Manifesty przesyłki

Jeśli masz do przekazania do USPS kilka przesyłek, możesz utworzyć manifest przesyłki, który łączy wszystkie przesyłki za pomocą jednego kodu kreskowego. USPS wymienia te manifesty przesyłki również jako formularze Powiadomienia o akceptacji potwierdzenia wysyłki lub formularze SCAN.

Utworzenie manifestu sprawia, że jeśli USPS odbiera od Ciebie przesyłki lub jeśli Ty nadajesz przesyłki, USPS może zeskanować jeden kod kreskowy umieszczony na manifeście i zaakceptować wszystkie Twoje przesyłki naraz, zamiast skanować każdą z osobna.

Każda etykieta wysyłkowa w manifeście musi mieć takie samo miejsce nadania przesyłki i taką samą datę wysyłki.

Daty wysyłki

Data wysyłki dla wszystkich etykiet w manifeście musi być zgodna z datą przekazania manifestu do USPS. Aby uniknąć problemów, ustaw datę wysyłki na dzień, w którym zamierzasz użyć manifestu.

Unieważnianie etykiet

Jeśli unieważnisz etykietę wysyłkową, która została dodana do manifestu, użycie manifestu będzie niemożliwe. Pracownik USPS będzie musiał skanować indywidualnie pozostałe przesyłki w tym manifeście.

Ostateczne terminy

Aby dodać etykiety wysyłkowe do manifestu z tego samego dnia, musisz je kupić o 21:00 czasu lokalnego w lokalizacji, z której wysyłane są towary.

Nie można dodać etykiet zakupionych po ostatecznym terminie do manifestu z tego samego dnia. Jeśli kupisz etykiety po upływie ostatecznego terminu, możesz je datować na następny dzień i dodać je do manifestu z następnego dnia.

Zainstaluj aplikację Shipping Manifests

Aby zainstalować aplikację Shipping Manifests, odwiedź stronę https://shipping-manifests.shopifycloud.com/login. Wprowadź adres URL swojego sklepu myshopify.com, a następnie kliknij opcję Zainstaluj.

Tylko właściciel konta lub personel z wszystkimi dostępnymi uprawnieniami może zainstalować aplikację Shipping Manifests.

Utwórz manifest

Po utworzeniu manifestu dodawane są etykiety spełniające następujące warunki:

 • etykieta uwzględnia śledzenie
 • data wysyłki wskazuje dzień, w którym tworzysz manifest
 • etykieta nie została dodana do innego manifestu

Aby uniknąć problemów z wieloma manifestami, najlepiej utworzyć manifest na koniec dnia, przed udaniem się do USPS.

Kroki:

 1. Utwórz nowy manifest, korzystając z jednej z poniższych opcji:
  • Z poziomu aplikacji:
   1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Shipping Manifests.
   2. Kliknij Utwórz manifest.

- Na stronie Zamówienia: 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia. 2. Kliknij Więcej czynności > Utwórz manifesty.

- Na stronie Drukuj zamówienie: 1. Kliknij Utwórz manifest.

 1. Wybierz lokalizację realizacji. Do manifestu dodane zostaną wszystkie dostępne etykiety wysyłkowe z lokalizacji realizacji.
 2. Kliknij Utwórz manifest.
 3. Kliknij Drukuj manifest.

Drukuj ponownie manifest

Po upływie 6 miesięcy od utworzenia manifestu możesz ponownie go wydrukować.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Shipping Manifests.
 2. Kliknij manifest.
 3. Kliknij Drukuj manifest.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo