Strefy wysyłki

Regiony i kraje, do których realizujesz wysyłkę, są określane jako strefy wysyłki. Każda strefa wysyłki ma zdefiniowane stawki wysyłki obowiązujące dla klientów, których adresy znajdują się w takiej strefie. Możesz zobaczyć swoje aktualne strefy wysyłki i stawki wysyłki na stronie Wysyłka w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Utwórz nową strefę wysyłki

Kroki:

 1. W sekcji Strefy i stawki kliknij Dodaj strefę wysyłki.

 2. W sekcji Nazwa strefy wprowadź nazwę nowej strefy wysyłki.

 3. Kliknij Dodaj kraje w sekcji Kraje.

 4. Wybierz kraje, które chcesz uwzględnić w strefie wysyłki, a następnie kliknij Dodaj.

  Jeśli wybierzesz duży region, taki jak Ameryka Północna lub Europa, strefa wysyłki obejmie wszystkie kraje w tym regionie. Możesz usunąć określone kraje lub regiony, używając pól wyboru znajdujących się obok nich.

 5. Aby ograniczyć strefę wysyłki do określonych obszarów w danym kraju, kliknij Edytuj obok regionu, który chcesz zmienić.

  Aby dodać lub usunąć określone stany lub województwa, użyj pól wyboru obok nich, a następnie kliknij Gotowe.

 6. Aby dodać ręczną stawkę wysyłki do strefy wysyłki, kliknij Dodaj stawkę dla typu stawki, którą chcesz utworzyć.

  Możesz także dodać stawki wysyłki w późniejszym czasie.

 7. Po zakończeniu kliknij Zapisz. Nowa strefa wysyłki pojawi się na stronie ustawień Wysyłki w panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj lub usuń kraj lub region z istniejącej strefy wysyłki

Kroki:

 1. W sekcji Strefy i stawki kliknij Edytuj dla strefy wysyłki, którą chcesz zmienić.

 2. W sekcji Kraje kliknij Dodaj kraje, aby dodać nowy kraj do strefy wysyłki, lub kliknij ikonę x obok kraju, aby usunąć go ze strefy wysyłki.

 3. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Usuń strefę wysyłki z listu przewozowego

Jeśli nie chcesz już realizować wysyłek do klientów w określonej strefie, możesz usunąć taką strefę wysyłki z listu przewozowego. Usunięcie strefy wysyłki powoduje również usunięcie wszystkich stawek wysyłki ustalonych dla tej strefy.

Kroki:

 1. W sekcji Strefy i stawki kliknij Edytuj obok strefy wysyłki, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij Usuń strefę.

 3. Kliknij Usuń strefę wysyłki, aby potwierdzić.

Tworzenie stref wysyłki w oparciu o kod pocztowy

Istnieją aplikacje, które można wykorzystać do uporządkowania stref wysyłki zgodnie z kodami pocztowymi. Sprawdź dostępne rodzaje aplikacji w sklepie z aplikacjami.

Następne kroki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo