji Shopify

Możesz konfigurować reguły dotyczące produktów, które są zwracane do Sieci realizacji Shopify (SFN). Reguły zwrotu konfiguruje się dla pojedynczych SKU produktów. Są one zależne od tego, czy istnieje możliwość korekty otrzymanego produktu, czy też jego sprzedaż jest niemożliwa.

W przypadku produktów, które są zwracane w stanie umożliwiającym korektę, możesz skonfigurować dla pracowników SFN regułę nakazującą uzupełnienie brakującego worka foliowego lub zastąpienie kodu kreskowego, a następnie zwrot produktu do zapasów magazynu. Jeśli nie masz włączonego tego ustawienia, a produkt zostanie zwrócony w stanie umożliwiającym korektę, pracownicy SFN odłożą ten produkt na bok, aby w późniejszym czasie zweryfikować go i dokonać korekty.

Produkty, które zostały zwrócone w stanie uniemożliwiającym sprzedaż, są odrzucane w centrum realizacji SFN. Produkty w stanie uniemożliwiającym sprzedaż obejmują towary podlegające ograniczeniom, które zostały zwrócone w otwartym opakowaniu lub noszą ślady użytkowania. Dowiedz się więcej o zwracaniu towarów podlegających ograniczeniom.

Reguły te możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli zwrot jest już w toku, po zmianie reguły dotyczącej zwracanego produktu pracownicy SFN postępują zgodnie z regułą, która jest aktywna po przetworzeniu zwrotu.

Skonfiguruj reguły zwrotu dla pojedynczego produktu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Obsługa zwracanych pozycji kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Obok produktu, który chcesz zmodyfikować, wybierz opcję Zastąp worek foliowy lub kod kreskowy.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Powtórz ten proces, aby aktywować to ustawienie dla każdego produktu, dla którego pracownicy SFN mają dokonać korekty i zwrotu do magazynu. Domyślnie produkty, które można skorygować, są odrzucane, o ile to ustawienie nie jest aktywowane. Możesz także zbiorczo konfigurować reguły zwrotu.

Skonfiguruj zbiorczo reguły zwrotu dla produktów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacje > Sieć realizacji Shopify.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Obsługa zwracanych pozycji kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować.
 5. W kolumnie Stan umożliwiający korektę kliknij opcję Zmień wybrane, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby odrzucić zwrócone produkty, wybierz opcję Nie koryguj.
  • Aby uzupełnić brakujący worek foliowy lub zastąpić kod kreskowy i zwrócić produkty do zapasów magazynu, wybierz opcję Korekta.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo