Edytor sklepu online dla aplikacji Shopify

Po zainstalowaniu aplikacji Shopify możesz zalogować się do swojego konta i uruchomić sklep na urządzeniu mobilnym.

Możesz zarządzać swoim sklepem online na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji Shopify.Aplikacja oferuje stronę przeglądu sklepu online, która umożliwia edycję sklepu, modyfikowanie treści i publikowanie witryny na jednym ekranie. Korzystając z edytora szablonów na urządzenia mobilne, możesz aktualizować lub edytować swój sklep online z dowolnego miejsca, a także tworzyć posty na blogu, dodawać strony, aktualizować menu i zarządzać swoim szablonem.

Sklep

W aplikacji Shopify naciśnij ikonę , aby otworzyć przegląd sklepu. Z tego miejsca masz dostęp do tych samych funkcji, które zawiera wersja panelu administracyjnego Shopify na komputer, takich jak:

Kanały sprzedaży

Dostęp do aktywnych kanałów sprzedaży umożliwia karta w aplikacji Shopify. Możesz nacisnąć dowolną nazwę kanału sprzedaży, aby zobaczyć przegląd kanału sprzedaży i podobną funkcjonalność jak na stronie w wersji na komputery. Każdy kanał sprzedaży jest inny. Zapoznaj się z dokumentacją danego kanału sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat korzystania z jego funkcji w aplikacji Shopify.

Możesz także dodać nowy kanał sprzedaży, naciskając przycisk Dodaj kanał.

Sklep online

Sekcja Sklep online zawiera podgląd aktualnie aktywnego szablonu zarówno w wersji komputerowej, jak i mobilnej. Aby uzyskać dostęp do danych sklepu, naciśnij obraz sklepu online.

Wyświetl podgląd sklepu online

Naciśnij ikonę oka w prawym górnym rogu aplikacji Shopify, aby otworzyć sklep w oknie przeglądarki. Możesz przewijać stronę sklepu i naciskać dowolne linki lub produkty, aby je otworzyć. Pasek na dole ekranu urządzenia zawiera informacje o przeglądanym sklepie i wyświetla ostatnią datę zapisania sklepu.

Naciśnij przycisk Czynności. W tym miejscu możesz ukryć pasek czynności oraz zamknąć lub udostępnić podgląd. Naciśnij opcję Udostępnij podgląd, aby uzyskać link do podglądu sklepu online, który będzie dostępny przez dwa dni dla każdego, komu udostępnisz link. Ponieważ jest to podgląd Twojego sklepu, osoba korzystająca z linku nie będzie mogła dokonywać zakupów ani transakcji za pomocą takiego linku. Możesz skopiować link do podglądu do schowka urządzenia, naciskając opcję Kopiuj link.

Naciśnij opcję Gotowe, aby zamknąć podgląd sklepu i powrócić do strony Sklep online w aplikacji Shopify.

Zarządzaj szablonem

Za pomocą aplikacji Shopify możesz zarządzać swoim szablonem i biblioteką szablonów na urządzeniu mobilnym.

Szablony na urządzeniach mobilnych

Na karcie w aplikacji Shopify naciśnij opcje: Sklep online > Zarządzaj wszystkimi szablonami. Wyświetli się bieżący szablon z wersją i datą instalacji.

Przewiń w dół do nagłówka Biblioteka szablonów, aby wyświetlić wszystkie szablony dostępne obecnie w Twojej bibliotece szablonów.

Naciśnij przycisk Dodaj szablon, aby dodać nowy szablon do swojej biblioteki. Jeśli masz plik zip z nowym szablonem na swoim urządzeniu mobilnym, możesz załadować nowy szablon do swojego sklepu online, naciskając opcję Załaduj plik zip. Pojawi się monit o wybranie pliku z urządzenia do załadowania. Pamiętaj, że plik musi być plikiem .zip o rozmiarze mniejszym niż 50 MB.

Jeśli nie masz nowego szablonu na swoim urządzeniu, możesz połączyć się z serwisem GitHub i stamtąd przesłać nowy szablon. Naciśnij przycisk Połącz z poziomu GitHub i postępuj zgodnie z monitami, aby zalogować się na swoje konto w serwisie GitHub w celu utworzenia nowego pliku szablonu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji lub dodawania szablonów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą zarządzania szablonami.

Aktualizowanie szablonów

Jeśli dla szablonu jest dostępna aktualizacja, pod nazwą tego szablonu pojawia się niebieska kropka. Naciśnij rozwijaną strzałkę, aby wyświetlić szczegóły aktualizacji i uwagi dotyczące wersji lub dodać aktualizację do biblioteki szablonów.

Edytor sklepu online dla aplikacji Shopify

Teraz możesz dostosować swój szablon za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja Shopify zawiera edytor szablonów na urządzenia mobilne, który umożliwia dostosowanie sklepu online na urządzeniu mobilnym. Możesz wprowadzać zmiany w ustawieniach szablonu oraz dodawać, usuwać, edytować zawartość oraz zmieniać jej układ.

Aby otworzyć edytor szablonów na urządzenia mobilne, naciśnij opcje: > Sklep online > Edytuj na swoim urządzeniu.

W edytorze szablonów na urządzenia mobilne możesz:

  • Dostosować ustawienia szablonu, naciskając ... w nagłówku aplikacji, a następnie Ustawienia aplikacji
  • Dostosować strony i szablony, naciskając przycisk rozwijany Strona główna w górnej części ekranu. Możesz wyszukać określoną część swojego sklepu online za pomocą paska wyszukiwania w tym menu.
  • Edytować poszczególne sekcje i bloki w części Sekcje edytora na urządzenia mobilne:

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania sklepu online za pomocą edytora szablonów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą dostosowywania szablonów.

Pulpit wydajności strony internetowej i raporty

Aktualny pulpit Wydajność strony internetowej i raporty są wyświetlane w raportach Analizy. Wyszukaj ocenę „Wydajność strony internetowej” na liście raportów.

Na stronie pulpitu możesz wyświetlać wydajność witryny sklepu z ostatnich 28 dni dla każdego podstawowego wskaźnika internetowego: szybkość ładowania, interaktywność i stabilność wizualna. Wskaźniki te zapewniają ogólny obraz działania Twojego sklepu online z perspektywy osób go odwiedzających. Użyj rozwijanego menu na górze strony, aby włączyć widok Urządzenie mobilne, Komputer lub Wszystkie (domyślne).

Na stronie raportu wskaźników możesz sprawdzić, w jaki sposób zmiany w Twoim sklepie online, takie jak instalacje aplikacji, aktualizacje szablonów i nowy kod, wpłynęły na każdy podstawowy wskaźnik internetowy.Dostosuj różne filtry, takie jak zakres czasu, grupowanie dat i typ urządzenia, aby jak najlepiej przedstawić ruch na Twojej stronie internetowej. Drugi wykres przedstawia liczbę odwiedzin stron w poszczególnych kategoriach wydajności: dobra, średnia lub słaba.

Aby uzyskać sugestie dotyczące poprawy wydajności sklepu, naciśnij dowolny z przycisków w celu uzyskania dostępu do odpowiednich zasobów. Dowiedz się więcej o wydajności strony internetowej sklepu online.

Posty na blogu

Naciśnij nagłówek Posty na blogu, aby otworzyć posty na blogu. Możesz utworzyć nowy post na blogu lub edytować istniejące posty. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i edytowania postów na blogu, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą blogów.

Naciśnij Gotowe, aby zamknąć stronę blogu.

Strony

Naciśnij nagłówek Strony, aby otworzyć listę stron. Możesz użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć określoną stronę, lub nacisnąć opcję Więcej filtrów, aby zawęzić wyszukiwanie do stron, które są ukryte lub widoczne.

Naciśnij przycisk Wybierz, aby wybrać jedną lub więcej stron. Możesz zmienić status widoczności wybranych stron lub całkowicie je usunąć ze sklepu online.

Możesz edytować strony swojego sklepu. Naciśnij stronę, aby otworzyć edytor tekstu sformatowanego w aplikacji Shopify. Wprowadź zmiany, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Naciśnij opcję Gotowe, aby zamknąć stronę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stron, zapoznaj się z dokumentacją o nazwie Strony.

Nawigacja

Naciśnij przycisk Nawigacja, aby otworzyć stronę Nawigacja. W tym miejscu możesz edytować menu, które pojawiają się w Twoim sklepie online. Więcej informacji na temat typów menu i sposobu ich wykorzystywania znajduje się w dokumentacji Menu i linki.

Możesz również uzyskać dostęp do filtrów kolekcji i wyszukiwania na stronie Nawigacja w aplikacji Shopify.

Naciśnij opcję Gotowe, aby zamknąć stronę Nawigacja.

Zabezpieczenie hasłem

Możesz włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie hasłem dla swojego sklepu w aplikacji Shopify. Naciśnij przycisk Zabezpieczenie hasłem, aby włączyć lub wyłączyć hasło do sklepu.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniu hasłem sklepu online w dokumentacji dotyczącej hasła.

Preferencje

Naciśnij przycisk Preferencje, aby otworzyć preferencje sklepu.

Na tej stronie możesz:

Naciśnij opcję Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany, lub Gotowe, aby zamknąć stronę preferencji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo