Przesyłanie specjalnych projektów

Możesz poprosić centrum realizacji, aby wykonano dodatkowe prace związane z Twoimi przesyłkami, które wykraczają poza przechowywanie i wysyłkę produktów, np. dołączenie kodów kreskowych do produktów. Aby wysłać wniosek, utwórz projekt specjalny w aplikacji Sieć realizacji Shopify (SFN) w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz wnioskować o specjalne projekty dla każdej czynności, co wykracza poza standardową pracę potrzebną do przetwarzania transferów przychodzących i zamówień. Projekty specjalne obejmują następujące typy pracy:

Żądanie realizacji specjalnego projektu jest przekazywane do zespołu SFN, który zatwierdza je lub odrzuca (w zależności od tego, czy spełniono określone wymagania).

Wymagania dotyczące specjalnego projektu

Aby zaplanować i oszacować projekt specjalny, zespół SFN musi znać szczegóły wymaganej pracy. Dołącz zdjęcia i filmy z procesów, aby zapewnić dokładność. Każdy projekt specjalny, z wyjątkiem etykietowania, ma określony czas minimalny – 1 godzinę. Oznacza to, że jeśli prześlesz projekt, którego realizacja potrwa krócej niż godzinę, i tak zostaniesz rozliczony za jedną godzinę pracy.

Każdy wniosek o specjalny projekt musi zawierać następujące informacje:

 • wszystkie zaangażowane jednostki magazynowe
 • wszystkie niezbędne dostawy inne niż SKU
 • szczegółowe instrukcje dotyczące montażu (w razie potrzeby zdjęcia i filmy)
 • niezbędne ilości
 • termin realizacji projektu
 • wszelkie powiązane projekty lub transfery przychodzące (o ile mają zastosowanie)
 • wszystkie nowe jednostki magazynowe, które zostałyby utworzone (o ile mają zastosowanie)
 • preferowane centrum realizacji (o ile ma zastosowanie)

Specjalny proces projektowy

Możesz przesłać żądanie realizacji specjalnego projektu w aplikacji SFN w panelu administracyjnym Shopify. Po otrzymaniu żądania zespół SFN weryfikuje je w ciągu 48 godzin, a następnie zatwierdza lub odrzuca:

 • Jeśli żądanie zostanie zatwierdzone, trafia do sekcji Specjalne projekty > Wymagane działanie lub Oczekuje na zatwierdzenie oferty w aplikacji SFN.
 • Jeśli wniosek zostanie odrzucony, zostanie wymieniony na liście w opcji Projekty specjalne > Odrzucone przez SFN w aplikacji SFN.

W poniższej tabeli znajdziesz dodatkowe informacje o statusach specjalnego projektu i ich opisach:

Statusy specjalnych projektów SFN
Status Opis
Wersja robocza Twoje żądanie dotyczące projektu nie zostało jeszcze przesłane.
Przesłano do weryfikacji Twoje żądanie dotyczące projektu czeka na weryfikację przez zespół SFN.
Oczekuje na zatwierdzenie oferty Zespół SFN przekazał ofertę dotyczącą prac związanych z Twoim projektem. Musisz przejrzeć ofertę, a następnie potwierdzić lub odrzucić swoje żądanie dotyczące projektu.
W toku Twój projekt jest obecnie realizowany.
Wymagane działanie Musisz przejrzeć żądanie dotyczące projektu, a następnie potwierdzić je lub odrzucić. Potwierdzenie oznacza, że projekt zostanie wysłany do centrów realizacji.
Zakończono Twój projekt został pomyślnie zrealizowany.
Odrzucone przez SFN Twoje żądanie dotyczące projektu zostało odrzucone przez zespół SFN. Żądania realizacji projektu mogą zostać odrzucone z powodu braku zapasów, niedostępności wymaganych narzędzi lub sprzętu bądź braku zdolności lub wykwalifikowanych pracowników w danym magazynie.
Odrzucone przez Ciebie Żądanie dotyczące projektu zostało odrzucone przez Ciebie lub innego pracownika.
Anulowane Twój projekt został anulowany i nie będzie realizowany.

Wnioskuj o specjalny projekt

W przypadku składania wniosku o projekt zadbaj, by instrukcje dotyczące projektu były bardzo szczegółowe.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji Shopify > Specjalne projekty.
 2. Kliknij opcję Wnioskuj o projekt.
 3. Wybierz typ projektu, a następnie kliknij opcję Potwierdź typ projektu.
 4. Wprowadź nazwę projektu.
 5. W sekcji Instrukcje wprowadź szczegółowe instrukcje dla swojego projektu specjalnego. Jeśli wybrałeś(-aś) projekt Montaż wprowadź jednostki SKU produktów, które wymagają montażu, w polu tekstowym Instrukcje. Pamiętaj, by wprowadzić wszystkie wymagane informacje.
 6. Opcjonalnie: Dodaj do specjalnego projektu wszelkie załączniki, takie jak zdjęcia lub filmy.
 7. Kliknij opcję Wnioskuj o projekt.

Uzyskaj dostęp do statusu projektu specjalnego

Po przesłaniu specjalnego projektu SFN sprawdza go w ciągu dwóch do trzech dni. Otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, czy Twój projekt specjalny został zatwierdzony czy odrzucony.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje, a następne kliknij Sieć realizacji Shopify.
 2. W sekcji Zadania

 3. Kliknij opcję Zatwierdź projekt specjalny.

 4. Kliknij projekt specjalny, do którego chcesz uzyskać dostęp.

 5. W sekcji Zatwierdzenie projektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Zatwierdź ofertę, aby zaakceptować ofertę i rozpocząć realizację specjalnego projektu.
  • Kliknij opcję Odrzuć ofertę, aby anulować specjalny projekt.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo