Shopify Shipping za pomocą Hermes

Jeśli wysyłasz przesyłki z lokalizacji w Wielkiej Brytanii, możesz kupić etykiety Shopify Shipping w firmie Hermes. Możesz nadawać paczki w punkcie nadania i wysyłać je do odbiorców w kraju.

Stawki wysyłki są naliczane zgodnie z kontem Shopify w firmie Hermes.

Informacje dotyczące wysyłania przesyłek za pośrednictwem Hermes

Korzystając z usługi Shopify Shipping we współpracy z Hermes, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • W ramach usługi Shopify Shipping we współpracy z Hermes dostarczane są tylko przesyłki krajowe w Wielkiej Brytanii. Wysyłka międzynarodowa nie jest obsługiwana.
 • Hermes nie obsługuje przesyłek do Wysp Normandzkich, skrytek pocztowych ani urzędów pocztowych sił brytyjskich.
 • Firma Hermes nie oferuje odbiorów. Przesyłki należy dostarczyć do punktu nadania przesyłek Hermes.

Wysyłka krajowa za pomocą Hermes

Usługa wysyłki Czas realizacji dostawy Opis
Lista rozwijana Hermes UK ParcelShop 2 dni robocze Standardowa wysyłka w Wielkiej Brytanii
Hermes UK ParcelShop nadanie paczki następnego dnia 1-2 dni robocze Ekspresowa wysyłka w Wielkiej Brytanii

Uwzględniona ochrona ubezpieczeniowa

Hermes oferuje ubezpieczenie do 25 GBP za zagubione i uszkodzone paczki.

Dostawa produktów do Hermes

Możesz wysłać swoje produkty w lokalizacji myMes ParcelShop. Znajdź najbliższą lokalizację ParcelShop.

Obecnie Shopify Shipping nie obsługuje odbiorów za pomocą Hermes.

Uzyskiwanie pomocy w przypadku przesyłek Hermes

Aby uzyskać pomoc w związku z przesyłką przekazaną do Hermes, np. przy próbie ponownego przekierowania przesyłki lub zakwestionowania korekty, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

Złóż reklamację

Jeśli przesyłka zostanie zgubiona lub uszkodzona, możesz przesłać reklamację do Hermes. Reklamacje należy składać w ciągu 28 dni od daty utworzenia etykiety wysyłkowej. Reklamacje dotyczące opóźnień w wysyłce nie są obsługiwane.

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify, upewnij się, że masz następujące informacje:

 • numer zamówienia w panelu administracyjnym Shopify
 • numer śledzenia (zwany również kodem kreskowym Hermes)
 • kod pocztowy adresu dostawy
 • wartość pozycji w przesyłce
 • kategoria produktu dla pozycji, np. „Odzież i akcesoria - Obuwie”
 • opis każdego produktu, np. „Brązowe buty w rozmiarze 5”
 • szczegóły reklamacji, takie jak: zagubiona lub uszkodzona pozycja

Jeśli reklamacja dotyczy zagubienia przesyłki, dołącz podpisane przez klienta Oświadczenie o braku odbioru i datę jego otrzymania. Aby ułatwić proces reklamacji, możesz również dołączyć wszelkie komentarze klienta.

Uzyskaj Oświadczenie o braku odbioru

Jeśli paczka jest oznaczona jako dostarczona, ale klient nie otrzymał paczki, musisz uzyskać od klienta podpisane Oświadczenie o braku odbioru (DOR) przed przesłaniem reklamacji do Shopify Shipping.

Możesz wysłać klientowi e-mailem poniższy szablon Oświadczenia o braku odbioru do podpisania:

Dzień dobry, [nazwa Twojej firmy] Niniejszym informuję o nieodebraniu przesyłki o numerze śledzenia [wstawić numer śledzenia]. Potwierdzam, że przesyłka nie została odebrana przez moich sąsiadów ani osoby w moim gospodarstwie domowym, które mogłyby poświadczyć odbiór lub odebrać towar. Przesyłki nie znalazłem(-am) po dokładnym przeszukaniu mojej posesji. Poinformuję Państwa natychmiast, gdy przesyłka nadejdzie. Wyrażam zgodę na współpracę z Działem Zagubionych Przesyłek i Prewencji firmy Hermes oraz policją w przypadku wszczęcia dochodzenia w sprawie zaginionych towarów. Potwierdzam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i dokładne pod każdym względem. Mam świadomość, że złożenie fałszywego oświadczenia może prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego. Podpisano: ______________Data:________________

Przekieruj ponownie przesyłkę

Jeśli przesyłka, która została zaakceptowana przez Hermes,wymaga zwrócenia lub wysłania na inny adres dostawy, możesz poprosić o jej ponowne przekierowanie. Ze względu na czas przetwarzania żądań ponownego przekierowania i różnych stron zaangażowanych w wysyłkę, ponowne przekierowanie przesyłek nie zawsze jest możliwe.

Nie ma opłaty za przekierowanie przesyłki, chyba że wymaga ona ponownego oznakowania za pomocą etykiet. Jeśli przesyłka musi zostać zwrócona, naliczana jest dodatkowa opłata za niedostarczenie.

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify, upewnij się, że masz następujące informacje:

 • Numer śledzenia (zwany również kodem kreskowym Hermes)
 • Nowy adres dostawy

Kwestionowanie korekty

Jeśli nieprawidłowo obciążono Cię korektą, taką jak korekta z powodu nieprawidłowej wagi przesyłki lub przesyłki ponadwymiarowej, możesz zakwestionować korektę.

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify, upewnij się, że masz następujące informacje:

 • Numer śledzenia (zwany również kodem kreskowym Hermes)
 • Przyczyna sporu
 • Wszelkie dokumenty lub zdjęcia, takie jak informacje o wymiarach paczki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo