Automatyczne tworzenie wersji roboczej etykiet wysyłkowych za pomocą aplikacji Shopify Flow

Możesz użyć aplikacji Shopify Flow do automatycznego tworzenia wersji roboczych etykiet wysyłkowych.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy aplikacja Shopify Flow jest zainstalowana w Twoim sklepie.

Po zainstalowaniu aplikacji Shopify Flow możesz zainstalować i edytować gotowy szablon lub ręcznie utworzyć własny workflow.

Dowiedz się więcej o aplikacji Shopify Flow.

Ręczne tworzenie workflow

Możesz ręcznie utworzyć workflow Shopify Flow, aby automatycznie przygotować wersje robocze etykiet wysyłkowych. Gdy zamówienie jest gotowe do realizacji w Twoim sklepie i spełnia ustawione warunki, wersje robocze etykiet wysyłkowych zostaną automatycznie przygotowane dla tego zamówienia.

Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Flow po raz pierwszy, możesz użyć szablonu zamiast tworzyć go ręcznie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz workflow.

 5. Kliknij opcję Wybierz wyzwalacz, a następnie wybierz wyzwalaczZamówienie gotowe do realizacji.

 6. Kliknij opcję Dane wyjściowe, aby utworzyć nowy krok.

  1. Kliknij Warunek.
  2. Wybierz warunek, który musi zostać spełniony przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności.
 7. Kliknij opcję Wtedy, aby wybrać czynność do wykonania, jeśli ustawiony warunek ma wartość PRAWDA.

  1. Kliknij Czynności.
  2. Wybierz czynność Przygotuj etykiety wysyłkowe.
 8. Opcjonalnie: Wybierz z listy zapisanych opakowań opakowanie, które ma zostać użyte podczas tworzenia etykiety wysyłkowej.

 9. Opcjonalnie: Wprowadź całkowitą wagę przesyłki, łącznie z wagą opakowania, w którym zamówienie jest wysyłane, oraz zawartości.

 10. Wybierz usługę wysyłkową z listy dostępnych usług.

 11. Opcjonalnie: Kliknij W przeciwnym razie, aby dodać kolejne warunki lub czynności do workflow, jeśli ustawiony warunek ma wartość FAŁSZ.

 12. Kliknij Nowy workflow,, a następnie wprowadź tytuł workflow.

 13. Aby rozpocząć korzystanie z workflow, kliknij opcję Włącz workflow.

Tworzenie workflow za pomocą szablonu

Szablony to przygotowane przez Shopify procesy workflow aplikacji Shopify Flow, które można dostosować i wykorzystywać. Do automatycznego przygotowywania wersji roboczych etykiet wysyłkowych dostępnych jest kilka szablonów:

Sprawdź i kup etykiety wysyłkowe

Gdy wersja robocza etykiety wysyłkowej zostanie przygotowana dla zamówienia przez workflow, do zamówienia dodany zostanie tag Automation, a na osi czasu zamówienia pojawi się powiadomienie. Zamówienia są wyświetlane w nowym widoku zamówień Automatyzacje na stronie Zamówienia.

Aby wyświetlić widok zamówienia Automatyzacje, przejdź w panelu administracyjnym Shopify do Zamówień i kliknij Automatyzacje. W tym widoku wyświetlana jest kolumna Status etykiety zawierająca jedną z następujących informacji dla każdego zamówienia:

 • Brak etykiety - etykieta została unieważniona lub dla danego zamówienia nie utworzono etykiety
 • Wersja robocza została utworzona - dla danego zamówienia utworzono wersję roboczą etykiety
 • Częściowo zakupione - zakupiono co najmniej jedną etykietę, ale nie wszystkie realizacje dla danego zamówienia mają etykiety
 • Zakupiono - wszystkie realizacje dla danego zamówienia mają zakupione etykiety
 • Wydrukowano - wszystkie zakupione etykiety zostały wydrukowane

Widoku zamówienia Automatyzacje nie można odzyskać automatycznie po usunięciu. Jeśli usuniesz widok zamówienia Automatyzacje, możesz go utworzyć ponownie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij Filtr, a następnie wybierz opcję Oznaczone tagami.
 3. Kliknij opcję Wybierz wartość, a następnie wprowadź Automation.
 4. Kliknij Kolumny, a następnie wybierz Status etykiety.
 5. Kliknij opcję Zapisz jako, wprowadź nazwę widoku zamówienia, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.

Przeglądaj i kupuj etykiety wysyłkowe pojedynczo

Przed zakupem etykiety wysyłkowej sprawdź proces zakupu etykiety wysyłkowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Opcjonalnie: Kliknij Automatyzacje.
 3. Kliknij zamówienie.
 4. Kliknij opcję Utwórz etykietę wysyłkową.

Przeglądaj i kupuj etykiety wysyłkowe zbiorczo

Możesz kupić i wydrukować maksymalnie 20 etykiet wysyłkowych jednocześnie na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych, możesz kupić i wydrukować maksymalnie 50 etykiet na raz. Przed zakupem etykiet wysyłkowych sprawdź zamówienia i zapoznaj się z procesem zbiorczego kupowania etykiet wysyłkowych.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Opcjonalnie: Kliknij Automatyzacje.
 3. Zaznacz pole wyboru obok każdego zamówienia, dla którego chcesz utworzyć etykietę wysyłkową.
 4. Kliknij opcję Utwórz etykiety wysyłkowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo