Konfigurowanie ustawień wstępnych etykiet wysyłkowych i zarządzanie nimi w Shopify Shipping

Kupując etykiety Shopify Shipping, możesz użyć ustawień wstępnych etykiet wysyłkowych, aby utworzyć opcje, które są stosowane automatycznie dla Twoich etykiet wysyłkowych. Dzięki ustawieniom wstępnym możesz szybciej dokonywać zakupów etykiet i oszczędzać czas.

Możesz skonfigurować następujące opcje dla ustawień wstępnych:

 • typ opakowania
 • usługa wysyłkowa
 • ubezpieczenie (opcja ubezpieczenia jest dostępna tylko dla sklepów, które mają lokalizacje realizacji w Stanach Zjednoczonych)

Jeśli jesteś w planie Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus, możesz również zautomatyzować zakupy etykiet wysyłkowych za pomocą Shopify Flow. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Automatyczne tworzenie wersji roboczych etykiet wysyłkowych za pomocą Shopify Flow.

Tworzenie ustawień wstępnych

Możesz tworzyć predefiniowane ustawienia, gdy kupujesz etykiety Shopify Shipping pojedynczo lub zbiorczo. Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę ustawień wstępnych dla etykiet Shopify Shipping.

Możesz używać tych samych ustawień wstępnych, które tworzysz podczas zakupu etykiet pojedynczo lub zbiorczo.

Utwórz ustawienia wstępne przy zbiorczym zakupie etykiet

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Zaznacz pola wyboru obok niezrealizowanych zamówień, które spełniają wymagania etykiet Shopify Shipping.

 3. Kliknij opcję Utwórz etykiety wysyłkowe. Jeśli realizujesz zamówienia w wielu lokalizacjach, wybierz odpowiednią lokalizację, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zaznacz pole wyboru obok zamówienia.

 5. Kliknij Wybrano 1 zamówienie, a następnie opcję Utwórz nowe ustawienia wstępne.

 6. Nazwij swoje ustawienia wstępne, a następnie kliknij Dodaj opcję.

 7. Wybierz opcję, np. opakowanie, usługę wysyłkową lub ubezpieczenie.

 8. Kliknij Dodaj.

 9. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie inne opcje, które chcesz zastosować do tych ustawień wstępnych.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz ustawienia wstępne przy zakupie pojedynczych etykiet

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie zawierające niezrealizowane pozycje.

 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.

 4. W sekcji USTAWIENIA WSTĘPNE utwórz ustawienia wstępne etykiety wysyłkowej:

  • Jeśli masz już istniejące ustawienia wstępne, kliknij Zarządzaj ustawieniami wstępnymi > Utwórz nowe ustawienia wstępne.
  • Jeśli nie masz żadnych ustawień wstępnych, kliknij Utwórz ustawienia wstępne.
 5. Nazwij swoje ustawienia wstępne, a następnie kliknij Dodaj opcję.

 6. Wybierz opcję, np. opakowanie, usługę wysyłkową lub ubezpieczenie.

 7. Kliknij Dodaj.

 8. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie inne opcje, które chcesz zastosować do tych ustawień wstępnych.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Edycja ustawień wstępnych

Możesz edytować lub usuwać opcje w swoich ustawieniach wstępnych, jeśli kupujesz etykiety Shopify Shipping pojedynczo lub zbiorczo.

Edytuj ustawienia wstępne przy zbiorczym zakupie etykiet

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Zaznacz pola wyboru obok niezrealizowanych zamówień, które spełniają wymagania etykiet Shopify Shipping.

 3. Kliknij opcję Utwórz etykiety wysyłkowe. Jeśli realizujesz zamówienia w wielu lokalizacjach, wybierz odpowiednią lokalizację, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zaznacz pole wyboru obok zamówienia.

 5. Kliknij Wybrano 1 zamówienie, a następnie opcję Zarządzaj.

 6. Kliknij ikonę z ołówkiem obok ustawień wstępnych, które chcesz edytować, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Aby usunąć opcję, kliknij ikonę kosza obok opcji.
  • Aby edytować opcję, kliknij ikonę z ołówkiem obok opcji, dokonaj zmian w tej opcji, a następnie kliknij Zapisz.
 7. Kliknij Zapisz, a następnie kliknij Zapisz.

Edytuj ustawienia wstępne przy zakupie pojedynczych etykiet

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie zawierające niezrealizowane pozycje.

 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.

 4. W sekcji USTAWIENIA WSTĘPNE kliknij Zarządzaj ustawieniami wstępnymi.

 5. Kliknij ikonę z ołówkiem obok ustawień wstępnych, które chcesz edytować, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Aby usunąć opcję, kliknij ikonę kosza obok opcji.
  • Aby edytować opcję, kliknij ikonę z ołówkiem obok opcji, dokonaj zmian w tej opcji, a następnie kliknij Zapisz.
 6. Kliknij Zapisz, a następnie Gotowe.

Usuwanie ustawień wstępnych

Możesz usunąć swoje ustawienia wstępne, jeśli kupujesz etykiety Shopify Shipping pojedynczo lub zbiorczo.

Usuń ustawienia wstępne przy zbiorczym zakupie etykiet

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Zaznacz pola wyboru obok niezrealizowanych zamówień, które spełniają wymagania etykiet Shopify Shipping.

 3. Kliknij opcję Utwórz etykiety wysyłkowe. Jeśli realizujesz zamówienia w wielu lokalizacjach, wybierz odpowiednią lokalizację, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zaznacz pole wyboru obok zamówienia.

 5. Kliknij Wybrano 1 zamówienie, a następnie opcję Zarządzaj.

 6. Kliknij przycisk kosza obok ustawień wstępnych, które chcesz usunąć.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń ustawienia wstępne przy zakupie pojedynczych etykiet

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie zawierające niezrealizowane pozycje.

 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.

 4. W sekcji USTAWIENIA WSTĘPNE kliknij Zarządzaj ustawieniami wstępnymi.

 5. Kliknij przycisk kosza obok ustawień wstępnych, które chcesz usunąć.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo