Wysyłka za pomocą Shopify Shipping neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

Od 25 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Shopify Shipping z adresu znajdującego się na terytorium Stanów Zjednoczonych będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Kwalifikowalność

Kwalifikowalność do wysyłki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla zależy od następujących kryteriów:

  • Etykieta wysyłkowa musi być zakupiona za pośrednictwem Shopify Shipping.
  • Adres miejsca nadania przesyłki musi znajdować się na terytorium USA, z uwzględnieniem Alaski, Hawajów, Portoryko i baz wojskowych.

Twój sklep nie musi mieć adresu w Stanach Zjednoczonych.

Koszt wysyłki za pośrednictwem Shopify Shipping neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla

Nie ma dodatkowych kosztów za wysyłkę za pośrednictwem Shopify Shipping neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Gdy kupujesz etykietę wysyłkową z adresem miejsca nadania w Stanach Zjednoczonych, koszt kompensacji emisji dwutlenku węgla dla tej przesyłki jest pokrywany przez Shopify.

Jeśli korzystasz z aplikacji Offset, nie będziesz płacić za kompensację emisji dwutlenku węgla w przypadku przesyłek dokonywanych za pośrednictwem Shopify Shipping z miejsca nadania znajdującego się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Jak przebiega kompensacja emisji dwutlenku węgla

Każda przesyłka powoduje uwolnienie pewnej ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Shopify oblicza ilość emisji dwutlenku węgla związaną z daną przesyłką, a następnie kupuje kompensacje emisji dwutlenku węgla u oddolnych organizacji działających na rzecz ochrony środowiska w celu neutralizacji emisji dwutlenku węgla dla tej przesyłki.

Korzystanie z wielu usług w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla

Emisje dwutlenku węgla pochodzące z Twoich przesyłek kompensować możesz na wiele sposobów, jednak dla każdej z nich użyć możesz tylko jednej metody. Metody kompensacji uporządkowane są wg hierarchii, aby można było ustalić, która usługa zapewni kompensację:

  1. Wszelkie promocje Shopify – Promocje, takie jak wysyłka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla podczas BFCM, mają priorytet nad wszystkimi innymi usługami. Koszt pokrywa Shopify.
  2. Shop Pay – Zamówienia opłacone za korzystanie z Shop Pay przyczyniają się do inicjatyw kompensacji emisji dwutlenku węgla w ramach WeForest. Koszt pokrywa Shopify.
  3. Shopify Shipping – Etykiety wysyłkowe zakupione za pośrednictwem Shopify Shipping z miejscem nadania przesyłki w Stanach Zjednoczonych są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Koszt pokrywa Shopify.
  4. Aplikacja Offset – Offset oblicza emisje dwutlenku węgla dla każdej z Twoich przesyłek, a następnie pobiera od Ciebie opłatę za kompensację tych emisji, przyczyniając się do inicjatyw kompensacji emisji dwutlenku węgla poprzez Pachama.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo