Dodaj metapole kolekcji

Czynność Dodaj metapole kolekcji polega na dodaniu metapola do kolekcji, która uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tej kolekcji.

Pola

Czynność Dodaj metapole kolekcji zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj metapole kolekcji.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma zostać zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj metapole kolekcji ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID kolekcji identyfikuje kolekcję, do które ma zostać dodane metapole. ID kolekcji jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Dodaj metapole kolekcji może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow, który polega na dodaniu metapola kolekcji podczas jej tworzenia

W tym przykładowym workflow metapole kolekcji jest dodawane do wszystkich nowo utworzonych kolekcji.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo