Zbiorcza edycja produktów i wariantów

Dzięki edytorowi zbiorczemu, który jest podobny do arkusza kalkulacyjnego, możesz edytować wiele produktów i ich wariantów jednocześnie w panelu administracyjnym. Możesz także użyć edytora zbiorczego do edycji kolekcji, klientów, zapasów i postów na blogu oraz stron sklepu online.

Zaleca się używanie edytora zbiorczego w przeglądarkach internetowych Chrome, Firefox i Safari. Edytor zbiorczy działa poprzez dodawanie parametrów do adresów URL. Może to spowodować przekroczenie przez adresy URL limitu długości określonego w przeglądarce Internet Explorer, więc użycie edytora zbiorczego w IE może prowadzić do błędów. Inne przeglądarki nie mają tego takiego ograniczenia długości URL jak IE.

Wybierz produkty do edycji zbiorczej

Możesz masowo edytować produkty ze strony Produkty w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.

 2. Za pomocą pól wyboru wybierz wszystkie produktu, które chcesz zmodyfikować. Aby edytować warianty tylko jednego produktu, wybierz tylko ten produkt.

 1. Kliknij Edytuj produkty.
  Przycisk edycji zbiorczej produktów

Wybierz właściwości produktu do edycji zbiorczej

Strona Edytor zbiorczy wyświetla wybrane produkty i niektóre z ich edytowalnych właściwości w tabeli.

Tabela edycji zbiorczej produktów

Każda kolumna w tabeli reprezentuje właściwość produktu. Każdy wiersz w tabeli reprezentuje wybrany produkt lub wariant.

Obszar Obecnie edytowane pola zawiera listę aktualnie edytowanych właściwości produktu. W tym przykładzie do edycji wybrano SKU, Cena i Cena do porównania.

Obecnie edytowane pola

Dodaj właściwość

Kroki:

 1. Kliknij Dodaj pola. Pojawi się lista edytowalnych właściwości.

  Edytor zbiorczy dodaje więcej menu pól

 2. Kliknij właściwość, aby dodać tę właściwość do tabeli do edycji.

 3. Jeśli chcesz dodać wiele właściwości, powtórz tę procedurę.

Usuń właściwość

Kliknij x obok właściwości produktu, aby zatrzymać edytowanie tej właściwości.

Zatrzymaj pole edycji

Edytuj zbiorczo właściwości produktu

Po wybraniu wszystkich właściwości, które chcesz edytować, możesz kliknąć pola w tabeli, aby wpisać nowe dane lub edytować istniejące dane.

Kroki:

 1. Kliknij i wprowadź wpis w polu tabeli, aby edytować właściwość (kolumnę) dla tego produktu lub wariantu (wiersz). Możesz edytować dowolną liczbę produktów i właściwości.

 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wszystkie zmiany produktu wprowadzone za pomocą edytora zbiorczego.

Skróty w edytorze zbiorczym

Użyj następujących skrótów, aby szybko nawigować i edytować właściwości w edytorze zbiorczym:

 • Przenieś między komórkami - kliknij, aby zaznaczyć komórkę tabeli, a następnie naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnej edytowalnej komórki w tym kierunku.
 • Wybierz wiele komórek za pomocą myszy - Przytrzymaj klawisz Alt na komputerze PC lub command na komputerze Mac i kliknij różne komórki, aby zaznaczyć wiele komórek. Wybrane komórki nie muszą ze sobą sąsiadować.
 • Zaznacz wiele sąsiadujących komórek za pomocą myszy - kliknij komórkę, aby ją wybrać, a następnie przytrzymaj klawisz shift i kliknij inną komórkę w tej samej kolumnie, aby wybrać tę komórkę i wszystkie komórki między nią a pierwszą komórką.
 • Wybierz wiele komórek za pomocą klawiatury - kliknij komórkę, aby ją wybrać, a następnie przytrzymaj klawisz shift i naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół wiele razy, aby zaznaczyć wiele komórek w linii powyżej lub poniżej bieżącej komórki.
 • Edytuj wiele komórek - Po wybraniu wielu komórek tabeli możesz edytować wszystkie zaznaczone komórki jednocześnie. Opcja ta ma zastosowanie przy wpisywaniu tekstu i liczb, klikaniu pól wyboru i używaniu rozwijanych menu w wybranych komórkach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo